مراکز درمانی و متخصصین آذربایجان شرقی :: تبریز

مراکز درمانی و متخصصین آذربایجان غربی :: ارومیه

مراکز درمانی و متخصصین آذربایجان شرقی :: تبریز

 

استان منطقه طبقه بندي نام مرجع آدرس تلفن توضيحات
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه آبان تبریز بلوار شهریار 6581286-0411
آذربایجان شرقی تبریز راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري آذر مهر تبریز خ ازادی
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه آذرآبادگان تبریز شرک باغمیشه 6692616-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه آذربایجان تبریز خ ارتش جنوبی 5565255-0411
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه آذربایجان تبریز خ آبرسان 6588181-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه آذربایجان بناب خ مطهری 722225-0412
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه آفتاب تبریز خ ولیعصر 3304470-0411
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه آموزش و پرورش مرند خ امام 2262376-0491
آذربایجان شرقی تبریز متخصص داخلي آهنگر مرند خ امام 2222500-0491
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه ا سماعیلی مرند خ امام 2221855-0491
آذربایجان شرقی تبریز پزشکان عمومي ابراهیمی مرند خ طالقانی
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه احمدی تبریز خ ازادی 4794475-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه ادهمی ملکان روبروی بانک سپه 8225446-0412
آذربایجان شرقی تبریز بيمارستان ارتش تبریز خ آزادی 5532275-0411
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه ارسباران اهر خ آل محمد 2235657-0426
آذربایجان شرقی تبریز بيمارستان اسد آبادی تبریز خ بهار 2808263-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه اسدی مراغه طلوع فجر 2229091-0421
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه اسکندر نژاد تبریز ارتش جنوبی 5530403-0411
آذربایجان شرقی تبریز دندانپزشکان عمومي اسلامی تبریز ۱۷ شهریور جدید 5551892-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه اسماعیل حکیمی اهر میدان یاد بود 2224753-0426
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه اسماعیلی آذرشهر 6586137-0412
آذربایجان شرقی تبریز آزمایشگاه اسماعیلی تبریز ۱۷ شهریور جدید
آذربایجان شرقی تبریز پزشکان عمومي اسماعیلی هشترود خ امام 626010-0424
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه اطمینان تبریز سه راه امین 5552908-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه افخم تبریز خ امام
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه اقاجانی تبریز اول کویفیروز 4438242-0411
آذربایجان شرقی تبریز بيمارستان الزهرا تبریز چهارراه باغشمال 5539161-0411
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه الزهرا میانه جنب بیمارستان امام
آذربایجان شرقی تبریز آزمایشگاه الهام مرند خ امام 2230100-0491
آذربایجان شرقی تبریز بيمارستان امام تبریز خ دانشگاه 5532792-0411
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه امام مراغه میدان ملا رستم 2223540-0421
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه امام خمینی شبستر بلوار بسیج 2222043-0471
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه امام رضا بناب خ امام 7222335-0412
آذربایجان شرقی تبریز بيمارستان امیر المومنین تبریز خ قدس 7-28118190-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه امیر المومنین بریز خ قدس 2818191-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه امیر قاسمی تبریز چ شمس 2351851-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه امین آذرشهر اذر شهر
آذربایجان شرقی تبریز دندانپزشکان عمومي امینی تبریزخ ۱۷ شهریور جدید 5566480-0411
آذربایجان شرقی تبریز آزمایشگاه انتقال خون تبریز خ امام
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه انصافی تبریز خ امام
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه انوری تبریز خ پاسداران 2600374-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه ایراملو تبریز خ طالقانی 5568013-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه ایران تبریز روستای ایل گلی 5562550-0411
آذربایجان شرقی تبریز راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري ایران تبریز ارتش جنوبی 5551005-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه ایرجی هشترود خ امام 625881-0424
آذربایجان شرقی تبریز آزمایشگاه ایزد خواه مرند خ امام 2232211-0491
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه باختر تبریز آبرسان 3346986-0411
آذربایجان شرقی تبریز دندانپزشکان عمومي برزگر تبریز خ ۱۷ شهریور جدید
آذربایجان شرقی تبریز آزمایشگاه بنیادی تبریز سه راه امین 5534923-0411
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه بو علی تبریز کوی ولیعصر 3305988-0411
آذربایجان شرقی تبریز آزمایشگاه بوعلی تبریز تبریز ولیعصر 3327657-0411
آذربایجان شرقی تبریز بيمارستان بهبود تبریز خ ارتش 5560013-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه بهزاد محیط مانی شهرک نور 4675544-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه بهمراد تبریز شهرک باقری 4467554-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه بهمنش تبریز چ باغشمال
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه بیگ زالی تبریز خ حجتی 2870922-0411
آذربایجان شرقی تبریز بيمارستان بیمارستان تخصصی اهر میدان معملم 2222161-0426
آذربایجان شرقی تبریز بيمارستان بیمارستان۲۹ بهمن تبریز خ ۲۹ بهمن 3306100-0411
آذربایجان شرقی تبریز راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري پارس تبریز
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه پاستور تبریز خ امام 3341800-0411
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه پاستور نور تبریز منجم 2815500-0411
آذربایجان شرقی تبریز آزمایشگاه پاستور نور 3353555-0411
آذربایجان شرقی تبریز راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري پرتو تبریز چهارراه آبرسان 3354428-0411
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه پردیس تبریز خ فلسطین 3818381-0411
آذربایجان شرقی تبریز آزمایشگاه پلاسما تبریز خ عباسی 6566263-0411
آذربایجان شرقی تبریز آزمایشگاه پور حبیب تبریز ۱۷ شهریور جدید 5553903-0411
آذربایجان شرقی تبریز دندانپزشکان عمومي پور زارع تبریز پاستور جدید 5551251-0411
آذربایجان شرقی تبریز راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري تبریز تبریز خ ۱۷ شهریور جدید 5554159-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه تخت طاووس تبریز کمربندی 4496577-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه تربیت تبریز خ امام 5552442-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه تعاون تبریز خ ارتش جنوبی 5415655-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه تقی پور میانه بیمارستان ام خمینی 2227850-0423
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه جالینوس تبریز خ جمهوری 5555330-0411
آذربایجان شرقی تبریز دندانپزشکان عمومي جعفرپور محله تبریز خ طالقانی 5543651-0411
آذربایجان شرقی تبریز متخصص داخلي جعفری اقدم مرند خ جلفا 2233881-0491
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه جلیلی شبستر خ امام 2462045-0471
آذربایجان شرقی تبریز دندانپزشکان عمومي جمال پور هشترود خ امام 626060-0424
آذربایجان شرقی تبریز آزمایشگاه جهاد دانشگاهی تبریز ارتش جنوبی 5550618-0411
آذربایجان شرقی تبریز راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري حافظ تبریز خ آزادی 2183717-0411
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه حافظ بریز منجم 2805538-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه حسن پور اهر خ طالقانی 2231832-0426
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه حسن زاده آذرشهر 4224080-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه حسنیه اهر خ شهید رجایی 2223937-0426
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه حقیقی میانه خ امام 2224448-0423
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه حکمت تبریز طالقانی 5408058-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه حکیم تبریز ۱۷ شهریور جدید 5405533-0411
آذربایجان شرقی تبریز بيمارستان حکیمان نور تبریز خ شریعتی شمالی 4785051-0411
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه خاتم تبریز خ شریعتی شمالی 5530350-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه خازنی اهر میدان معملم 2220015-0426
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه خلیلی شبستر سه راه نماز 2222910-0471
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه خوشبخت تبریز جاده ایل گلی 3801365-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه داشبلاغی ملکان خ امام 8223666-0412
آذربایجان شرقی تبریز آزمایشگاه دبیری تبریز ۱۷ شهریور جدید 5539422-0411
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه درمانگاه ۲۷ خرداد تبریز آزادی 4435515-0411
آذربایجان شرقی تبریز راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر کاویانی تبریز ۱۷ شهریور جدید 5505616-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه دکتر کبیری تبریز خ توانیر 3334343-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه دهقانیان تبریز خ امام 5564039-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه دیانتی بناب خ امام 7227885-0412
آذربایجان شرقی تبریز بيمارستان رازی تبریز جاده ایل گلی 3804486-0411
آذربایجان شرقی تبریز آزمایشگاه رازی تبریز جاده ایل گلی
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه رازی مراغه خ قدس 2223867-0421
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه رازی شبستر خ امام 2223551-0471
آذربایجان شرقی تبریز آزمایشگاه ربیعی تبریز ۱۷ شهریور جدید 5544161-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه رحیم زاده 4437722-0411
آذربایجان شرقی تبریز دندانپزشکان عمومي رحیمی تبریز ولیعصر 3301239-0411
آذربایجان شرقی تبریز دندانپزشکان عمومي رحیمی مراغه خ خواجه نصیر 2235335-0421
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه رسول زاده تبریز کوی ولیعصر 3327657-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه رضایی مرند خ امام 2230256-0491
آذربایجان شرقی تبریز پزشکان عمومي رفیعی هشترود خ امام 624950-0424
آذربایجان شرقی تبریز دندانپزشکان عمومي روحی عجب شیر میدان ساعت 6230695-0412
آذربایجان شرقی تبریز دندانپزشکان عمومي زاد حیدر تبریز خ شریعتی جنوبی 5569392-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه زایر فر مراغه روبروی فرمانداری 2233040-0421
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه زبردست مراغه مدان مصلی 2222589-0421
آذربایجان شرقی تبریز بيمارستان زکریا تبریز خ بهادری 5537761-0411
آذربایجان شرقی تبریز دندانپزشکان عمومي زمانی تبریز خ ۱۷ شهریور جدید 5566647-0411
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه سپاه مرند خ طالقانی 2244008-0491
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه سپاه مراغه خ قدس 2223540-0421
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه سراندیلی بستان آبادخ ۲۹ بهمن 4124925-0432
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه سقراط مراغه خ خواجه نصیر 2223266-0421
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه سلطانی اهر خ طالقانی 2224753-0426
آذربایجان شرقی تبریز پزشکان عمومي سهرابی مرند خ طالقانی 2221922-0491
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه سهند تبریز خ منجم
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه سیامک حکیمی اهر میدان یاد بود 2222280-0426
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه سیفی
آذربایجان شرقی تبریز بيمارستان سینا تبریز آزادی 5412101-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه سینا تبریز چهارراه عباسی 5549257-0411
آذربایجان شرقی تبریز آزمایشگاه سینا تبریز خ آزادی 5557440-0411
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه سینا مرند خ امام 2222274-0491
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه سینا مرند میدان امام 2220118-0491
آذربایجان شرقی تبریز دندانپزشکان عمومي سینا عجبشیر اول بازار طالقانی 8225040-0422
آذربایجان شرقی تبریز دندانپزشکان عمومي شاه بداغی ملکان خ امام 8224091-0422
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه شجاعی تبریز ۱۷ شهریور جدید 5554022-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه شفا مراغه میدان مصلی 2222312-0421
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه شفای اسکو تبریز اسکو
آذربایجان شرقی تبریز بيمارستان شمس خ ۷ تیر بالاتر از ۴ راه ابرسان 0411-6581276
آذربایجان شرقی تبریز بيمارستان شهدا تبریز جاده ایل گلی 7-3819314-0411
آذربایجان شرقی تبریز بيمارستان شهریار تبریز بلوار شهریار 5557851-0411
آذربایجان شرقی تبریز بيمارستان شهید مدنی تبریز خ دانشگاه 3357767-0411
آذربایجان شرقی تبریز آزمایشگاه شیر دل مرند خ امام 2220388-0491
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه شیرازی سراب جنب بیمه ایران
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه شیردل تبریز خ ۱۷ شهریور جدید 5562020-0411
آذربایجان شرقی تبریز دندانپزشکان عمومي صادقی تبریز خ شریعتی جنوبی 5534950-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه صادقیان تبریز ارتش جنوبی 5557234-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه ضیاء تبریز ۱۷ شهریور جدید 5533363-0411
آذربایجان شرقی تبریز بيمارستان طالقانی تبریز میدان راه آهن 4424423-0411
آذربایجان شرقی تبریز بيمارستان طباطبایی تبریز ۲۹ بهمن 3343811-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه طوری مرند جلفا 2254523-0491
آذربایجان شرقی تبریز آزمایشگاه طوس تبریز ۱۷ شهریور جدید 5536821-0411
آذربایجان شرقی تبریز پزشکان عمومي ظفر بخش هشترود خ امام 6220295-0424
آذربایجان شرقی تبریز بيمارستان عالی نسب بریز شهرک ارم 2305915-0411
آذربایجان شرقی تبریز متخصص داخلي عبدالحسین زاده مرند خ امام کوچه بهداشت 2263651-0491
آذربایجان شرقی تبریز پزشکان عمومي عبدالزاده مرند خ طالقانی 2220795-0491
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه عبدالهیمان اهر میدان ۱۵ خرداد 2232226-0426
آذربایجان شرقی تبریز آزمایشگاه عبیری تبریز چهارراه آبرسان
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه عظیم زاده تبریز م شهرداری 5564692-0411
آذربایجان شرقی تبریز بيمارستان علوی تبریز منجم 2663933-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه علیزاده تبریز خ شنب غازان 4456897-0411
آذربایجان شرقی تبریز متخصص داخلي غفاری مرند خ امام 2264604-0491
آذربایجان شرقی تبریز دندانپزشکان عمومي غفوری بناب آب و فاضلاب 7232128-0412
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه فارابی تبریز خ آبرسان 3345017-0411
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه فجر تبریز آزادی 5408212-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه فرحناک بستان آباد خ امام 4122432-0432
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه فردوس تبریز خ امام 5562617-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه فرشداران خسرو شهر
آذربایجان شرقی تبریز دندانپزشکان عمومي فروزان تبریز خ ولیعصر 3301391-0411
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه فرهنگیان بریز خ ۱۷ شهریور جدید 5558360-0411
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه فرهنگیان اهر خ امام حسین 2223572-0426
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه فرهنگیان میانه خ شهید میانجی
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه فقیه تبریز کوی زعفرانیه 3302774-0411
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه فکور اهر میدان ۱۵ خرداد 2230005-0426
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه قاسم پور مرند خ امام 222206-0491
آذربایجان شرقی تبریز دندانپزشکان عمومي قالب مرند خ امام چهارراه المهدی 2220242-0491
آذربایجان شرقی تبریز پزشکان عمومي کاظمی وند بناب میدان امام حسین 2257582-0491
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه کلانتری اسکو 4222219-0412
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه کلینیک سپاه مرند مرند خ طالقانی 2222274-0491
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه کوثر تبریز نصف راه 4449040-0411
آذربایجان شرقی تبریز بيمارستان کودکان تبریز خ ششگلان 5262250-0411
آذربایجان شرقی تبریز متخصص داخلي کیفری مرند خ امام جنب داروخانه اسماعیلی 2233942-0491
آذربایجان شرقی تبریز دندانپزشکان عمومي محسنی بناب ساختمان پزشکان 7237991-0412
آذربایجان شرقی تبریز بيمارستان محلاتی تبریز خ ۲۲ بهمن 4440081-0411
آذربایجان شرقی تبریز پزشکان عمومي محمد زاده مرند خ امام
آذربایجان شرقی تبریز پزشکان عمومي محمد زاده هشترود خ امام 622055-0424
آذربایجان شرقی تبریز دندانپزشکان عمومي محمدی بناب میدان امام حسین 228780-0421
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه محمدیان تبریز خ ۱۷ شهریور جدید 5533575-0411
آذربایجان شرقی تبریز آزمایشگاه مدینه ای تبریز ۱۷ شهریور جدید 5534132-0411
آذربایجان شرقی تبریز آزمایشگاه مروی مرند خ جلفا 2250815-0491
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه مصطفوی تبریز خ عباسی 6585645-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه معصوگللو مرند میدان امام 2230404-0491
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه ملت تبریز خ قراملک 2891022-0411
آذربایجان شرقی تبریز دندانپزشکان عمومي منتظم ملکان خ امام 7228993-0412
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه منصور تبریز خ شهید منتظری 3353206-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه موسوی تبریز خ ازادی 3349917-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه موسوی اهر خ شهید رجایی 2223250-0426
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه موسی ابن جعفر تبریز خ شمس تبریزی 5221091-0411
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه موسی ابن جعفر تبریز خ شمس تبریزی 5242588-0411
آذربایجان شرقی تبریز بيمارستان مهر تبریز خ طالقانی 55332791-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه مهر عجب شیر
آذربایجان شرقی تبریز آزمایشگاه مهر تبریز ۱۷ شهریور جدید 5551524-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه مهر عجب شیر 6222225-0412
آذربایجان شرقی تبریز دندانپزشکان عمومي مهر بناب میدان امام حسین 6226307-0422
آذربایجان شرقی تبریز دندانپزشکان عمومي مهربانی مرند خ امام بالاتر از بیمارستان 2231159-0491
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه مهرداد تبریز خ ۲۲ بهمن 4441071-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه میرزامحمدی هشترود خ امام 626690-0424
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه میرزایی تبریز خ آزادی 3358308-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه میهن تبریز خ ششگلان 5222216-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه ناصری میانه خ شهید میانجی 2236114-0423
آذربایجان شرقی تبریز دندانپزشکان عمومي ناظر هادیشهر میدان نبوت 3044484-0492
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه نایبی 2660071-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه نجف نژاد عجب شیر
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه نجفی میانه میدان آزادی 2242558-0423
آذربایجان شرقی تبریز دندانپزشکان عمومي نجفی هشترودی تبریز خ امام 3361622-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه نژاد امین تبریز خ ولیعصر 3306707-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه نژاد امین تبریز خ ولیعصر 3306707-0411
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه نصر میانه خ امام 2224777-0423
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه نصیرزاده میانه خ امام 223477-0423
آذربایجان شرقی تبریز دندانپزشکان عمومي نصیری هادیشهر میدان نبوت 3045734-0492
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه نظری تبریز خ منتظری 3358820-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه نورانی تبریز خ منجم 2819133-0411
آذربایجان شرقی تبریز بيمارستان نورنجات تبریز خ حافظ 3352753-0411
آذربایجان شرقی تبریز دندانپزشکان عمومي نوروز پور کلیبر خ امام خمینی 4225716-0427
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه نیک آذر اهر میدان یاد بود 2222087-0426
آذربایجان شرقی تبریز بيمارستان نیکوکاری تبریز خ عباسی 6577330-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه ولیعصر سراب خ فردوسی شرقی
آذربایجان شرقی تبریز دندانپزشکان عمومي هاشمی تبریز خ امام 5561057-0411
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه هلال احمر تبریز آبرسان 3363282-0411
آذربایجان شرقی تبریز پزشکان عمومي یحیوی مرند میدان امام 2235544-0491
آذربایجان شرقی تبریز متخصص داخلي یزدان پناه مرند خ امام کوچه بهداشت 2264122-0491
آذربایجان شرقی تبریز پزشکان عمومي یگانه مرند خ طالقانی 2254457-0491
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه یوسف پور تبریز خ ۱۷ شهریور جدید 5558504-0411
دسته‌بندی نشده

Related posts