کلینیک درمان اختلالات تلفظی در کم شنوایی و ناشنوایی

گفتارتوان گستر

ارزیابی دقیق 

تشخیص به موقع 

درمان کامل 

عمل ماست 

درمان اختلالات تلفظی ناشی از ، کم شنوایی و ناشنوایی

کلینیک درمان تخصصی اختلالات گفتاری ناشی از کم شنوایی و ناشنوایی
کلینیک درمان تخصصی اختلالات گفتاری ناشی از کم شنوایی و ناشنوایی
کلینیک درمان تخصصی اختلالات گفتاری ناشی از کم شنوایی و ناشنوایی

کلینیک ویژه کودکان کم شنوا و ناشنوا 

درطی تحقیقات به عمل آمده، معلوم شده است که حس بینایی هشتاد درصد و حس شنوایی فقط حدود دوازده درصد از حواس ویژه ما را به خود اختصاص میدهند. در حالیکه اگر حس بینایی از بین برود، فقط سی درصد از درک کلی ما کاهش مییابد و اگر حس شنوایی آسیب ببیند و یا بطورکلی از بین برود میتواند تا هفتاد درصد از درک کلی ما را نسبت به محیط کاهش دهد (حیدریان مقدم ). در حال حاضر حدود 366 میلیون نفردر سراسر جهان از کم شنوایی رنج میبرند که 23 میلیون نفر از آنها کودک هستند. آمارهای رسمی منتشر شده حکایت از رشد روزافزون کم شنوایی ناتوان کننده طی سالهای گذشته به خصوص در پنج سال اخیر دارد. افت شنوایی دایمی، یکی از شایعترین اختالالت مادرزادی با شیوع یک تا سه درهزار تولد گزارش شده است. بیش از هشتاد درصد افت شنوایی در کودکان به علت مشکلا ت مادرزادی و یا مشکلا ت ایجادشده در دوران نوزادی است. افت شنوایی دایم ممکن است انتقالی به علت ناهنجاریهای مادرزادی گوش خارجی و میانی ،( حسی عصبی) درگیری حلزون شنوایی در هشتاددرصد موارد و عصبی  باشد  .

عامل های ژنتیکی به نظر می رسد علت بیش از ۵۰% آمار کم شنوایی مادرزادی در کودکان باشد.

بیش از چهارصد نوع کم شنوایی ژنتیکی معرفی شده است و انواع جدیدتری نیز هم چنان در تحقیقات و پژوهش ها در حال شناسایی است.

کم شنوایی ژنتیکی از نوع کم شنوایی اکتسابی (غیر ژنتیکی ) با معاینات فیزیکی، تاریخچه گیری خانوادگی، آزمایش های جانبی همچون CTاسکن جمجمه و آزمایشات مولکولی –ژنتیکی قابل تمایز است.

 


درک شنیداری یعنی بازشناسی وتفسیر آنچه شنیده شده است. با افزایش سن کودک درک شنیداری او افزایش می یابد یعنی از درک مصداق عینی به درک مقوله های معنایی می رسد. یعنی حدود
۲_۳ سالگی متوجه می‌شود سیب چیه وبعدحدود۴_۵سالگی متوجه می شود سیب  میوه است . ‌.
برای اینکه ببینیم درک شنیداری کودک طبیعی است ، نباید چهره و صورت ما توسط کودک دیده شود . .
چون در مراحل اولیه ، رشد درک وابسته به بافت  است و با افزایش سن ،کودک تک تک اجزا جمله را درک می کند..

علل افت شنوایی در کودکی

 

عوامل خطر ایجاد کم شنوایی مادرزادی

1- سابقه خانوادگی کم شنوایی

2- عفونت های مادرزادی

3- ناهنجاری های سر و صورت

4- وزن کمتر از 1500 گرم هنگام تولد

5- بیلی روبین بالا در سرم خون که نیاز به تعویض خون داشته باشد.

6- داروهای اتوتوکسیک ( آمینوگلیکوزید ها در دفعات متعدد یا به همراه داروهای ادرار آور)

7- مننژیت باکتریال

8- نمره آپگار پایین

9- تهویه و اکسیژن رسانی مکانیکی برای بیشتر از 5 روز

10- سندروم هایی که با کم شنوایی مادرزادی همراه هستند شامل سندروم های آشر، پندرد، جرول و لانگ نیلسن، نقص بیوتینیداز، رفسام، آلپورت، واردنبرگ، چارج، نوروفیبروماتوزیس و استئوپروزیس.

شنوایی طبیعی 

سطح شنوایی در محدوده ۱۵ دسی بل HL  و پایین تر از آن است.

افت شنوایی جزیی یا ناچیز 

این میزان افت شنوایی محدوده ای از ۱۶ دسی بل HL  تا ۲۵ دسی بل HL را شامل می شود.

یک افت ۲۵ -۱۶ دسی بلی ، تاثیر ناچیزی بر روی ارتباط و یادگیری زبان می گذارد.

مصوت ها به وضوح شنیده می شوند، اما صامت های بی صدا ممکن است شنیده و درک نشوند.

در بچه هایی با یک افت ۲۶-۱۵ دسی بل، بدی عملکرد یادگیری شنیداری پس از اولین سال، باعث بی توجهی، تاخیر ناچیز زبان و مشکلات جزیی گفتاری میشود.

کودکانی که دچار کم شنوایی حسی عصبی هستند، در مقایسه با آن هایی که کم شنوایی انتقالی دارند، آواهای گفتاری شنیده شده را به طور متفاوتی درک می کنند.

افت شنوایی ملایم 

بچه هایی با این میزان کم شنوایی، تقریبا همه صداهای گفتاری را در سطح محاوره ای نمی فهمند.

اما تقویت صداهای توسط سمعک به آن ها کمک شایانی می کند.

اینان ممکن است دارای بی توجهی، تاخیر زبان، مشکلات گفتاری و مشکلات یادگیری باشند.

با این میزان کم شنوایی مصوت ها بهتر از صامت ها شنیده می شود.

به ویژه شنیدن حرف های اضافه و کلمه های ربط، دشوار و سخت است. (بعلت کشش کوتاه)

افت شنوایی متوسط رو به شدید

در این حالت، زبان و گفتار خود به خود رشد نخواهند کرد.

اما با آموزش های ویژه و به موقع و تقویت شنوایی، زبان و گفتار در آن ها شکل خواهد گرفت.

معمولا این درجه از کم شنوایی منجر به مشکل شدید زبانی-گفتاری و اختلال در یادگیری و گرامر می شود.

افت شنوایی شدید

موارد ذکر شده در این کودکان به صورت حادتر و شدیدتری قابل ملاحظه می باشد.

 

متخصصان کودک گزارش کرده اند که اوتیت مدیا در هنگام  تولد تا دو سالگی بر گفتار و زبان تاثیر می گذارد.

اگرچه والدین و محیط مراقبتی کودکان می تواند این نتیجه را بهبود بخشد.

اوتیت مدیا در سال های اولیه ی زندگی کودکان رادر خطر کاهش تولید هم خوان ها و تاخیر در babaling و هم چنین خزانه کوچک تر واژگان بیانی و دریافتی قرار می دهد.

اگرچه این اثرات با برطرف شدن اوتیت مدیا ممکن است از بین برود.

کم شنوایی و اثرات آن دریافت ناقص محرک صوتی به شدت برتوان کودکان کم شنوا در دریافت مفاهیم زبانی و مقاصد ارتباطی تأثیرمی گذارد و فرد را با محدودیتهای زیادی مواجه میسازد. محدودیت یاد شده میتواند همه ی ابعاد زبان را درگیر سازد. اگر به زعم چامسکی نحو را هسته ی زبان بنامیم، به کارگیری واژگان با اسلوبی صحیح، انتقال معنا را به دنبال دارد. ازآنجا که هر رویداد زبانی در یک بافت و به منظور ایفای یک نقش ارتباطی و بیان مضمونی هدفمند رخ میدهد، پس کاربرد آن نیز باید مد نظر باشد. به این ترتیب آسیب شنوایی در صورت بروز و عدم مداخله ی به موقع، زبان را در تمام ابعاد  با نقصان مواجه میسازد. ازطرف دیگر اثرات کم شنوایی را میتوان به موارد ذیل اشاده کرد: ایجاد مشکل درخواندن و نوشتن، مشکل در ذخیره لغات، آهنگ و واحدهای زبر زنجیری مثل ریتم  و در مراحل شدید عدم مفهوم بودن گفتارمیشود.

اختلال شنوایی می تواند منجر به :

مشکل در حافظه شنیداری

مشکل دراستفاده از گرامر، صرف و نحو

فقر مهارت هجی کردن

 افت در موفقیت تحصیلی

گردد.   

      اختلالات ارتباطی که شامل :  

اختلالات  شنیداری

 اختلالات  زبانی

 اختلالات  گفتاری

اختلالات  پردازشی

 اختلالات  یادگیری

 ناتوانی های رشدی 

ناتوانی های درکی – شنیداری

اتاق تاریک

مجموعه ای است شامل انواع محرکهای نوری و صوتی و بویایی و همچنین تعداد زیادی نرم افزار های آموزشی جهت آموزشهای پیشرفته ذهنی .

اساس آموزش در اتاق تاریک حذف انتخابی محرکهای محیطی و افزایش تمرکز کودک به جنبه های مورد نظر آموزشی میباشدجهت اتاق تاريک نيازمند فضاي طراحي شده ويژه اي است به اين معني که فضاي اتاق به گونه اي است که با کاهش نور به طور کامل تاريک مي شود که مزاياي بسياري را به دنبال دارد؛
1- محدود کردن حواس کودک
2- افزايش توجه کودک و تمرکز به محرک
3- بهبود وضعيت خود پنداره در کودک
4- مشغول کردن حواس و توجه به طور انتخابی
5- بهبود مهارت کاوش چشمي
6- بهبود حرکات چشم و افزايش ميدان توجه بينايي
7- فضایی آرامش بخش
8- با حذف کردن محرکات مزاحم فضاي اطراف کوک باعث تمرکز وي بر تکليف ارائه شده مي شود
7- آموزش مفاهيم شناختي اوليه به ويژه با استفاده از بازي سايه ها
9- فراهم نمودن فضایی بدون محرک جهت استفاده از نرم افزارهاي مخصوص
10-فراهم نمودن فضايي که براي کودک هيچ بار معنايي خاصي ندارد در نتيجه وي را به ابراز رفتارهاي تدافعي سوق نمی دهد .
11- بهبود مهارتهای نوشتاری کودکان از طریق افزایش هماهنگی چشم و دست .
12-درمان محیطی  موثر کودکان بیش فعال 
13- فراهم کردن شرایط برای آموزشهای ویژه کودکان اتیسم

 

کلینیک تخصصی توانبخشی شنیداری ( کم شنوا – ناشنوا – تربیت شنیداری ) در کرج

کلینیک توانبخشی ( کم شنوا – ناشنوا – تربیت شنیداری )  گفتارتوان گستر کرج

مزیت درمانی ( کم شنوا – ناشنوا – تربیت شنیداری ) مرکز گفتار توان گستر در کرج  

اعضای تیم آنلاین ( کم شنوا – ناشنوا – تربیت شنیداری ) مرکز گفتار توان گستر برای خارج از کشور

گفتاردرمانی ( کم شنوا – ناشنوا – تربیت شنیداری )  چیست؟

بهترین گفتاردرمانی ( کم شنوا – ناشنوا – تربیت شنیداری )  در کرج کجاست ؟

گفتار درمانگر ( کم شنوا – ناشنوا – تربیت شنیداری ) کیست بهترین گفتاردرمانگر در کرج کیست؟

تفاوت گفتار و زبان چیست؟

بهترین سن برای گفتاردرمانی ( کم شنوا – ناشنوا – تربیت شنیداری )  چه موقع است ؟

چه کسانی به گفتاردرمانی  ( کم شنوا – ناشنوا – تربیت شنیداری ) نیاز دارند؟

بهترین دکتر گفتاردرمان کودکان  ( کم شنوا – ناشنوا – تربیت شنیداری ) کرج کیست ؟

گفتار درمانی در کودکان ( کم شنوا – ناشنوا – تربیت شنیداری )  چگونه است ؟

گفتار درمانی در بزرگسالان  ( کم شنوا – ناشنوا – تربیت شنیداری ) از چه زمانی است ؟

بهترین دکتر گفتاردرمان در حیطه بزرگسال کرج کیست ؟                          

چه زمانی به گفتاردرمانگر مراجعه کنیم؟

مزیت های گفتار درمانی ( کم شنوا – ناشنوا – تربیت شنیداری ) در کرج چیست ؟

وضعیت تحصیلی و دانشگاهی برای تحصیل در رشته گفتاردرمانی چیست ؟

توانایی های مورد نیاز برای تحصیل در رشته گفتار درمانی چیست ؟

موقعیت شغلی برای گفتاردرمانگر

بازار کار گفتار درمانی ( کم شنوا – ناشنوا – تربیت شنیداری ) در کرج چطور است؟

اسامی گفتاردرمانگران  ( کم شنوا – ناشنوا – تربیت شنیداری ) در کرج 

شماره و آدرس گفتاردرمانگران در کرج 

بهترین گفتاردرمانگران ( کم شنوا – ناشنوا – تربیت شنیداری )  در کرج 

گفتاردرمانگران پیشکسوت در کرج 

اساتید گفتاردرمانی ( کم شنوا – ناشنوا – تربیت شنیداری ) در کرج 

دوره های آموزشی در بازآموزی گفتاردرمانگران کرج 

 

حیطه فعالیت یک گفتاردرمانگر :

لکنت

اختلالات تولیدی و تلفظی

اختلالات صوت وصدا

اختلالات یادگیری

کم شنوایی و ناشنوایی

آفازی (زبان پریشی)

آپراکسی در گفتار

ارتباط مکمل و جایگزین در طیف دچار اوتیسم

شکاف لب و کام در کودکان و بزرگسالان

بیش فعالی و کم توجهی

طیف اوتیسم

کم توانی ذهنی در کودکان و بزرگسالان

اختلالات بلع درکودکان و بزرگسالان

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه لکنت

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه اختلالات تولیدی و تلفظی کیست ؟  

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه اختلالات صوت وصدا کیست ؟

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه اختلالات یادگیری کیست ؟

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه کم شنوایی و ناشنوایی کیست ؟

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه آفازی (زبان پریشی) کیست ؟

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه آپراکسی در گفتار کیست ؟

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه ارتباط مکمل و جایگزین در طیف دچار اوتیسم کیست ؟  

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه شکاف لب و کام در کودکان و بزرگسالان کیست ؟

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه بیش فعالی و کم توجهی کیست ؟

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه طیف اوتیسم کیست ؟

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه کم توانی ذهنی در کودکان و بزرگسالان کیست ؟

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه اختلالات بلع درکودکان و بزرگسالان کیست ؟  

 

کاردرمانی چیست؟

بهترین کاردرمانی در کرج کجاست ؟

گفتار درمانگر کیست بهترین کاردرمانگر در کرج کیست؟

تفاوت گفتار و زبان چیست؟

بهترین سن برای کاردرمانی چه موقع است ؟

چه کسانی به کاردرمانی نیاز دارند؟

بهترین دکتر کاردرمان کودکان کرج کیست ؟

کاردرمانی در کودکان چگونه است ؟

کاردرمانی در بزرگسالان از چه زمانی است ؟

بهترین دکتر کاردرمان در حیطه بزرگسال کرج کیست ؟                            

چه زمانی به کاردرمانگر مراجعه کنیم؟

مزیت های کاردرمانی در کرج چیست ؟

وضعیت تحصیلی و دانشگاهی برای تحصیل در رشته کاردرمانی چیست ؟

توانایی های مورد نیاز برای تحصیل در رشته کاردرمانی چیست ؟

موقعیت شغلی برای کاردرمانگر

بازار کار کاردرمانی در کرج چطور است؟

اسامی کاردرمانگران در کرج 

شماره و آدرس کاردرمانگران در کرج 

بهترین کاردرمانگران در کرج 

کاردرمانگران پیشکسوت در کرج 

اساتید کاردرمانی در کرج 

دوره های آموزشی در بازآموزی کاردرمانگران کرج 

 

 

نوروتراپی ( نوروفیدبک )  چیست؟

بهترین نوروتراپی ( نوروفیدبک )  در کرج کجاست ؟

بهترین سن برای نوروتراپی ( نوروفیدبک )  چه موقع است ؟

چه کسانی به نوروتراپی ( نوروفیدبک )  نیاز دارند؟

نوروتراپی ( نوروفیدبک )  در کودکان چگونه است ؟

نوروتراپی ( نوروفیدبک )  در بزرگسالان از چه زمانی است ؟

بهترین دکتر نوروتراپی ( نوروفیدبک ) در حیطه بزرگسال کرج کیست ؟                               

چه زمانی به نوروتراپی ( نوروفیدبک ) مراجعه کنیم؟

مزیت های نوروتراپی ( نوروفیدبک )  در کرج چیست ؟

موقعیت شغلی برای نوروتراپی ( نوروفیدبک )  

بازار کار نوروتراپی ( نوروفیدبک )  در کرج چطور است؟

اسامی نوروتراپی ( نوروفیدبک ) در کرج 

شماره و آدرس نوروتراپی ( نوروفیدبک ) در کرج 

بهترین نوروتراپی ( نوروفیدبک )  در کرج 

نوروتراپی ( نوروفیدبک ) پیشکسوت در کرج 

اساتید نوروتراپی ( نوروفیدبک )  در کرج 

 

 

 

پایگاههای حمایت کننده گفتار توان گستر

 

address-goftardarmani-karaj.ir

asatid-goftardarmani.ir

asatid-kardarmani.ir

autismonline.ir

avalinkaraj.ir

behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir

behtarinalborz.ir

behtarinealborz.ir

behtarinekaraj.ir

behtarinkaraj.ir

billboard-ostad.ir

doctor-goftardarmani.ir

doctor-kardarmani.ir

dr-goftardarmani.ir

dr-kardarmani.ir

entekhabe1400.ir

goftardarmanikaraj.ir

goftardarmanionline.ir

goftareravan.ir

google-map.ir

googlegame.ir

googleimage.ir

googlemovies.ir

googleonline.ir

hamejaa.ir

karaj-medu.ir

kardarmanialborz.ir

kardarmanikaraj.ir

loknatclinic.ir

loknatshekan.ir

medu-karaj.ir

neurofeedbackalborz.ir

nezametavanbakhshyiran.ir

nvlhkrxudgkj.ir

otalborz.ir

otkaraj.ir

pff-rhs.ir

pooyesh-dar-goftardarmani-iran.ir

pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir

pooyesh-dar-kardarmani-iran.ir

pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir

pooyeshy-dar-neshani-goftardarmani-karaj.ir

pooyeshy-dar-neshani-kardarmani-karaj.ir

pooyeshy-dar-neshany-kardarmani-karaj.ir

siavash-ataee.ir

siavashataee.ir

slpkaraj.ir

slpnews.ir

slponline.ir

speech-easy.com

speech-easy.ir

speech-therapy.ir

stutteringhelp.ir

tjhvnvlhkd.ir

voiceclinics.ir

 

 

Leave a Comment