مراکز درمانی و متخصصین آذربایجان غربی :: ارومیه

مراکز درمانی و متخصصین آذربایجان غربی :: ارومیه

مراکز درمانی و متخصصین آذربایجان غربی :: ارومیه

 

 

آذربایجان غربی سلماس پزشکان عمومي آذر سرهنگی خیابان امام جنب داروخانه رازی پلاک ۱۲۷ 5225559  
آذربایجان غربی اروميه بيمارستان آذربایجان خیابان شهید بهشتی (دانشکده) 4 – 3463300  
آذربایجان غربی اروميه آزمایشگاه آزمایشگاه آبان خیابان امام حسین – جنب داروخانه فرازجو 2245098  
آذربایجان غربی اروميه آزمایشگاه آزمایشگاه آریان خیابان کاشانی – روبروی دارایی 3450044  
آذربایجان غربی اروميه آزمایشگاه آزمایشگاه انتقال خون خیابان مدرس – جنب فروشگاه زنجیره ای رفاه 3442111  
آذربایجان غربی اروميه آزمایشگاه آزمایشگاه پارس خیابان شمالی – جنب پاساژ هادی – داخل کوچه 2234891  
آذربایجان غربی اروميه آزمایشگاه آزمایشگاه پاستور خیابان شهید امینی – روبروی استانداری 2233715  
آذربایجان غربی خوي آزمایشگاه آزمایشگاه پاستور خوی – خیابان امام – اول کوچه شهربانی 2227117  
آذربایجان غربی خوي آزمایشگاه آزمایشگاه دانش خوی – خیابان امام 22278738  
آذربایجان غربی سلماس آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر امینی سلماس – خیابان امام نرسیده به خیابان قهرمانی 5232373  
آذربایجان غربی سلماس آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر حسن زاده سلماس – خیابان مدرس نرسیده به میدان توحید 5223739  
آذربایجان غربی خوي آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر زریاب خوی – خیابان امام جنب کوچه بانک ملی 2228502  
آذربایجان غربی نقده آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر غلامی نقده – خیابان امام 6226224  
آذربایجان غربی اروميه آزمایشگاه آزمایشگاه رازی خیابان خیام شمالی 2223545  
آذربایجان غربی خوي آزمایشگاه آزمایشگاه سینا خوی – خیابان امام 2231421  
آذربایجان غربی نقده آزمایشگاه آزمایشگاه شفا نقده – خیابان امام کوچه داروخانه 6223456  
آذربایجان غربی اروميه آزمایشگاه آزمایشگاه شمس (علمداری) خیابان خیام شمالی خان باباخان 2240180  
آذربایجان غربی اروميه آزمایشگاه آزمایشگاه قدس ۲ خیابان شهید امینی – جنب جهاد دانشگاهی 3456607  
آذربایجان غربی پيرانشهر آزمایشگاه آزمایشگاه مهر پیرانشهر – خیابان آزادی شرقی 4225050  
آذربایجان غربی اروميه آزمایشگاه آزمایشگاه مهر خیابان خیام جنوبی – روبروی داروخانه جابراین حیان 2229094  
آذربایجان غربی خوي آزمایشگاه آزمایشگاه مهر خوی – خیابان امام اول کوچه نوراله خان 2222204  
آذربایجان غربی خوي آزمایشگاه آزمایشگاه ولیعصر خوی – خیابان امام اول کوچه باقرخان 2237444  
آذربایجان غربی اروميه متخصص گوش و حلق و بيني آقای دکتر ابراهیم شیرزاد خ خیام جنوبی – طبقه فوقانی رادیولوژی دانش 2231166  
آذربایجان غربی بوكان پزشکان عمومي آقای دکتر ابوبکر باپیری بوکان – بلوار کردستان 6221589  
آذربایجان غربی بوكان متخصص جراحي عمومي آقای دکتر احمد فیضی بوکان – بلوار کردستان – کوچه قنادی سیران 6222732-6227144  
آذربایجان غربی بوكان پزشکان عمومي آقای دکتر اسعد ستوده بوکان – بلوار کردستان 6228009  
آذربایجان غربی بوكان آزمایشگاه آقای دکتر انور بهرامی آذر بوکان – بلوار کردستان – آزمایشگاه شفا 6225858  
آذربایجان غربی اروميه متخصص گوش و حلق و بيني آقای دکتر پرویز رسولی خ خیام شمالی – جنب رادیولوژی جلیلی 2229492  
آذربایجان غربی اروميه راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري آقای دکتر جلیلی خیابان خیام شمالی – روبروی داروخانه دکتر فتاح پور 2234561  
آذربایجان غربی اروميه متخصص قلب و عروق آقای دکتر حسن سقط فروش خ خیام شمالی – کوچه خان باباخان 2232784  
آذربایجان غربی اروميه متخصص گوش و حلق و بيني آقای دکتر حسنی افشار خ امام – روبروی پاساژ ستارخان 2228190  
آذربایجان غربی بوكان پزشکان عمومي آقای دکتر خالد غلامعلی بوکان – بلوار کردستان 6227144  
آذربایجان غربی اروميه متخصص کودکان آقای دکتر خشابی خ مدنی ۲ ساختمان دکتر میلانی 2220720  
آذربایجان غربی بوكان آزمایشگاه آقای دکتر سیامند مولوی بوکان – بلوار کردستان – پاتولووی بهار 6242204  
آذربایجان غربی بوكان متخصص قلب و عروق آقای دکتر سید مجتبی حسینی بوکان – ساختمان دکتر غلامعلی 6241005  
آذربایجان غربی اروميه راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري آقای دکتر سینا (برقی) خ امام – نبش خ طرزی 2222051  
آذربایجان غربی اروميه متخصص کودکان آقای دکتر صمد جودی خ خیام شمالی – طبقه فوقانی رادیولوژی دکتر جلیلی 2222434  
آذربایجان غربی اروميه متخصص قلب و عروق آقای دکتر عباسقلی زاده خ خیام شمالی – کوچه خان باباخان – ساختمان پزشکان 2220626  
آذربایجان غربی بوكان پزشکان عمومي آقای دکتر عبدالرضا طاهری بوکان – بلوار کردستان 6224100  
آذربایجان غربی بوكان آزمایشگاه آقای دکتر محمد عباسی بوکان – بلوار کردستان آزمایشگاه مرکزی 6228383  
آذربایجان غربی اروميه متخصص قلب و عروق آقای دکتر مختار اشرفی خ خیام شمالی 2232947  
آذربایجان غربی اروميه متخصص گوش و حلق و بيني آقای دکتر ولی علیکوهی خ مدنی ۲ – داخل آزمایشگاه دکتر میلانی 2237386  
آذربایجان غربی اروميه متخصص قلب و عروق آقای علاءالدین مهری خ امینی – روبروی استانداری 2222815  
آذربایجان غربی ماكو پزشکان عمومي ابراهیم عبرت ماکو – خ طالقانی 4623226373  
آذربایجان غربی اروميه متخصص کليه و مجراي ادراري ابراهیم موسوی خ کاشانی – جنب سنگ شکن رازی 3462811  
آذربایجان غربی بوكان عينک سازي ابوبکر یعقوبی بوکان – خیابان انقلاب – روبروی شهرداری 6228888  
آذربایجان غربی تكاب دندانپزشکان عمومي اتابک شهیدی خیابان انقلاب 9144413714  
آذربایجان غربی مهاباد پزشکان عمومي احمد اندیشمند مهاباد – خیابان صلاح الدین ایوبی شرقی 2222433  
آذربایجان غربی اروميه متخصص ارتوپد احمد شهلا خ امام جنب رادیولوژی دکتر الماسی 2239939  
آذربایجان غربی شاهين دژ پزشکان عمومي احمد نعمتی اخگر خیابان امام 4222963  
آذربایجان غربی تكاب پزشکان عمومي احمد نعیمی فر خیابان انقلاب 5220626  
آذربایجان غربی ميان دو آب متخصص کودکان اسرافیل محبوبی خیابان امام 2241627  
آذربایجان غربی ماكو پزشکان عمومي اسلام یادگاری ماکو – خ امام روبروی بانک مسکن – ساختمان پزشکان 4623226702  
آذربایجان غربی ميان دو آب دندانپزشکان عمومي اسماعیل تیمورفامیان خیابان امام 2240622  
آذربایجان غربی اروميه متخصص زنان و زايمان افسانه سهرابی خ مدنی – طبقه فوقانی آزمایشگاه میلانی 2236690  
آذربایجان غربی مهاباد آزمایشگاه ام کلثوم قاضی مکری مهاباد – خیابان صلاح الدین ایوبی غربی – آزمایشگاه شفا 2221438  
آذربایجان غربی اروميه بيمارستان امام خمینی خیابان مدرس – خیابان ارشاد 4- 3469930  
آذربایجان غربی اروميه بيمارستان امام رضا خیابان مولوی 2934218  
آذربایجان غربی بوكان عينک سازي امید توتونچی بوکان – پاساژ سرچشمه امید – عینک امید 6227386  
آذربایجان غربی اروميه دندانپزشکان عمومي امید سلطانی خیابان امام – جنب بیمارستان شفا 2224984  
آذربایجان غربی چالدران پزشکان عمومي امیر نقی زاده چالدران – میدان توحید 4623623340  
آذربایجان غربی ميان دو آب متخصص کودکان ایرج قنبری خیابان امام 2330813  
آذربایجان غربی ماكو متخصص کودکان بابک اسمعیلی مقدم ماکو – خیابان امام روبروی بیمارستان 4623224550  
آذربایجان غربی ميان دو آب متخصص قلب و عروق بابک حیدری اقدم خیابان طالقانی 2248300  
آذربایجان غربی ميان دو آب پزشکان عمومي باقر بهرامی خیابان امام 2228003  
آذربایجان غربی سلماس پزشکان عمومي باقر خلیلی سلماس – خیابان امام 5233855  
آذربایجان غربی ميان دو آب داروخانه باقری   2261392  
آذربایجان غربی ماكو دندانپزشکان عمومي بایرامعلی محبعلی زاده ماکو – خیابان طالقانی 4623226750  
آذربایجان غربی اروميه متخصص کليه و مجراي ادراري بهمن فرشید خ امام روبروی اتو عدل – ساختمان پزشکان 2229968  
آذربایجان غربی اروميه متخصص جراحي دهان و فك و صورت بهنام عباسیان خیابان سرداران – روبروی داروخانه فرهنگ 2221163  
آذربایجان غربی نقده دندانپزشکان عمومي بیژن حیدری نقده – خیابان امام 6225900  
آذربایجان غربی مهاباد متخصص داخلي بیژن دباغیان خیابان افشار روبروی مخابرات 2224056  
آذربایجان غربی پلدشت بيمارستان بیمارستان امام خمینی پلدشت – خیابان امام بلوار کشاورز 46242625012  
آذربایجان غربی سردشت بيمارستان بیمارستان امام خمینی سردشت – خیابان امام خمینی 3222929  
آذربایجان غربی نقده بيمارستان بیمارستان امام خمینی نقده – خیابان دانشگاه 6261820  
آذربایجان غربی مهاباد بيمارستان بیمارستان امام خمینی مهاباد – خیابان سرباز 2226144  
آذربایجان غربی سلماس بيمارستان بیمارستان خاتم الانبیاء سلماس سلماس – انتهای بلوار جمهوری اسلامی 5228884-6  
آذربایجان غربی تكاب بيمارستان بیمارستان شهدا خیابان امام 5222871-3  
آذربایجان غربی شوط بيمارستان بیمارستان شهدا شوط شوط 4624222325  
آذربایجان غربی خوي بيمارستان بیمارستان شهید مدنی خوی خوی ۰ میدان ولیعصر 2223232  
آذربایجان غربی ميان دو آب بيمارستان بیمارستان عباسی جاده تبریز 2222662  
آذربایجان غربی ماكو بيمارستان بیمارستان فجر ماکو- خیابان امام 4612144204  
آذربایجان غربی ماكو بيمارستان بیمارستان قدس ماکو -خیابان امام 4623222325  
آذربایجان غربی خوي بيمارستان بیمارستان قمر بنی هاشم خوی – میدان بسیج 2332112  
آذربایجان غربی ميان دو آب آزمایشگاه پاستور خیابان امام 2224090  
آذربایجان غربی مهاباد متخصص داخلي پرویز زبیری خیابان صلاح الدین ایوبی غربی 2223668  
آذربایجان غربی ميان دو آب پزشکان عمومي پریسا توتونچیان خیابان امام 2225400  
آذربایجان غربی ميان دو آب متخصص زنان و زايمان پریوش ملک محمدی خیابان امام 2222099  
آذربایجان غربی سردشت پزشکان عمومي پیمان یاهو سردشت – میدان صلاح الدین ایوبی – جنب قنادی عادلی 2228697  
آذربایجان غربی اروميه متخصص کودکان تقی فرهودی خ شهید مدنی 2224638  
آذربایجان غربی مهاباد دندانپزشکان عمومي توفیق صدیقی خیابان صلاح الدین ایوبی غربی 2221090  
آذربایجان غربی مهاباد متخصص جراحي عمومي جعفر ابریشمی خیابان جمهوری اسلامی 2223374  
آذربایجان غربی سردشت پزشکان عمومي جعفر کریمی وزنه سردشت 2227821  
آذربایجان غربی مهاباد پزشکان عمومي جمال زرگه مهاباد – خیابان جمهوری اسلامی – چهار راه آزادی 2220416  
آذربایجان غربی مهاباد پزشکان عمومي جمال شیخ الاسلامی مهاباد – خیابان جمهوری اسلامی 2226554  
آذربایجان غربی نقده دندانپزشکان عمومي جواد جهانبخش نقده – خ امام کوچه دارایی سابق 6223618  
آذربایجان غربی چالدران پزشکان عمومي جواد درستی چالدران – بازار قدیم جنب حسینیه بازارباشی 4623623906  
آذربایجان غربی اروميه متخصص پوست جهانبخش صاحب قلم خ کاشانی – روبروی بیمه ایران 2226627  
آذربایجان غربی ميان دو آب دندانپزشکان عمومي حبیب محبوبی خیابان طالقانی 2224045  
آذربایجان غربی اروميه متخصص کودکان حجت تقی نژاد بلوار فرهنگیان بالاتر از فلکه مادر روبروی داروخانه امیری 3844595  
آذربایجان غربی اروميه متخصص پوست حسن غفوری فرد خیام شمالی – کوچه خان باباخان – ساختمان وطن دوست 2247630  
آذربایجان غربی مهاباد متخصص پوست حسین غفوری فرد چهار راه آزادی 2220931  
آذربایجان غربی مهاباد دندانپزشکان عمومي حسین نالوسی خیابان صلاح الدین ایوبی غربی 2226757  
آذربایجان غربی ميان دو آب داروخانه حکیم (دکتر تقی زاده) خیابان طالقانی 2227473  
آذربایجان غربی پلدشت پزشکان عمومي حمید اکبری اقدم پلدشت – جنب مسجد جامع 4624622691  
آذربایجان غربی سردشت پزشکان عمومي حمید فرامرززاده سردشت – میدان صلاح الدین ایوبی – روبروی قنادی عادلی 3228991  
آذربایجان غربی شاهين دژ دندانپزشکان عمومي حمیرا حیدری خیابان امام 4223510  
آذربایجان غربی ميان دو آب داروخانه حیان (دکتر علیزاده) سه راه طالقانی 2223545  
آذربایجان غربی اروميه متخصص جراحي مغز و اعصاب خالد باپیری خ امام روبروی پارکینگ اتو عدل 2237111  
آذربایجان غربی بوكان دندانپزشکان عمومي خانم دکتر آرزو کفاشی بوکانی بوکان – بلوار کردستان 6743003  
آذربایجان غربی بوكان متخصص قلب و عروق خانم دکتر اثمر بهاری بوکان – بلوار کردستان 6222316  
آذربایجان غربی اروميه متخصص زنان و زايمان خانم دکتر افسانه میرابی خ خیام شمالی – ساختمان نور 2221788  
آذربایجان غربی بوكان متخصص کليه و مجراي ادراري خانم دکتر رقیه دنیوی بوکان – بلوار کردستان 6229238  
آذربایجان غربی بوكان دندانپزشکان عمومي خانم دکتر فرشته ناصری بوکان – بلوار کردستان 6223071  
آذربایجان غربی اروميه متخصص زنان و زايمان خانم دکتر فریبا نان بخش خ خیام شمالی – کوچه خان باباخان 2220356  
آذربایجان غربی اروميه متخصص زنان و زايمان خانم دکتر کتایون نخجوانی خ خیام شمالی – کوچه خان باباخان 2237602  
آذربایجان غربی بوكان داروخانه خانم دکتر مهری ناصرزاده بوکان – بلوار کردستان 6220733  
آذربایجان غربی اروميه متخصص زنان و زايمان خانم دکتر نادره حیرتی خ امینی 3453566  
آذربایجان غربی اروميه متخصص زنان و زايمان خانم دکتر نرمین شفقی خ خیام شمالی – جنب آموزش و پرورش 2238568  
آذربایجان غربی ميان دو آب پزشکان عمومي خسرو تبریزی خیابان امام 2226611  
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه پاشایی خ سرداران – پ ۹۲ 2233129  
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه شبانه روزی آستا خ امینی روبروی استانداری 2241991  
آذربایجان غربی خوي داروخانه داروخانه آذربایجان خوی – خیابان طالقانی – روبروی 2223709  
آذربایجان غربی خوي داروخانه داروخانه اسلام خوی – خیابان امام روبروی خیابان 2222855  
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه امیر المومنین خ سرداران – نبش کوچه پاساژ صولتی 2224880  
آذربایجان غربی خوي داروخانه داروخانه باوندی خوی – چهار راه مرکزی 2229828  
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه بدلی والفجر ۲ جنب درمانگاه صحت 3370444  
آذربایجان غربی خوي داروخانه داروخانه بوعلی خوی – بلوار شهید بهشتی 2443057  
آذربایجان غربی شاهين دژ داروخانه داروخانه بهشتی خیابان امام چهار راه مرکزی 4222323  
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه پاستور خ کاشانی – روبروی اداره دارایی 3442301  
آذربایجان غربی خوي داروخانه داروخانه پاستور خوی – میدان بسیج 2224616  
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه حافظ پنج راه – اول خ مدنی ۲ 2223640  
آذربایجان غربی خوي داروخانه داروخانه خیام خوی – خیابان امام جنب ساختمان تخصصی پزشکی ایران مهر 2220900  
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه دکتر ارژنگ نیا خ مدنی ۲ – روبروی دبیرستان ۱۵ خرداد 2233353  
آذربایجان غربی خوي داروخانه داروخانه دکتر ارغوانیان قره ضیاء الدین – بلوار انقلاب 2722855  
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه دکتر امینی کیا داخل بیمارستان طالقانی 3459380  
آذربایجان غربی سلماس داروخانه داروخانه دکتر بختیاری خیابان امام – تقاطع قربانی 5222025  
آذربایجان غربی خوي داروخانه داروخانه دکتر برگزین قره ضیاء الدین – میدان انقلاب 9144611505  
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه دکتر بهفروز خ دانشکده – نرسیده به پل قویون 3458858  
آذربایجان غربی بوكان داروخانه داروخانه دکتر پاپژ بوکان – خ انقلاب 6223205  
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه دکتر جوانبخت داخل بیمارستان دکتر صولتی 2220303  
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه دکتر جهانشاهی خ مطهری – نرسیده به چهار راه ولی عصر 3773130  
آذربایجان غربی خوي داروخانه داروخانه دکتر جهراقی خوی – اول بلوار چمران 2225496  
آذربایجان غربی خوي داروخانه داروخانه دکتر حاجی حسینلو خوی – خیابان امام روبروی مسجد ابراهیم 2224894  
آذربایجان غربی بوكان داروخانه داروخانه دکتر حسین زاده بوکان – سه راه سنگینی 6247075  
آذربایجان غربی سلماس داروخانه داروخانه دکتر خواجه ای سلماس – خیابان قربانی – تقاطع امام 5225044  
آذربایجان غربی شاهين دژ داروخانه داروخانه دکتر داداش زاده خیابان امام 4222468  
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه دکتر ربیعی خیابان برق – مابین فلکه ورزش و خیابان عمار (درمانگاه فارابی) 3459312  
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه دکتر رحیمی راد داخل بیمارستان مطهری 2244603  
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه دکتر رضازاده شهرک ایثار – خ جمهوری 3848448  
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه دکتر ریخته گر خ دستغیب – ابتدای کوچه سی ام جنب نانوایی 2331832  
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه دکتر زرگری افشار خ ولی عصر – چهار راه بابا ساعی 2357000  
آذربایجان غربی خوي داروخانه داروخانه دکتر سوسن خسروشاهی خوی – خیابان شهید کوچری – داخل اورژانس بیمارستان قمر بنی هاشم 2350722  
آذربایجان غربی خوي داروخانه داروخانه دکتر سید کباری خوی – خیابان طالقانی نبش کوچه۱ 2230795  
آذربایجان غربی سلماس داروخانه داروخانه دکتر سینا دکتر پناهی سلماس – خیابان قربانی – تقاطع امام 5224443  
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه دکتر شقاقی شهرک فرهنگیان جنب بیمارستان امید 3847575  
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه دکتر طاهری والفجر ۲ جنب درمانگاه صحت 3370444  
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه دکتر طلاگری داخل بیمارستان آذربایجان 4 – 3463301  
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه دکتر علی یان خ عطایی – نرسیده به مدنی ۲ 2239665  
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه دکتر عمانی خ خیام شمالی 2234495  
آذربایجان غربی خوي داروخانه داروخانه دکتر غفاری خوی – خیابان امام جنب پاساژ شهرداری 2224040  
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه دکتر فتاح پور خ خیام شمالی 2229067 – 2236063  
آذربایجان غربی بوكان داروخانه داروخانه دکتر قادری بوکان – میدان انقلاب 6231617  
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه دکتر قریشی جنب بیمارستان امام خمینی 3464459  
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه دکتر محمودیفر خ خیام شمالی – کوچه خان باباخان 2225282  
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه دکتر مرادزاده خ مدنی ۲- میدان امام حسین – روبروی دکتر فرهودی 2239900  
آذربایجان غربی خوي داروخانه داروخانه دکتر مظاهری قره ضیاء الدین – میدان ساعت 2726172  
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه دکتر نفوذی خیام شمالی – ساختمان نور – پلاک ۳۳ 2220653  
آذربایجان غربی خوي داروخانه داروخانه دکتر نویدی قره ضیاء الدین – خ انقلاب میدان انقلاب 2722566  
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه دکتر وکیلی زاده خ باکری – روبروی بیمارستان کوثر 2235740  
آذربایجان غربی خوي داروخانه داروخانه رازی خوی – خ امام روبروی مسجد سلمان 2225960  
آذربایجان غربی سلماس داروخانه داروخانه رازی دکتر استوانه سلماس – روبروی ساختمان شهرداری 5224151  
آذربایجان غربی نقده داروخانه داروخانه سلیمانی نقده – خ امام 6223838  
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه سینا خ امام – جنب پاساژ ستارخان 2222669  
آذربایجان غربی شاهين دژ داروخانه داروخانه سینا خیابان امام 4222213  
آذربایجان غربی بوكان داروخانه داروخانه شبانه روزی دکتر حقی بوکان – بیمارستان شهید قلیپور 6270007  
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه شبانه روزی دکتر فرهنگی خ سرداران 2240034  
آذربایجان غربی بوكان داروخانه داروخانه شبانه روزی ذکریا بوکان – بلوار کردستان 6224450  
آذربایجان غربی بوكان داروخانه داروخانه شبانه روزی منصوری رش بوکان – بلوار کردستان 6225472  
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه شفا داخل بیمارستان شفا 2222324  
آذربایجان غربی سلماس داروخانه داروخانه شفا دکتر آهنکری سلماس – فلکه توحید 5242030  
آذربایجان غربی خوي داروخانه داروخانه شمس خوی – خیابان امام اول خیابان سینا 2229333  
آذربایجان غربی سلماس داروخانه داروخانه فارابی سلماس – خ مدرس – تقاطع معلم 5224440  
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه فرازجو خ مدنی ۲ – روبروی بیمه ایران واحد امام حسین 2241886  
آذربایجان غربی شاهين دژ داروخانه داروخانه نهالی خیابان شهدا 4222335  
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه هلال احمر چهار راه دانشکده – فلکه قدس 2224820  
آذربایجان غربی اروميه دندانپزشکان عمومي داوود کریمی اول سرداران – جنب داروخانه فرهنگی 2246515 – 2240540  
آذربایجان غربی ماكو درمانگاه درمانگاه بوعلی سپاه ماکو- خیابان امام 4623222437  
آذربایجان غربی اروميه درمانگاه درمانگاه حکیم خیابان دانشکده – نرسیده به استادان – جنب داروخانه 3449539  
آذربایجان غربی خوي درمانگاه درمانگاه خصوصی رازی خوی – خیابان سینا 2332209  
آذربایجان غربی خوي درمانگاه درمانگاه شبانه روزی سینا خوی – امام روبروی داروخانه ملاحت 2223063  
آذربایجان غربی اروميه درمانگاه درمانگاه شبانه روزی فروردین شهرک ایثار – اول خ ۶ جمهوری 3837940  
آذربایجان غربی مهاباد درمانگاه درمانگاه شبکه بهداشت و درمان   2442008  
آذربایجان غربی اروميه درمانگاه درمانگاه فارابی خیابان برق مابین فلکه ورزش و خیابان عمار 3459312 – 2237186  
آذربایجان غربی اروميه متخصص کودکان دکتر ابراهیم ابراهیم پور خیابان خیام شمالی – مجتمع وطن دوست 2221619  
آذربایجان غربی خوي پزشکان عمومي دکتر ابراهیم بنیادی خوی – بلوار شهید بهشتی 2446240  
آذربایجان غربی بوكان دندانپزشکان عمومي دکتر ابراهیم قاسمی بوکان – بلوار کردستان 6221888  
آذربایجان غربی اروميه متخصص چشم دکتر احمد صدریفروش خ امام – نبش خیابان طرزی 2234307  
آذربایجان غربی خوي پزشکان عمومي دکتر احمد کریم خانی قره ضیاء الدین – خیابان انقلاب 2724016  
آذربایجان غربی خوي دندانپزشکان عمومي دکتر احمد محمودی خوی – خیابان امام 2232530  
آذربایجان غربی خوي پزشکان عمومي دکتر احمدنوعی عملداری خوی – میدان ولیعصر اول کوجه وزیری 2227373  
آذربایجان غربی اروميه آزمایشگاه دکتر اسماعیل زاده خیام شمالی – خان باباخان – ساختمان ایران مهر 2234737  
آذربایجان غربی خوي دندانپزشکان عمومي دکتر اسماعیل شاه حسینلو خوی – خ امام اول کوچه مدرس – ساختمان پزشکان افتخاری 2236469  
آذربایجان غربی خوي دندانپزشکان عمومي دکتر امید علی کیافر خوی – خیابان امام جنب بانک ملی 2236043  
آذربایجان غربی اروميه دندانپزشکان عمومي دکتر امیر پور آذر خ خیام جنوبی 2234116  
آذربایجان غربی اروميه دندانپزشکان عمومي دکتر امین مولایی اصل خیام شمالی – خان باباخان 2240433  
آذربایجان غربی نقده داروخانه دکتر بانی راوشتی نقده – خ امام 6222288  
آذربایجان غربی اروميه آزمایشگاه دکتر برادران صفا (سامان) خیابان امام – روبروی بیمارستان شفا 2236959 – 2222240  
آذربایجان غربی خوي پزشکان عمومي دکتر بهجت کثیری خوی – خیابان امام اول خیابان سینا 2227349  
آذربایجان غربی اروميه متخصص داخلي دکتر بهرام مرادی خیابان امام – روبروی پارکینگ عدل 2238892  
آذربایجان غربی اروميه دندانپزشکان عمومي دکتر بهمن یحیی زاده خ خیام جنوبی – چهار راه دانش 2224391  
آذربایجان غربی اروميه دندانپزشکان عمومي دکتر بیژن امیر فلاح خ امام – جنب بانک ملت – شعبه مرکزی مجتمع پزشکی 2222424  
آذربایجان غربی اروميه دندانپزشکان عمومي دکتر جواد مایانلو شیخ تپه – بالاتر از رستوران میرداماد – نبش کوچه ۱۴ ساختمان آذر سرا 3376989  
آذربایجان غربی اروميه آزمایشگاه دکتر چوبتراش خیابان امام – روبروی پارکینگ عدل 2233900  
آذربایجان غربی خوي پزشکان عمومي دکتر حاجیه سلطانی خوی – خیابان امام جنب داروخانه ساختمان تخصصی پزشکان ایران مهر 2236600  
آذربایجان غربی مهاباد راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر حبیبی مهاباد – خیابان صلاح الدین ایوبی غربی 2227727  
آذربایجان غربی خوي دندانپزشکان عمومي دکتر حسن اوجاقی قره ضیاء الدین – خیابان طالقانی 2724423  
آذربایجان غربی نقده داروخانه دکتر حسن زاده نقده – خ امام – نبش کوچه داروخانه 6222515  
آذربایجان غربی خوي پزشکان عمومي دکتر حسین پناهخواهی قره ضیاء الدین – میدان انقلاب 2722551  
آذربایجان غربی مهاباد داروخانه دکتر حسینی مهاباد – خیابان صلاح الدین شرقی 2226767  
آذربایجان غربی خوي پزشکان عمومي دکتر حمید حاجیلاری قره ضیاء الدین 2722216  
آذربایجان غربی سردشت داروخانه دکتر خالد زاده سردشت – خیابان امام خمینی – روبروی مخابرات 3225064  
آذربایجان غربی اروميه متخصص پوست دکتر راحله خلیل آذر خ امام – روبروی خ طرزی 2240908  
آذربایجان غربی خوي دندانپزشکان عمومي دکتر راضیه کبیری خوی – خیابان امام 2227217  
آذربایجان غربی اروميه متخصص کليه و مجراي ادراري دکتر رامین حکیم زاده خ خیام جنوبی – طبقه فوقانی جابرابن حیان 2226876  
آذربایجان غربی خوي دندانپزشکان عمومي دکتر رسول عظیم زاده خوی – خیابان امام جنب بانک ملی 2220161  
آذربایجان غربی خوي پزشکان عمومي دکتر رضا رنجبری قره ضیاء الدین 2723331  
آذربایجان غربی تكاب آزمایشگاه دکتر رویا افشاری خیابان انقلاب 5222735  
آذربایجان غربی ماكو داروخانه دکتر ریتا جباری ماکو- خیابان امام 4623222534  
آذربایجان غربی خوي راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر ریتا سرخوش خوی – خیابان امام اول 2231136  
آذربایجان غربی خوي پزشکان عمومي دکتر زین العابدین نیکنام خوی – خیابان امام روبروی پاساژ شهرداری 2223073  
آذربایجان غربی مهاباد متخصص زنان و زايمان دکتر ژاله جهانپور چهار راه آزادی 2221517  
آذربایجان غربی شوط داروخانه دکتر ژیلا ابراهیم پور شوط – خ ولیعصر شمالی 4624222868  
آذربایجان غربی اروميه متخصص کليه و مجراي ادراري دکتر سعید صمدزاده خ خیام شمالی – کوچه خان باباخان 2227728  
آذربایجان غربی خوي دندانپزشکان عمومي دکتر سمیه عظیمی خوی – خیابان امام اول خیابان سینا 2226612  
آذربایجان غربی ماكو داروخانه دکتر سولماز رستمی ماکو- خیابان امام 4623222437  
آذربایجان غربی ميان دو آب داروخانه دکتر سولماز علیزاده   2249525  
آذربایجان غربی بوكان داروخانه دکتر سیامند اصلانی بوکان – بلوار کردستان 6228448  
آذربایجان غربی خوي دندانپزشکان عمومي دکتر سید مهدی بنی هاشم خوی – خیابان امام جنب چاپخانه سینا 2221943  
آذربایجان غربی مهاباد راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر سیدی مهاباد – خیابان صلاح الدین غربی 2226113  
آذربایجان غربی ماكو داروخانه دکتر سیروس تمدنی ماکو- خیابان امام 4612144204  
آذربایجان غربی خوي راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر سیما فوقانی خوی – خیابان امام ساختمان پزشکان بوعلی 2330422  
آذربایجان غربی ميان دو آب داروخانه دکتر شاه محمد زاده خیابان امام 2222234  
آذربایجان غربی اشنويه دندانپزشکان عمومي دکتر شاهو ناجدی اشنویه – خیابان امام 5626999  
آذربایجان غربی تكاب آزمایشگاه دکتر شهید مطهری خیابان انقلاب 5222188  
آذربایجان غربی سردشت داروخانه دکتر شهیدی سردشت – خیابان سید قطب – روبروی دبستان کوثر 3222496  
آذربایجان غربی مهاباد داروخانه دکتر شیخ آقایی مهاباد – خیابان صلاح الدین ایوبی غربی 2222416  
آذربایجان غربی اروميه متخصص زنان و زايمان دکتر شیوا احمدی خ خیام شمالی – طبقه فوقانی رادیولوپی دکتر جلیلی 2230423  
آذربایجان غربی اروميه راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر صادقی خیابان امام – روبروی آموزش و پرورش 2340454  
آذربایجان غربی خوي پزشکان عمومي دکتر صفر جعفری قره ضیاء الدین ۰ میدان انقلاب 2726868  
آذربایجان غربی بوكان داروخانه دکتر صلاح الدین احمدی بوکان – بلوار کردستان 6227908  
آذربایجان غربی اروميه آزمایشگاه دکتر ضرغامی خیابان امام – روبروی اداره کل آموزش و پرورش 2242020  
آذربایجان غربی خوي پزشکان عمومي دکتر طاهره رایی خوی – خیابان امام جنب داروخانه ملاحسنی ساختمان پزشکان درمان 2227928  
آذربایجان غربی خوي راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر طوسی نژاد خوی – خیابان امام -= جنب ساختمان پزشکان درمان 2220835  
آذربایجان غربی اروميه آزمایشگاه دکتر عباس زاده خیابان خیام شمالی – جنب داروخانه فتاح پور 2234112  
آذربایجان غربی اروميه متخصص چشم دکتر عزیز صمدی خ خیام جنوبی – طبقه فوقانی داروخانه جابرابن حیان 2221164  
آذربایجان غربی مهاباد داروخانه دکتر عزیزی مهاباد – خیابان استاد مجدی 2229552  
آذربایجان غربی خوي دندانپزشکان عمومي دکتر علی اصغر واحدی نیا خوی – خیابان امام اول کوچه باقرخان 2234892  
آذربایجان غربی خوي دندانپزشکان عمومي دکتر علی اکبر زینالی خوی – خ امام – اول کوچه جلالی 2226811  
آذربایجان غربی خوي پزشکان عمومي دکتر علیرضا ابوالقاسمی خوی – خیابان امام 2229270  
آذربایجان غربی اروميه دندانپزشکان عمومي دکتر علیرضا عباس زاده خ خیام شمالی – کوچه خان باباخان ساختمان میلاد نور 2239402  
آذربایجان غربی خوي دندانپزشکان عمومي دکتر علیرضا مویدنیا قره ضیاء الدین بلوار انقلاب جنب غذاخوری همشهری 2721900  
آذربایجان غربی چالدران داروخانه دکتر علینژاد چالدران – سعدی جنوبی 4623624661  
آذربایجان غربی خوي دندانپزشکان عمومي دکتر غلامرضا زنگی خوی – خیابان امام ساختمان پزشکان ایرانشهر 2233645  
آذربایجان غربی ماكو داروخانه دکتر فاروق بیات ماکو – خیابان سعدی 4623222325  
آذربایجان غربی اروميه متخصص کودکان دکتر فاطمه منتظری خ امام حسین خ حب النقی 2223369  
آذربایجان غربی اروميه راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر فتحعلی زاده خ خیام شمالی – جنب آموزش و پرورش 2239327  
آذربایجان غربی اشنويه دندانپزشکان عمومي دکتر فخرالدین آذرخش اشنویه – خیابان امام 523554  
آذربایجان غربی اروميه متخصص زنان و زايمان دکتر فرانک رحیمی رضایی خ امام – جنب بانک رفاه کارگران 2220235  
آذربایجان غربی اروميه دندانپزشکان عمومي دکتر فریبا فارغ بال خ خیام جنوبی – روبروی داروخانه جابراین حیان 2235226  
آذربایجان غربی اشنويه داروخانه دکتر قلیچ خانی اشنویه – خیابان سربازان گمنام 5624400  
آذربایجان غربی اروميه آزمایشگاه دکتر قوام خیابان امام – نبش خیابان طرزی 2223675  
آذربایجان غربی خوي دندانپزشکان عمومي دکتر کریم حسین پور اصل چالدران 3624357  
آذربایجان غربی ميان دو آب داروخانه دکتر کریمی وند سه راه شاهین دژ 2452281  
آذربایجان غربی ميان دو آب آزمایشگاه دکتر کلانتری خیابان امام 2226545  
آذربایجان غربی اروميه دندانپزشکان عمومي دکتر کمال شیری خان خ – عطایی 2227994  
آذربایجان غربی بوكان دندانپزشکان عمومي دکتر کمال ماجدی بوکان – بلوار کردستان 6223107  
آذربایجان غربی خوي راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر کیایی خوی – خیابان امام نبش خیابان 2226013  
آذربایجان غربی مهاباد داروخانه دکتر لطیفی مهاباد – خیابان صلاح الدین ایوبی شرقی 2222679  
آذربایجان غربی بوكان داروخانه دکتر لقمان سراجی بوکان – بلوار کردستان 6227123  
آذربایجان غربی اروميه متخصص کودکان دکتر مجتبی کمالی اقدم خیابان خیام شمالی – مجتمع وطن دوست 2232140  
آذربایجان غربی اروميه متخصص کودکان دکتر مجید ابری خ امام حسین – جنب داروخانه فرازجو 2244227  
آذربایجان غربی اروميه دندانپزشکان عمومي دکتر مجید حسینی خ امام – روبروی پارکینگ عدل 2241717  
آذربایجان غربی اروميه دندانپزشکان معتمد دکتر محرم فانی خیابان امام – جنب بازار ستارخان طبقه ۲ پلاک ۶۶ 2224425  
آذربایجان غربی بوكان داروخانه دکتر محسن وحیدی بوکان – خیابان مولوی غربی 622539  
آذربایجان غربی بوكان دندانپزشکان عمومي دکتر محمد امین ناصری بوکان – بلوار کردستان 6225233  
آذربایجان غربی خوي دندانپزشکان عمومي دکتر محمد باقر عاجل خوی – خیابان امام ساختمان پزشکان افتخاری 2232840  
آذربایجان غربی خوي دندانپزشکان عمومي دکتر محمد حسین عسگرزاده خوی – خیابان امام اول کوچه باقرخان 2228313  
آذربایجان غربی خوي دندانپزشکان عمومي دکتر محمد حسین فروغی خوی – خیابان امام 2233151  
آذربایجان غربی اروميه متخصص چشم دکتر محمد حسین محمودی خ خیام جنوبی – جنب کفش ملی 2224137  
آذربایجان غربی خوي پزشکان عمومي دکتر محمد سلطانی خوی – خیابان امام – خیابان سینا 2227349  
آذربایجان غربی خوي دندانپزشکان عمومي دکتر محمد علی نورمحمدی خوی – خیابان سینا 2222485  
آذربایجان غربی اروميه دندانپزشکان معتمد دکتر مریم نوری پنجراه – جنب جهاد دانشگاهی 3451702  
آذربایجان غربی اروميه دندانپزشکان عمومي دکتر مریم نوری پنجراه – جنب جهاد دانشگاهی 3451702  
آذربایجان غربی ميان دو آب آزمایشگاه دکتر مظفری خیابان امام 2227045  
آذربایجان غربی اروميه دندانپزشکان عمومي دکتر منصور سولی ینگجه خ مدنی ۲- روبروی بنیاد پانزده خرداد 2232678  
آذربایجان غربی سردشت داروخانه دکتر مولایی سردشت – خیابان شهید صالحی 3222610  
آذربایجان غربی مهاباد داروخانه دکتر مولوی مهاباد – بالاتر از چهار راه آزادی 2221209  
آذربایجان غربی اروميه دندانپزشکان عمومي دکتر مهدی مکاری خ خیام جنوبی – روبروی تخت طاووس طبقه فوقانی بانک صادرات 2223019  
آذربایجان غربی اروميه متخصص کليه و مجراي ادراري دکتر مهرداد تعامی خیابان سرداران – مجتمع تجاری سبحان 2251316  
آذربایجان غربی ميان دو آب داروخانه دکتر میرزایی خیابان امام 2240163  
آذربایجان غربی اروميه آزمایشگاه دکتر میلانی خیابان مدنی ۲ – روبروی خیابان خیام شمالی 2230240  
آذربایجان غربی اروميه متخصص کودکان دکتر نادر پاشاپور پنجراه 222045  
آذربایجان غربی اروميه متخصص چشم دکتر نادر سیفی خ امام – نرسیده به خیابان طرزی 2231296  
آذربایجان غربی شاهين دژ آزمایشگاه دکتر نصریان خیابان شهدا 4223469  
آذربایجان غربی اروميه متخصص چشم دکتر نورالدین شریفی خ امام – داخل کوچه بیمارستان دکتر صولتی 2221777  
آذربایجان غربی مهاباد داروخانه دکتر ولی زاده مهایاد – میدان استقلال 2224414  
آذربایجان غربی بوكان متخصص داخلي دکتر هادی فرسیو بوکان – بلوار کردستان – جتب بیمارستان قدیم 6240394  
آذربایجان غربی مهاباد داروخانه دکتر هندی مهاباد – خیابان صلاح الدین ایوبی غربی 2220447  
آذربایجان غربی اروميه دندانپزشکان عمومي دکتر یادگار امین خ سرداران – کوچه خان باباخان 2245207  
آذربایجان غربی بوكان متخصص کودکان دکتر یعقوب قهرمان بامدادی بوکان – بلوار کردستان 6229238  
آذربایجان غربی خوي پزشکان عمومي دکتر یونس تقی زاده خوی – اول خیابان سینا 2226497  
آذربایجان غربی چالدران داروخانه دکتربی کس چالدران – سعدی جنوبی 4623622098  
آذربایجان غربی نقده راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیولوزی و سونوگرافی دکتر رهبر نقده – خیابان امام – کوجه خسروی 6227133  
آذربایجان غربی نقده راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیولوزی و سونوگرافی دکتر شهریارفر نقده – اول خیابان شهید باهنر 6223635  
آذربایجان غربی اروميه راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیولوژی دانش (ملکی) خ خیام جنوبی – روبروی داروخانه جابراین حیان 2220026  
آذربایجان غربی سلماس راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیولوژی دکتر ابوطالبی سلماس – خیابان معلم نرسیده به مدرس 5233385  
آذربایجان غربی اروميه راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیولوژی دکتر الماسی خ امام جنب بانک ملت شعبه مرکزی 2231434  
آذربایجان غربی ميان دو آب راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیولوژی فیروزی اقدم خیابان امام 2225672  
آذربایجان غربی ميان دو آب راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیولوژی مهر خیابان طالقانی 2225599  
آذربایجان غربی ميان دو آب پزشکان عمومي رحمان کبیری خیابان طالقانی 2222264  
آذربایجان غربی سلماس پزشکان عمومي رضا ملکی خیابان معلم ساختمان پزشکان زینالی 5233644  
آذربایجان غربی پلدشت داروخانه رقیه رستمی پلدشت خیابان امام پایین تر از پل 4624622933  
آذربایجان غربی اروميه بيمارستان روانپزشکی خیابان سلماس – بالاتر از سیلو 3775010 – 3770340  
آذربایجان غربی ميان دو آب داروخانه ره آور خیابان ۱۷ شهریور 2227879  
آذربایجان غربی سلماس متخصص کودکان ریتا باقریان خیابان قره باغی 5237872  
آذربایجان غربی مهاباد آزمایشگاه زرینی مهاباد – خیابان استاد مجدی – کلینیک سینا 2225432  
آذربایجان غربی اروميه دندانپزشکان عمومي زیبا رستمی فلکه شهرچایی – اول شیخ تپه – کوی اول – پ ۳ 3370386  
آذربایجان غربی شاهين دژ دندانپزشکان عمومي سجاد حسین زاده خیابان شهدا 4223521  
آذربایجان غربی چالدران پزشکان عمومي سراج شیخکانلوی میلان چالدران – میدان توحید 4623624451  
آذربایجان غربی اروميه متخصص زنان و زايمان سریه گل محمدلو خ امام – خ طرزی 2223898  
آذربایجان غربی مهاباد متخصص کودکان سعادت حسام خیابان صلاح الدین ایوبی غربی 2225051  
آذربایجان غربی مهاباد دندانپزشکان عمومي سعادت وطمانی خیابان سید نظام 2222468  
آذربایجان غربی بوكان مرکز فيزيوتراپي سعدی قرنفلی بوکان – بلوار کردستان 6224930  
آذربایجان غربی مهاباد آزمایشگاه سعید حبیب زاده مهاباد – خیابان جمهوری اسلامی 2224427  
آذربایجان غربی مهاباد متخصص جراحي عمومي سعید حبیب زاده خیابان جمهوری اسلامی 2224427  
آذربایجان غربی مهاباد متخصص قلب و عروق سعید ماهپور خیابان صلاح الدین ایوبی 2222357  
آذربایجان غربی مهاباد پزشکان عمومي سلیم رکن الزمان مهاباد – میدان استقلال 2226606  
آذربایجان غربی اروميه راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري سی تی اسکن نصررازی خ امام – روبروی آموزش و پرورش 3462811  
آذربایجان غربی مهاباد متخصص چشم سیامک رشتچی جباری خیابان صلاح الدیم ایوبی غربی 2224836  
آذربایجان غربی مهاباد پزشکان عمومي سیاوش میرکی مهاباد – چهار راه آزادی – کلینیک سینا 2227821  
آذربایجان غربی ماكو دندانپزشکان عمومي سید ابراهیم میری زاده ماکو – خیابان امام 4623227275  
آذربایجان غربی سلماس دندانپزشکان عمومي سید حسین موسوی سلماس خیابان امام 5225559  
آذربایجان غربی مهاباد متخصص کودکان سید علی سید احمدی خیابان صلاح الدین ایوبی غربی 2229793  
آذربایجان غربی ميان دو آب متخصص کودکان سیما اکبرزاده خیابان طالقانی 2229658  
آذربایجان غربی شاهين دژ پزشکان عمومي سیما عبدالعلی زاده خیابان مطهری 4223412  
آذربایجان غربی ماكو آزمایشگاه سیمیندخت نصرتیان ماکو – میدان مرکزی جنب بانک سپه 4623224146  
آذربایجان غربی ميان دو آب داروخانه سینا (دکتر معینیان) خیابان امام 2225335  
آذربایجان غربی اروميه متخصص چشم شاهرخ صفی نازلو خ خیام شمالی – روبروی دبستان ۲۲ بهمن 2224477  
آذربایجان غربی ماكو پزشکان عمومي شاهین اردوبادی ماکو – میدان امام حسین 4623222828  
آذربایجان غربی مهاباد داروخانه شبانه روزی خانم الانبیاء مهاباد – بلوار معلم – جنب درمانگاه خاتم الانبیاء 2332629  
آذربایجان غربی اروميه داروخانه شبانه روزی دکتر جمشیدی خ مدنی – نرسیده به خ عطایی 2236045  
آذربایجان غربی مهاباد داروخانه شبانه روزی دولتی بعثت مهاباد – چهار راه آزادی 2225666  
آذربایجان غربی چالدران بيمارستان شبکه بهداشت چالدران – 4623624518  
آذربایجان غربی سردشت درمانگاه شبکه بهداشت شماره ۱ سردشت – بلوار پاسداران 3222113  
آذربایجان غربی سردشت درمانگاه شبکه بهداشت شماره ۲ سردشت – خیابان شهید علیپور 3224746  
آذربایجان غربی اروميه بيمارستان شفا خیابان امام 2225588  
آذربایجان غربی ماكو آزمایشگاه شکر خروش ماکو – خیابان امام ساختمان پزشکان 4623228080  
آذربایجان غربی ميان دو آب متخصص جراحي عمومي شهریار شادخواه خیابان امام 2221481  
آذربایجان غربی مهاباد آزمایشگاه شهناز غلام الذاکرین مهاباد – خیابان جمهوری اسلامی 2226486  
آذربایجان غربی چالدران بيمارستان شهید بهشتی چالدران – 4623622412  
آذربایجان غربی شاهين دژ بيمارستان شهید راثی خیابان بیمارستان 4223380  
آذربایجان غربی اروميه مرکز فيزيوتراپي صادق دانشگر خیابان امام – روبروی بیمارستان شفا 2226630  
آذربایجان غربی مهاباد پزشکان عمومي صارم الدین نصوری مهاباد – خیابان صلاح الدین ایوبی غربی 2228697  
آذربایجان غربی سردشت مرکز فيزيوتراپي صالح احمدی سردشت – خیابان شهید علیپور 3229022  
آذربایجان غربی مهاباد پزشکان عمومي صلاح اسلامیان مهاباد – چهار راه آزادی – کلینیک سینا 2227821  
آذربایجان غربی مهاباد متخصص داخلي صلاح الدین حسینی چهار راه آزادی 2226205  
آذربایجان غربی اروميه متخصص جراحي دهان و فك و صورت صلاح الدین زاهدی مدنی ۲ – خ امام حسین 2242404  
آذربایجان غربی اروميه بيمارستان صولتی خیابان امام 2221720  
آذربایجان غربی اروميه بيمارستان طالقانی خیابان کاشانی – روبروی ورزشگاه تختی 3 – 3444591  
آذربایجان غربی مهاباد دندانپزشکان عمومي طاهر احمدی خیابان افشار 2225671  
آذربایجان غربی ميان دو آب پزشکان عمومي طهماسب غفاری خیابان امام 2226830  
آذربایجان غربی اروميه بيمارستان عارفیان خیابان امام – خیابان ارک 90 – 2233191  
آذربایجان غربی شاهين دژ پزشکان عمومي عبدالله محمدیان خیابان امام 4222403  
آذربایجان غربی چالدران دندانپزشکان عمومي عبداله اسماعیل پور چالدران – شبکه بهداشت و درمان 4623624661  
آذربایجان غربی سلماس متخصص کودکان عدالت اخلاقی خیابان معام – ساختمان زینالی 522337  
آذربایجان غربی اروميه متخصص گوش و حلق و بيني عطا راد مرد خیام شمالی روبروی دبستان ۲۲ بهمن 2233617  
آذربایجان غربی اروميه متخصص کودکان علی آقایار ماکویی خ سرداران طبقه فوقانی داروخانه دکتر پاشایی 2231797  
آذربایجان غربی ماكو آزمایشگاه علی اکبرزاده ماکو – خیابان امام ساختمان پزشکان 4623227373  
آذربایجان غربی ميان دو آب دندانپزشکان عمومي علی امیری خیابان ۱۷ شهریور 2225132  
آذربایجان غربی سردشت پزشکان عمومي علی ریحانی سردشت – خیابان سید قطب – روبروی دبستان کوثر 2225461  
آذربایجان غربی اروميه متخصص عفوني علی صادقی خ امینی – روبروی استانداری 2233331  
آذربایجان غربی سردشت پزشکان عمومي علی عزیز پوری اقدم سردشت – خیابان شهید صالحی 2227821  
آذربایجان غربی اروميه متخصص داخلي علی عیشی خ خیام شمالی – روبروی کلینیک قدس 2241448 (فوق تخصص خون)
آذربایجان غربی نقده پزشکان عمومي علی میرزاپور نقده – خ امام کوچه داروخانه 6223155  
آذربایجان غربی مهاباد پزشکان عمومي علیرضا علیاری مهاباد – چهار راه آزادی 2227314  
آذربایجان غربی اروميه متخصص ارتوپد علیرضا فتورچی خیام شمالی – خان باباخان 2253015  
آذربایجان غربی تكاب پزشکان عمومي عنایت الله محمد زوی خیابان انقلاب 5223790  
آذربایجان غربی اروميه عينک سازي عینک سازی بهنام ارومیه – خ خیام جنوبی – پاساژ امیر 2222619  
آذربایجان غربی اروميه عينک سازي عینک سازی بینا ارومیه – خ خیام جنوبی – نرسیده به چهار راه دانش پاساژ خرم 2229193  
آذربایجان غربی اروميه عينک سازي عینک سازی پارس ارومیه – خ امام روبروی اداره کل آموزش و پرورش پ ۲۸ 2234541  
آذربایجان غربی اروميه عينک سازي عینک سازی رامین ارومیه – خ امام – جنب پاساژ ستارخان 2227614  
آذربایجان غربی اروميه عينک سازي عینک سازی زایس ارومیه – خ سرداران 2224950  
آذربایجان غربی اروميه عينک سازي عینک سازی سیفی ارومیه – خ امام ساختمان پزشکان عینک سازی سیفی 2245252  
آذربایجان غربی اروميه عينک سازي عینک سازی صدری فروش ارومیه – خ امام – خ طرزی 2244166  
آذربایجان غربی اروميه عينک سازي عینک سازی لنز ارومیه – خ امام – عینک لنز – چهار راه خیام جنب کفش ملی 2234624  
آذربایجان غربی اروميه عينک سازي عینک سازی لوکس ارومیه – خ خیام شمالی – جنب تلفن محترمی – پ ۱/۲ 2221514  
آذربایجان غربی اروميه عينک سازي عینک سازی لیلا (افق) ارومیه – خ خیام جنوبی – پاساژ صدر 2221777  
آذربایجان غربی اروميه عينک سازي عینک سازی نور ارومیه – خ امام روبروی بیمارستان شفا – عینک نور 2223188  
آذربایجان غربی سلماس متخصص کودکان غلامرضا ریاعی خیابان امام – جنب داروخانه رازی 5233676  
آذربایجان غربی سلماس پزشکان عمومي فاطمه صالحی صدقیانی سلماس – خیابان امام 5224388  
آذربایجان غربی اروميه متخصص زنان و زايمان فاطمه علیکوهی خ خیام شمالی – کوچه خان باباخان 2243478  
آذربایجان غربی مهاباد متخصص کودکان فتاح شادمان خیابان جمهوری اسلامی 2226268  
آذربایجان غربی ميان دو آب متخصص داخلي فرامرز حرفه دوست خیابان امام 2261096  
آذربایجان غربی اروميه دندانپزشکان عمومي فرخ میرزا طلوعی خ خیام جنوبی – روبروی سینما آزادی 2229846  
آذربایجان غربی پلدشت پزشکان عمومي فرخی پلدشت – خیابان امام بالاتر از داروخانه 4624622093  
آذربایجان غربی اروميه متخصص زنان و زايمان فرزانه تفضلی خ امام – جنب بانک ملت شعبه مرکزی 2229777  
آذربایجان غربی ميان دو آب پزشکان عمومي فرهاد رجبی خیابان امام 2226926  
آذربایجان غربی اروميه متخصص داخلي فرهاد رموز خ خیام شمالی – کوچه خان باباخان 2226140  
آذربایجان غربی مهاباد آزمایشگاه فرهاد نوری مهاباد – خیابان صلاح الدین ایوبی غربی – آزمایشگاه پاستور 2224249  
آذربایجان غربی ميان دو آب متخصص زنان و زايمان فریبا مظفری خیابان امام 2241064  
آذربایجان غربی ميان دو آب پزشکان عمومي فرید معینیان خیابان امام 2221592  
آذربایجان غربی اروميه متخصص زنان و زايمان فریده سلطانی خ امام – خیابان سرداران – پاساژ صولت 2232658  
آذربایجان غربی ماكو پزشکان عمومي فهیم بانی ماکو – خ طالقانی 4623224550  
آذربایجان غربی ميان دو آب پزشکان عمومي فیروز تقوی خیابان امام 2226272  
آذربایجان غربی ماكو دندانپزشکان عمومي فیروز شیرپور ماکو – روبروی بانک تجارت مرکزی 4623223496  
آذربایجان غربی ميان دو آب مرکز فيزيوتراپي فیزیوترابی بهبود خیابان امام 2241348  
آذربایجان غربی ميان دو آب مرکز فيزيوتراپي فیزیوترابی توین خیابان طالقانی 2242913  
آذربایجان غربی سلماس مرکز فيزيوتراپي فیزیوترابی دکتر خداوردی زاده سلماس – خیابان امام 5228637  
آذربایجان غربی مهاباد راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري فیزیوتراپی امید مهاباد – خیابان صلاح الدین غربی 2226331  
آذربایجان غربی سلماس مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی دکتر بایرام زاده سلماس – خیابان قره نی نرسیده به خیابان امام 5222606  
آذربایجان غربی اروميه مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی مهر خیام شمالی – کوچه خان باباخان 2233347  
آذربایجان غربی ماكو مرکز فيزيوتراپي قاسم کاظمی ماکو – خ امام ساختمان پزشکی 4623228083  
آذربایجان غربی اروميه متخصص داخلي قاسم معصومی تقاطع خیام شمالی و معدنی طبقه فوقانی آزمایشگاه میلانی 2241010  
آذربایجان غربی مهاباد پزشکان عمومي کامران شاطری مهاباد – خیابان صلاح الدین ایوبی غربی 2225461  
آذربایجان غربی مهاباد پزشکان عمومي کامران نانوازاده مهاباد – چهار راه آزادی – کلینیک سینا 2227821  
آذربایجان غربی مهاباد متخصص چشم کامران هندی چهار راه آزادی 2220658  
آذربایجان غربی مهاباد دندانپزشکان عمومي کامیار شاطری خیابان جمهوری اسلامی 2227310  
آذربایجان غربی چالدران دندانپزشکان عمومي کریم حسین پور چالدران 4623622357  
آذربایجان غربی اروميه درمانگاه کلینیک الزهرا چهار راه ولی عصر 2776975  
آذربایجان غربی اروميه درمانگاه کلینیک پاستور خیابان مدنی ۲ فلکه امام حسین 2223355  
آذربایجان غربی اروميه درمانگاه کلینیک تخصصی قدس خیابان خیام شمالی 2237601  
آذربایجان غربی سردشت درمانگاه کلینیک جانبازان سردشت – انتهای خیابان شهید علیپور 3229092  
آذربایجان غربی مهاباد درمانگاه کلینیک خودکفایی بعثت مهاباد – خیابان چهار راه آزادی 2225661  
آذربایجان غربی اروميه درمانگاه کلینیک دندانپزشکی آراد خ سرداران – طبقه بالای بانک پارسیان 2224215  
آذربایجان غربی اروميه درمانگاه کلینیک سید الشهدا خیابان عطایی روبروی صحیه 2223868- 2223167  
آذربایجان غربی اروميه درمانگاه کلینیک صحت خیابان والفجر ۲ پایین تر از فرهنگ 3368551  
آذربایجان غربی اروميه درمانگاه کلینیک فرهنگیان فلکه شهر چایی اول خیابان والفجر ۲ 3365400  
آذربایجان غربی بوكان مرکز فيزيوتراپي کمال قادر پور بوکان – بلوار کردستان 6225217  
آذربایجان غربی شاهين دژ پزشکان عمومي گل محمد فهیم خیابان شهدا 4220429  
آذربایجان غربی ميان دو آب داروخانه لقمان (دکتر خلیل پور) خیابان شهدا 2225300  
آذربایجان غربی ماكو دندانپزشکان عمومي لیلا حسین زاده ماکو – خیابان امام روبروی شورای حل اختلاف 4623223078  
آذربایجان غربی ميان دو آب متخصص کودکان مجتبی کمالی اقدم خیابان طالقانی 2228682  
آذربایجان غربی اروميه درمانگاه مجتمع پزشکی ایثار شهرک ایثار خیابان جمهوری نبش خیابان رسالت 3834113  
آذربایجان غربی ميان دو آب پزشکان عمومي مجید عبدوی آذر خیابان امام 2241770  
آذربایجان غربی ماكو پزشکان عمومي مجید کاسیان زاده ماکو – خ طالقانی 4623224327  
آذربایجان غربی مهاباد متخصص کليه و مجراي ادراري محمد افشاریان خیابان صلاح الدین ایوبی 2225051  
آذربایجان غربی ماكو پزشکان عمومي محمد باقربداقی ماکو – خ امام – روبروی شورای حل اختلاف 4623223078  
آذربایجان غربی ميان دو آب پزشکان عمومي محمد تقی کبیری خیابان طالقانی 2229399  
آذربایجان غربی چالدران پزشکان عمومي محمد جنگ گو چالدران – خیابان طالقانی نبش کوجه مصلی 4623624649  
آذربایجان غربی ميان دو آب متخصص کودکان محمد حیدری خیابان امام 2249643  
آذربایجان غربی اروميه متخصص داخلي محمد رضا ثناجو خ مدنی ۲ – جنب بیمه آسیا 2245828  
آذربایجان غربی اروميه دندانپزشکان عمومي محمد رضا جلیلی خ سرداران – روبروی داروخانه امیر المومنین 2238662  
آذربایجان غربی اروميه دندانپزشکان عمومي محمد رضا جلیلی خ سرداران – روبروی داروخانه امیرالمومنین 2238662  
آذربایجان غربی ميان دو آب پزشکان عمومي محمد رضا مهربانی خیابان طالقانی 2227353  
آذربایجان غربی نقده دندانپزشکان عمومي محمد صادق پریزاد نقده خیابان امام کوچه داروخانه 6223689  
آذربایجان غربی مهاباد متخصص اعصاب و روان محمد طاهر عباسی راد خ صلاح الدین ایوبی غربی 2226331  
آذربایجان غربی ميان دو آب پزشکان عمومي محمد علی بویر خیابان امام 2225620  
آذربایجان غربی سلماس پزشکان عمومي محمد علی غضنفری سلماس – خیابان امام – 5228925  
آذربایجان غربی پلدشت دندانپزشکان عمومي محمد علی محمد ترکانی پلدشت ابتدای خ رضوان 4624622164  
آذربایجان غربی ميان دو آب متخصص اعصاب و روان محمد علی مشکینی خیابان طالقانی 2223821  
آذربایجان غربی ميان دو آب دندانپزشکان عمومي محمد کاظمی خیابان شهدا 2226241  
آذربایجان غربی ماكو متخصص جراحي مغز و اعصاب محمد نویدی ماکو – خیابان امام روبروی آزمایشگاه 4623223019  
آذربایجان غربی سلماس دندانپزشکان عمومي محمد هاشمی فلکه شهرداری طبقه دوم غذاخوری تبریز 5231996  
آذربایجان غربی شاهين دژ پزشکان عمومي محمدعلی نهالی خیابان شهدا 4223355  
آذربایجان غربی سلماس پزشکان عمومي محمود رضا سلماس – خیابان امام 5227060  
آذربایجان غربی اروميه متخصص کودکان محمود مجرد خیابان آهندوست – فلکه مادر – جنب داروخانه امیر آبی 3462918  
آذربایجان غربی ماكو درمانگاه مرکز بهداشت و درمان ماکو- خیابان امام 4623222534  
آذربایجان غربی اروميه درمانگاه مرکز پزشکی هسته ای خیابان خیام شمالی کوچه سنایی 2242433  
آذربایجان غربی خوي بيمارستان مرکز جراحی بهبودی خوی – میدان ولیعصر 2235801  
آذربایجان غربی مهاباد مرکز جراحي محدود مرکز جراحی دکتر ابریشمی مهاباد – خیابان جمهوری اسلامی 2223374  
آذربایجان غربی مهاباد مرکز جراحي محدود مرکز جراحی دکتر حبیب زاده مهاباد – خیابان جمهوری اسلامی 2224427  
آذربایجان غربی اروميه درمانگاه مرکز سنگ شکنی نصر رازی خیابان کاشانی – روبروی دارایی 3462811  
آذربایجان غربی اروميه مرکز فيزيوتراپي مرکز فیزیوتراپی احمد زاده خ مدنی ۲ – ساختمان جم 2240666  
آذربایجان غربی اروميه مرکز فيزيوتراپي مرکز فیزیوتراپی سینا خ خیام شمالی – کوچه سنایی – ساختمان پزشکان امام حسین 2240929  
آذربایجان غربی اروميه مرکز فيزيوتراپي مرکز فیزیوتراپی فارابی خ خیام شمالی – کوچه سنایی – جنب آزمایشگاه پارس 2239113  
آذربایجان غربی اروميه مرکز فيزيوتراپي مرکز فیزیوتراپی هلال احمر خ کاشانی – روبروی دارایی 3466600  
آذربایجان غربی ميان دو آب متخصص زنان و زايمان مریم حیدری خیابان امام 2226672  
آذربایجان غربی اروميه متخصص کودکان مژگان صاحب قلم خ سرداران – روبروی داروخانه امیرالمومنین ساختمان آبا – طبقه دوم 2242142  
آذربایجان غربی مهاباد متخصص زنان و زايمان مسترا اسدی افشار خیابان صلاح الدین ایوبی غربی ۲۲۲۷۹۷۷ 2227977  
آذربایجان غربی ميان دو آب پزشکان عمومي مسعود برنجی خیابان امام 2222566  
آذربایجان غربی اروميه متخصص جراحي دهان و فك و صورت مسعود فلاحی مطلق میدان امام حسین – خیابان حب النقی – روبروی دبستان پیشداد 2235913  
آذربایجان غربی ميان دو آب متخصص گوش و حلق و بيني مسعود فهیمی خیابان امام 2261097  
آذربایجان غربی اروميه بيمارستان مطهری خیابان کاشانی 9 – 2237077  
آذربایجان غربی ميان دو آب پزشکان عمومي مظفر صالحی سه راه شاهین دژ 2453613  
آذربایجان غربی سلماس پزشکان عمومي معصومه راستی سلماس – خیابان امام 5232996  
آذربایجان غربی ماكو پزشکان عمومي معصومه مکاری تقوی ماکو – خیابان امام طبقه فوقانی آزمایشگاه شفا 4623223665  
آذربایجان غربی اروميه متخصص اعصاب و روان منصور قوام خ سرداران 2244044  
آذربایجان غربی اروميه متخصص زنان و زايمان منصوره خلیلی خ خیام شمالی – کوچه خان باباخان مجتمع پزشکان مهرگان 2233783  
آذربایجان غربی ميان دو آب متخصص پوست مهدی عطایی خیابان امام 2221890  
آذربایجان غربی اروميه متخصص زنان و زايمان میترا مختاری توانا خ امام – خ طرزی 2224569  
آذربایجان غربی ميان دو آب متخصص داخلي میر هادی موسوی خیابان طالقانی 2245755  
آذربایجان غربی سلماس دندانپزشکان عمومي نادر مصطفی زاده خیابان امام طبقه دوم آزمایشگاه دکتر امینی 5231550  
آذربایجان غربی اروميه دندانپزشکان عمومي نادره خوبهی خ مدنی ۲ – کوی ۲۵ – پ ۳۴۳/۱ 2224633  
آذربایجان غربی اروميه متخصص اعصاب و روان نسرین حیدر نژاد خ امام – روبروی بانک تجارت شعبه امام – ساختمان پزشکان 2237142  
آذربایجان غربی ماكو دندانپزشکان عمومي نورعلی حسین پور ماکو – خ طالقانی جنب مطب دکتر آبخضر 4623227979  
آذربایجان غربی اروميه متخصص زنان و زايمان ویدا زارع امانت پنجراه روبروی داروخانه آذربایجان طبقه دوم 3450699  
آذربایجان غربی شوط دندانپزشکان عمومي هادی ابراهیم پور شوط – خ ولیعصر شمالی 4624223929  
آذربایجان غربی ميان دو آب دندانپزشکان عمومي هاله جدیدی خیابان طالقانی 2227218  
آذربایجان غربی مهاباد داروخانه هلال احمر مهاباد – میدان شهرداری 2224102  
آذربایجان غربی سردشت دندانپزشکان عمومي همایون بابایی سردشت – خیابان شهید صالحی – روبروی داروخانه مولایی 3225376  
آذربایجان غربی ميان دو آب متخصص جراحي عمومي یوسف حیدری خیابان امام 9141810112  
آذربایجان غربی ميان دو آب متخصص جراحي عمومي یوسف عبدوی آذر خیابان امام 2222099  
آذربایجان غربی پلدشت پزشکان عمومي یونس شیر پور پلدشت – خیابان امام روبروی داروخانه 46246222756  

 

دسته‌بندی نشده

Related posts