لیست و فهرست مراکز درمانی و متخصصین در کردستان

مراکز درمانی و متخصصین آذربایجان غربی :: ارومیه

لیست و فهرست مراکز درمانی و متخصصین در کردستان

       
کردستان سنندج آزمایشگاه آزمایشگاه آریا
کردستان بيجار آزمایشگاه آزمایشگاه امامیه
کردستان سنندج آزمایشگاه آزمایشگاه حسینی نسب
کردستان سقز آزمایشگاه آزمایشگاه دانش ( دکتر فخری )
کردستان سقز آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر سلیمانی
کردستان سقز آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر نوازی
کردستان سنندج آزمایشگاه آزمایشگاه سینا
کردستان بيجار آزمایشگاه آزمایشگاه شفا
کردستان سنندج آزمایشگاه آزمایشگاه شفا
کردستان سنندج آزمایشگاه آزمایشگاه فارابی
کردستان بيجار آزمایشگاه آزمایشگاه فاضل
کردستان سنندج متخصص کودکان اسدالله فتح الله پور
کردستان سقز پزشکان عمومي اسماعیل توتونچی
کردستان سنندج بيمارستان اورژانس حمزه
کردستان سقز بيمارستان بیمارستان امام خمینی
کردستان سنندج بيمارستان بیمارستان بعثت
کردستان سقز بيمارستان بیمارستان تامین اجتماعی
کردستان سنندج بيمارستان بیمارستان تامین اجتماعی
کردستان سنندج بيمارستان بیمارستان توحید
کردستان كامياران بيمارستان بیمارستان سینا
کردستان بيجار بيمارستان بیمارستان شهدای هفتم تیر
کردستان سنندج بيمارستان بیمارستان شهید قاضی
کردستان بانه بيمارستان بیمارستان صلاح الدین ایوبی
کردستان مريوان بيمارستان بیمارستان فجر
کردستان سنندج بيمارستان بیمارستان قدس
کردستان سنندج پزشکان عمومي حسن یوسفی
کردستان سنندج پزشکان عمومي حمید هدایت نژاد
کردستان بانه داروخانه دارخانه شبانه روزی
کردستان سنندج داروخانه دارخانه شفا
کردستان سنندج داروخانه داروخانه آذرباد
کردستان بانه داروخانه داروخانه حدادیان
کردستان سنندج داروخانه داروخانه حسینی
کردستان سنندج داروخانه داروخانه دراگ استور
کردستان بيجار داروخانه داروخانه دکتر رحیمی
کردستان بانه داروخانه داروخانه دکتر شافعی
کردستان كامياران داروخانه داروخانه دکتر علوی
کردستان بيجار داروخانه داروخانه دکتر فرمانی
کردستان قروه داروخانه داروخانه دکتر کریمی
کردستان قروه داروخانه داروخانه دکتر کریمی
کردستان سقز داروخانه داروخانه دکتر گلباخی
کردستان سقز داروخانه داروخانه دکتر وثوقی
کردستان سقز داروخانه داروخانه دکتر یزدانپناه
کردستان سنندج داروخانه داروخانه رشیدی
کردستان بانه داروخانه داروخانه سحر خیز
کردستان سنندج داروخانه داروخانه سینا
کردستان قروه داروخانه داروخانه شفا
کردستان قروه داروخانه داروخانه شفا
کردستان كامياران داروخانه داروخانه شفا ( دکتر والی امینی )
کردستان سنندج داروخانه داروخانه شهابی
کردستان سنندج داروخانه داروخانه شهره
کردستان سنندج داروخانه داروخانه صادقی
کردستان سنندج داروخانه داروخانه صالحی
کردستان سنندج داروخانه داروخانه صلواتی
کردستان سنندج داروخانه داروخانه غیاثی
کردستان سنندج داروخانه داروخانه فتاحی
کردستان سنندج داروخانه داروخانه گزانی زاد
کردستان سنندج داروخانه داروخانه ملی
کردستان سنندج داروخانه داروخانه ورمزیار
کردستان سنندج داروخانه داروخانه هلال احمر
کردستان قروه پزشکان عمومي داریوش عبدی
کردستان قروه پزشکان عمومي داریوش عبدی
کردستان بانه دندانپزشکان عمومي دکتر بهنام احمدی
کردستان سقز دندانپزشکان عمومي دکتر خسرو غفاری فرید
کردستان سنندج دندانپزشکان عمومي دکتر سالار اخگر
کردستان سنندج دندانپزشکان عمومي دکتر شاهو ناجدی
کردستان سنندج دندانپزشکان عمومي دکتر شیوا زرداری
کردستان سنندج دندانپزشکان عمومي دکتر طالبی
کردستان بانه دندانپزشکان عمومي دکتر طاهر عزیز زاده
کردستان سقز دندانپزشکان عمومي دکتر عثمان خادمی
کردستان قروه دندانپزشکان عمومي دکتر علی حیدری
کردستان قروه دندانپزشکان عمومي دکتر علی حیدری
کردستان سنندج دندانپزشکان عمومي دکتر فرشاد دشتی
کردستان سقز دندانپزشکان عمومي دکتر فرشاد نصرالهی
کردستان قروه دندانپزشکان عمومي دکتر کمال ملکی
کردستان قروه دندانپزشکان عمومي دکتر کمال ملکی
کردستان قروه دندانپزشکان عمومي دکتر مسعود علم خواه
کردستان قروه دندانپزشکان عمومي دکتر مسعود علم خواه
کردستان سنندج متخصص داخلي دکتر یوسف خضری
کردستان كامياران پزشکان عمومي دکترکامل حسینی
کردستان سنندج متخصص زنان و زايمان ربابه محمد بیگی
کردستان قروه پزشکان عمومي رحیم صدیق نیا
کردستان قروه پزشکان عمومي رحیم صدیق نیا
کردستان مريوان بيمارستان ززز
کردستان سنندج پزشکان عمومي سید طه حمیدی
کردستان بيجار متخصص داخلي صحبت الله ریاضی
کردستان سنندج پزشکان عمومي صفیه قشلاق
کردستان سقز متخصص کودکان صلاح الدین فرجی
کردستان سقز پزشکان عمومي عباس کبودی
کردستان سنندج متخصص پوست عبدالله احسنی
کردستان سنندج متخصص جراحي عمومي عبدالله محمدی
کردستان قروه پزشکان عمومي علی ملکی
کردستان سقز متخصص عفوني علی ملکی
کردستان قروه پزشکان عمومي علی ملکی
کردستان قروه متخصص چشم علیرضا یزدانی
کردستان قروه متخصص چشم علیرضا یزدانی
کردستان بيجار متخصص زنان و زايمان فرحناز فریدونی
کردستان قروه متخصص جراحي عمومي فرهاد میمنت آبادی
کردستان قروه متخصص جراحي عمومي فرهاد میمنت آبادی
کردستان بانه پزشکان عمومي کاوه محمدی
کردستان قروه پزشکان عمومي کریم شهباز پور
کردستان قروه پزشکان عمومي کریم شهباز پور
کردستان سنندج درمانگاه کلینیک دندانپزشکی خانواده
کردستان سنندج بيمارستان کلینیک فرهنگیان
کردستان قروه متخصص عفوني کوروش صفوی پور
کردستان قروه متخصص عفوني کوروش صفوی پور
کردستان قروه متخصص زنان و زايمان لیدا مقیمی
کردستان قروه متخصص زنان و زايمان لیدا مقیمی
کردستان بانه پزشکان عمومي مجید فیضی
کردستان بيجار متخصص کودکان مجید هنرمند
کردستان سنندج متخصص چشم محمد حسین بهرامیان
کردستان سقز پزشکان عمومي مسعود سجادی
کردستان سنندج متخصص کودکان نوری احمدی
کردستان سنندج متخصص داخلي وحید عبدل زاده
دسته‌بندی نشده

Related posts