پایگاه روانشناسی کرج 09121623463:مروری بر نظریه روان کاوی

گفتاردرمانی کودکان در کرج , بهترین کرج ادرس گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج درمان لکنت زبان در کرج , بهترین

پایگاه روانشناسی کرج 09121623463:مروری بر نظریه روان کاوی

البته فروید شانس آورد که نامش به طور پاک نشدنی باکوکائین پیوند نخورد.به جای آن نام او با روان کاوی پیوند خورد که از تمام نظریه های شخصیت مشهورتر است.

چه چیزی نظریه فروید را خیلی جالب میکند؟اول اینکه دو پایه روان کاوی ،میل جنسی و پرخاشگری،دو موضوعی هستند که همچنان محبوبیت دارند.دوم اینکه،این نظریه توسط گروهی از پیروان پرشورکه شماری از آنها فروید را تقریبا در حد یک قهرمان افسانه ای بزرگ کردند،به خارج از خاستگاه آن در وین اشاعه یافت.سوم اینکه ،تسلط عالی فروید بر زبان او قادر ساخت تا نظریه های خود را به شیوه تحریک کننده وجالب ارایه دهد.

آگاهی فروید از شخصیت انسان بر تجربیات خودش با بیماران تحلیل رویاهای خویش و مطالعات گسترده او در زمینه مختلف علمی استوار بود.این تجربیات ،اطالعات اساسی را برای شکل گیری نظریه های او فراهم کردند.از نظراو،نظریهاز مشاهده پیروی می کندوبرداشت او از شخصیت در طول 50سال آخر عمرش،دستخوش بازنگری های مداوام قرار داشت.با اینکه روان کاوی تکاملی بود،فروید تاکید داشت که نمی توانددر معرض التقاط گرایی قرار گیرد،وطولی نکشید پیروانی که از این عقاید اساسی منحرف شدند،از لحاظ شخصی و حرفه ای مورد بی اعتنایی فروید قرارگرفتندوطرد شدند.

گرچه فروید خود را در درجه اول دانشمند می دانست،ولی تعریف او از علم با تعریف اکثر روان شناسان امروزی قدری تفاوت داشت.فروید به جای روش های پژوهش دقیق،بیشتر بر استدلال قیاسی متکی بود و مشاهدات را بصورت ذهنی روی نمونه نسبتا کوچک بیماران که اغلب آنها ازطبقات متوسط وبالا بودند اجرا می کرد.او اطلاعات خود را کمی نکرد و مشاهدات را تحت شرایط کنترل شده انجام نداد.او تقریبا به طور انحصاری از روش مورد پژوهی استفاده کرد و معمولا بعد ار اینکه واقعیت های مورد معلوم می شدند ،فرضیه هایی را تدوین میکرد.

اشعار ولادت حضرت محمد و امام جعفر صادق | نوحه زیبا تبریک ولادت حضرت رسول اکرم (ص) اشعار ولادت حضرت محمد و امام جعفر صادق

behtarinalborz.ir

دسته‌بندی نشده

Related posts