کلینیک گفتاردرمانی جنوب کرج 09121623463:راهکارهای ایجاد نظم و انضباط در کودکان

کلینیک گفتاردرمانی جنوب کرج 09121623463:راهکارهای ایجاد نظم و انضباط در کودکان

مفاهیم نقاشی کودکان:نكات گوناگونى در نقاشى كودكان وجود دارد كه مى‏تواند مفهوم خاصى داشته باشد. با آگاهى از این نكات، شما پدر یا مادر گرامى مى‏توانید تا حدودى با مفاهیم نقاشى فرزندتان آشنا شوید و در صورت مشاهده نكته‏ هاى نگران كننده، با روان‏شناس بالینى یا مشاور آگاه ارتباط برقرار كنید و اطلاعات دقیق‏ترى را به دست آورید. مشاور یا روان‏شناس بالینى با توجه به ویژگى‏هاى نقاشی‏ها و محتواى آن‏ها و نیز براساس توضیحات كودك درباره نقاشى خود و رفتارهاى او به نتایج دقیق‏ترى مى‏رسد.در این نوشتار به برخى از این مفاهیم اشاره می‏شود.با دلگرم همراه شوید: مفاهیم نقاشی کودکان مفاهیم نقاشی کودکان:مفاهیم خطوط: خطوط كمرنگ، از یك سو ظرافت احساسات و معنویت را نشان مى‏دهد، و از سوى دیگر غالبا بیان كننده كمرویى، اضطراب و پریشانى است. خطوط پر رنگ، نشانه خشونت و گاهى واكنش در برابر ترس از ناتوانى، اضطراب و پریشانى است. خطوط معمول، امنیت و سازگارى را نشان مى‏دهد. خط خطى كردن چهره‏اى كه كشیده، به معناى محو عامل ترس است. مفاهیم نقاشی کودکان:مفاهیم شكل‏ها: كشیدن آدمك كوچك كه به طور معمول در گوشه كنار كاغذ ترسیم مى‏شود، به معناى كمرویى، و چشم‏هاى درشت (دایره‏هاى بزرگ) كه وسط آن‏ها نقطه گذاشته مى‏شود. بیانگر ترس كودك است. حذف برادر یا خواهر در نقاشى به معناى حسادت به آن‏ها است. مفاهیم نقاشی کودکان:مفاهیم رنگ‏ها: استفاده از رنگ‏هاى سیاه و تیره، به معناى ترس، اضطراب و غمگینى و ناامیدى است. رنگ خاكسترى، رنگى خنثا و چیزى را بیان نمى‏كند. رنگ قهوه‏اى به معناى مقابله با فشار والدین براى نظافت است. بنفش به معناى تمایل به چیزهاى مخالف و استفاده زیاد از آن، نشانه اضطراب است. رنگ آبى، صلح و آرامش و تسلیم و درونگرایى را بیان مى‏كند. سبز نشانه نیاز به جلب توجه و میل به محبوبیت، گرایش به ارتباط، و پایدارى و سرسختى است. قرمز، نیاز به حركت و برونگرایى و عمل را نشان مى‏دهد. زرد نشانه شادى و خوشبینى و میل به مشاركت است. پرتقالى نشانه نشاط و پویایى و میل به كامیابى است. رنگ صورتى، صلح و تعادل را نشان مى‏دهد. استفاده از 1 یا 2 رنگ، نشانه گوشه‏گیرى و انزوا و استفاده از 5 رنگ، نشانه سازگارى است. فقدان رنگ در قسمتى یا تمام نقاشى مى‏تواند گویاى خلأ عاطفى یا دلیلى بر گرایش‏هاى ضد اجتماعى باشد. مفاهیم نقاشی کودکان:مفاهیم فضاها: استفاده از فضاهاى مختلف صفحه نیز مى‏تواند مفاهیم ویژه‏اى داشته باشد. استفاده از بالاى صفحه، به معناى آرمان‏گرایى و رؤیاپردازى؛ استفاده از پایین صفحه، به معناى افسردگى؛ استفاده از چپ، بازگشت به كودكى (واپس روى)، و استفاده از قسمت راست صفحه به معناى نگاه به آینده است. توجه داشته باشید كه نشانه‏هاى پیش گفته هیچ یك واقع نمایى دقیق ندارد و فقط مى‏تواند قرینه‏اى بر وجود نشانه‏ها باشد.
مفاهیم نقاشی کودکان چیست؟

اعدام متجاوزان پس از محاکمه فیلمی وحشتناک از زن محاصره شده در آتش سوزی کالیفرنیا فیلمی وحشتناک از زن محاصره

behtarinalborz.ir

goftardarmanionline.ir

googleimage.ir

hamejaa.ir

medu-karaj.ir

siavashataee.ir

slpnews.ir

autismonline.ir

avalinkaraj.ir

behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir

behtarinkaraj.ir

goftardarmanikaraj.ir

goftareravan.ir

google-map.ir

googlegame.ir

googlemovies.ir

karaj-medu.ir

kardarmanialborz.ir

kardarmanikaraj.ir

loknatclinic.ir

loknatshekan.ir

neurofeedbackalborz.ir

otalborz.ir

otkaraj.ir

pff-rhs.ir

pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir

pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir

siavash-ataee.ir

slpkaraj.ir

slponline.ir

speech-therapy.ir

tjhvnvlhkd.ir

 

دسته‌بندی نشده

Related posts