فهرست متخصصان و مراکز درمانی تهران

مراکز درمانی و متخصصین آذربایجان غربی :: ارومیه

فهرست متخصصان و مراکز درمانی تهران

 

تهران منطقه ۸ دندانپزشکان عمومي
تهران ورامین مرکز فيزيوتراپي پیشوا
تهران شهر اندیشه داروخانه طالبیان
تهران دماوند داروخانه اسماعیلی
تهران اسلام شهر داروخانه امیر صداقت
تهران شهریار و رباط کریم درمانگاه ایران
تهران ورامین داروخانه بانی
تهران منطقه ۳ مرکز جراحي محدود برزویه
تهران شهرقدس داروخانه بن
تهران منطقه ۲ آزمایشگاه جردن
تهران منطقه ۶ پزشکي هسته اي و سنجش تراکم استخوان دکتر امام(سنجش تراکم استخوان)
تهران اسلام شهر داروخانه رفاهی
تهران منطقه ۲ بيمارستان روانپزشکی نیایش(سعادت آباد سابق)
تهران ورامین داروخانه ستارخان
تهران شهریار و رباط کریم داروخانه شهریار
تهران شهریار و رباط کریم آزمایشگاه شهریار
تهران ورامین داروخانه فردیس
تهران اسلام شهر داروخانه کریمی
تهران دماوند داروخانه موحد
تهران منطقه ۳ پزشکي هسته اي و سنجش تراکم استخوان ونک(پزشکی هسته ای)
تهران اسلام شهر داروخانه یار محمدی
تهران منطقه ۷ مرکز فيزيوتراپي ۱۱۰
تهران منطقه ۲ مرکز فيزيوتراپي ۱۲۱
تهران ورامین بيمارستان 15خرداد(ورامین)
تهران منطقه ۶ بيمارستان آبان
تهران شهریار و رباط کریم آزمایشگاه آبان
تهران منطقه ۵ داروخانه آبشناسان
تهران منطقه ۶ بيمارستان آپادانا
تهران منطقه ۳ متخصص پروتز دنداني آتش رزم پارسا
تهران منطقه ۲۰ عينک سازي آتنا ری (سایه سابق)
تهران منطقه ۲ بيمارستان آتیه
تهران ورامین داروخانه آتیه
تهران منطقه ۲ داروخانه آدونیس
تهران اسلام شهر درمانگاه آذربایجان(نسیم شهر)(شبانه روزی)
تهران منطقه ۶ مرکز فيزيوتراپي آذرمیدخت سپهر خوی (بیمارستان تهران)
تهران منطقه ۳ متخصص جراحي مغز و اعصاب آرا حمید
تهران منطقه ۲ آزمایشگاه آرام
تهران منطقه ۸ متخصص چشم آرامش شیلا
تهران منطقه ۲ آزمایشگاه آرامش(تشخیص پزشکی)
تهران منطقه ۱ متخصص ارتوپد آرامی صابر (فوق تخصص زانو )
تهران منطقه ۳ كلينيك تخصصي داندانپزشكي آرتمن
تهران منطقه ۷ كلينيك تخصصي داندانپزشكي آرشام
تهران منطقه ۵ آزمایشگاه آروین
تهران منطقه ۶ بيمارستان آریا
تهران شهر اندیشه آزمایشگاه آریا
تهران ورامین درمانگاه آریا طب
تهران منطقه ۲ آزمایشگاه آریاشهر(درمانگاه فرهنگیان منطقه 2)
تهران منطقه ۲ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري آریاشهر(رادیولوژی، سونوگرافی، ماموگرافی)
تهران ورامین مرکز جراحي محدود آریاطب
تهران منطقه ۶ آزمایشگاه آرین
تهران منطقه ۱۰ آزمایشگاه آزادی
تهران منطقه ۱۰ بيمارستان آزادی
تهران منطقه ۴ دندانپزشکان عمومي آزادی کاظم
تهران منطقه ۶ متخصص داخلي مغز و اعصاب آزاریانس سرژیک
تهران منطقه ۶ بيمارستان آسیا
تهران منطقه ۲ پزشکي هسته اي و سنجش تراکم استخوان آسیا(پزشکی هسته ای )
تهران منطقه ۳ كلينيك تخصصي داندانپزشكي آفتاب
تهران منطقه ۱۰ دندانپزشکان عمومي آقابابایی هادی
تهران ورامین دندانپزشکان عمومي آقایی حسین
تهران رودهن و بومهن و جاجرود داروخانه آل آقا رضا
تهران شهریار و رباط کریم عينک سازي آل یاسین
تهران منطقه ۱۳ آزمایشگاه آلبرت(پاتوبیولوژی)
تهران منطقه ۳ مرکز جراحي محدود آلفا
تهران منطقه ۱۲ داروخانه آلمانی
تهران منطقه ۱۰ داروخانه آناهیتا
تهران منطقه ۱ داروخانه آنیس
تهران منطقه ۸ درمانگاه آودیسیان (شبانه روزی)
تهران منطقه ۶ عينک سازي آیدا(رنگین سابق)
تهران منطقه ۶ عينک سازي آیدا(رنگین سابق)
تهران منطقه ۱۶ عينک سازي آیدین آی
تهران منطقه ۶ متخصص جراحي لثه آیروملو بهرام
تهران منطقه ۲ داروخانه آینده
تهران منطقه ۴ داروخانه آیین
تهران منطقه ۴ پزشکان عمومي ابراهیمی پرویز
تهران منطقه ۵ بيمارستان ابن سینا
تهران منطقه ۵ درمانگاه ابن سینا(شبانه روزی)
تهران منطقه ۲ داروخانه ابن یمین(شبانه روزی)
تهران منطقه ۲ دندانپزشکان عمومي ابوالقاسمی علی اوسط
تهران منطقه ۱۵ درمانگاه ابوفاضل
تهران منطقه ۴ متخصص کودکان احسانی سید امان اله
تهران منطقه ۱۴ پزشکان عمومي احیاء علی
تهران منطقه ۶ متخصص گوش و حلق و بيني احیایی فرید علی
تهران منطقه ۶ متخصص گوش و حلق و بيني اخباری مهدی
تهران منطقه ۳ متخصص جراحي دهان و فك و صورت اخلاقی فهیمه
تهران منطقه ۱۳ دندانپزشکان عمومي ادگی ناصر
تهران منطقه ۴ عينک سازي ادیب
تهران منطقه ۴ عينک سازي ادیب
تهران منطقه ۵ متخصص کودکان اربابی عشرت
تهران منطقه ۶ مرکز توانبخشي و ارتوپدي ارتوپد فنی بدن کار
تهران منطقه ۷ مرکز توانبخشي و ارتوپدي ارتوپدی فنی آرام
تهران منطقه ۳ دندانپزشکان عمومي ارجمند میرجبار
تهران منطقه ۴ آزمایشگاه اردیبهشت
تهران منطقه ۸ داروخانه ارژنگ
تهران منطقه ۲۲ درمانگاه ارم
تهران منطقه ۲۲ آزمایشگاه ارم
تهران منطقه ۱۵ دندانپزشکان عمومي استخر جلال
تهران منطقه ۳ متخصص جراحي مغز و اعصاب اسحاقی قاسم
تهران ورامین دندانپزشکان عمومي اسدی محمودرضا
تهران اسلام شهر داروخانه اسلامشهر
تهران منطقه ۳ متخصص داندانپزشكي ترميمي و زيبايي اسلامی حسن
تهران اسلام شهر دندانپزشکان عمومي اسماعیل پور هوشنگ
تهران ورامین پزشکان عمومي اسماعیلی شهرام
تهران منطقه ۳ متخصص چشم اسماعیلی محمدکریم
تهران فیروزکوه دندانپزشکان عمومي اسمعیلی قربان
تهران ورامین پزشکان عمومي اصانلو افشین
تهران دماوند دندانپزشکان عمومي اصغری مجید
تهران منطقه ۱۳ دندانپزشکان عمومي اصغری نسرین
تهران ورامین دندانپزشکان عمومي اصلانی مهدی
تهران منطقه ۶ آزمایشگاه اعتماد مقدم (پاتوبیولوژی )
تهران منطقه ۱۵ مرکز فيزيوتراپي افسریه
تهران منطقه ۷ دندانپزشکان عمومي افشارزادگان حسین
تهران شهرقدس داروخانه افصحی
تهران منطقه ۵ متخصص کودکان افضلیان ناصر
تهران منطقه ۴ آزمایشگاه افق
تهران منطقه ۶ مرکز جراحي محدود افق
تهران منطقه ۱۳ درمانگاه افلاطون(شبانه روزی)
تهران منطقه ۸ دندانپزشکان عمومي افلاکی شعله
تهران منطقه ۱۰ بيمارستان اقبال
تهران منطقه ۱۳ عينک سازي اقبال
تهران منطقه ۱ متخصص قلب و عروق اقدسی مهرداد
تهران منطقه ۱ آزمایشگاه اقدسیه
تهران منطقه ۵ آزمایشگاه اکباتان(پاتوبیولوژی)
تهران تهران آزمایشگاه اکبر آباد
تهران منطقه ۴ درمانگاه اکسیژن پرفشار پارسه(کلینیک)
تهران دماوند آزمایشگاه البرز
تهران منطقه ۶ بيمارستان البرز
تهران منطقه ۴ بيمارستان الغدیر
تهران منطقه ۶ عينک سازي الگانس
تهران منطقه ۸ داروخانه الهام
تهران شهریار و رباط کریم دندانپزشکان عمومي الهی حسین
تهران منطقه ۱۶ دندانپزشکان عمومي الهیاری راد شهرام
تهران منطقه ۸ متخصص چشم الیاسی پرویز
تهران منطقه ۷ بيمارستان امام حسین
تهران اسلام شهر درمانگاه امام خمینی
تهران شهریار و رباط کریم داروخانه امام خمینی(شبانه روزی)
تهران فیروزکوه بيمارستان امام خمینی(فیروزکوه)
تهران ورامین داروخانه امام رضا
تهران اسلام شهر بيمارستان امام زمان (عج )
تهران منطقه ۶ بيمارستان امام سجاد ناجا
تهران منطقه ۱۱ درمانگاه امام سجاد(شبانه روزی)
تهران منطقه ۵ دندانپزشکان عمومي امامی نایینی پگاه
تهران منطقه ۵ متخصص پزشکي فيزيکي و توانبخشي امان الهی اسداله
تهران منطقه ۱۶ داروخانه امید نو(شبانه روزی)
تهران منطقه ۱۱ آزمایشگاه امیر
تهران منطقه ۵ عينک سازي امیر اکباتان
تهران ورامین داروخانه امیر کبیر
تهران منطقه ۶ داروخانه امیرآباد
تهران منطقه ۶ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري امیرآباد(سونوگرافی، رادیو لوژی)
تهران منطقه ۱۶ بيمارستان امیرالمومنین
تهران منطقه ۱۳ عينک سازي امیران ۱
تهران منطقه ۴ عينک سازي امیران ۲
تهران منطقه ۹ پزشکان عمومي امیرزاده غلامرضا
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان عمومي امیرکبیریان کوروش
تهران شهریار و رباط کریم دندانپزشکان عمومي امیری حمیرا
تهران رودهن و بومهن و جاجرود پزشکان عمومي امیری مریم
تهران منطقه ۸ داروخانه امین
تهران منطقه ۵ دندانپزشکان عمومي امین رضا
تهران منطقه ۶ متخصص داخلي امین ناصری طاهره
تهران منطقه ۶ متخصص زنان و زايمان امینی شهناز
تهران شهر اندیشه آزمایشگاه اندیشه
تهران منطقه ۷ پزشکي هسته اي و سنجش تراکم استخوان اندیشه زرین(پزشکی هسته ای)
تهران منطقه ۴ پزشکان عمومي اهتمامی فیروز
تهران منطقه ۱۷ داروخانه ایثار
تهران اسلام شهر آزمایشگاه ایران زمین
تهران منطقه ۶ درمانگاه ایران زمین
تهران منطقه ۸ داروخانه ایران فارما
تهران منطقه ۶ متخصص اعصاب و روان ایران نژاد محمدرضا
تهران منطقه ۶ آزمایشگاه ایران نوین
تهران منطقه ۵ داروخانه ایرانا
تهران منطقه ۵ آزمایشگاه ایرانا
تهران منطقه ۶ داروخانه ایرانشهر
تهران منطقه ۷ بيمارستان ایرانشهر
تهران منطقه ۳ بيمارستان ایرانمهر
تهران منطقه ۸ کلينيک عمومي دندانپزشکي ایرانیان
تهران منطقه ۲۲ بيمارستان ایرانیان
تهران منطقه ۱۴ مرکز فيزيوتراپي ایزد
تهران منطقه ۱۱ دندانپزشکان عمومي ایلانلو عباس
تهران منطقه ۳ متخصص جراحي لثه ایوبیان نادر
تهران منطقه ۶ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري MRI بیمارستان مهر
تهران منطقه ۳ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري MRI ملاصدرا
تهران منطقه ۱۰ بيمارستان بابک
تهران منطقه ۶ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري بابک
تهران منطقه ۱۵ آزمایشگاه بابک
تهران منطقه ۵ دندانپزشکان معتمد بارسم ممقانی رقیه
تهران منطقه ۵ دندانپزشکان عمومي بارسم ممقانی رقیه
تهران منطقه ۱۴ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري بازتاب(رادیولوژی، سونوگرافی)
تهران منطقه ۲۰ بيمارستان بازرگانان
تهران منطقه ۱۱ متخصص چشم باشی زاده فخار پرویز
تهران منطقه ۲۰ آزمایشگاه باقرشهر
تهران ورامین دندانپزشکان عمومي باقری آناهیتا
تهران منطقه ۲ متخصص ارتودنسي باقری شیدا
تهران منطقه ۱۱ بيمارستان باهر
تهران منطقه ۱ بيمارستان باهنر فرهنگیان
تهران منطقه ۶ متخصص جراحي لثه بایگان احسان
تهران منطقه ۶ متخصص زنان و زايمان بحرینی مهشید
تهران منطقه ۶ متخصص داخلي بحیرایی امراله
تهران منطقه ۸ دندانپزشکان عمومي بختیارکیا هومن
تهران منطقه ۳ متخصص قلب و عروق بخشیان رمضان
تهران منطقه ۱۵ پزشکان عمومي بدرزاده سلمان
تهران منطقه ۸ پزشکان عمومي بدیعی ارسطو
تهران منطقه ۶ متخصص داندانپزشكي ترميمي و زيبايي براداران نقشینه مهرداد(اسپادانا)
تهران منطقه ۳ متخصص درمان ريشه بربری ماسوله مقدم سیمین
تهران شهرقدس درمانگاه برزویه
تهران منطقه ۴ داروخانه بزرگ الغدیر (شبانه روزی)
تهران منطقه ۶ داروخانه بزرگ شهر
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان عمومي بزرگ نیا سید شهاب الدین
تهران منطقه ۷ داروخانه بزرگمهر
تهران منطقه ۶ كلينيك تخصصي داندانپزشكي بزرگمهر
تهران ورامین درمانگاه بزرگمهر(شبانه روزی)
تهران منطقه ۹ دندانپزشکان عمومي بسطامی قاسمعلی
تهران منطقه ۶ مرکز جراحي محدود بصیر
تهران منطقه ۷ مرکز جراحي محدود بصیر درمان (سهروردی )
تهران شهریار و رباط کریم مرکز جراحي محدود بصیرطب شهریار
تهران منطقه ۳ بيمارستان بقیه ا.. الاعظم
تهران منطقه ۱ بيمارستان بقیه ا.. جماران
تهران منطقه ۱۴ داروخانه بلوط
تهران منطقه ۱۰ دندانپزشکان عمومي بناییان فرشته
تهران منطقه ۳ دندانپزشکان عمومي بنی صدر هومن
تهران منطقه ۴ دندانپزشکان معتمد بنی هاشمی کمال
تهران منطقه ۴ دندانپزشکان عمومي بنی هاشمی کمال
تهران منطقه ۱۳ بيمارستان بوعلی
تهران ورامین داروخانه بوعلی پیشوا
تهران منطقه ۶ آزمایشگاه بهار
تهران منطقه ۵ کلينيک عمومي دندانپزشکي بهاران
تهران منطقه ۱۷ درمانگاه بهاران (شبانه روزی)
تهران منطقه ۷ كلينيك تخصصي داندانپزشكي بهارشیراز
تهران منطقه ۱۱ بيمارستان بهارلو
تهران شهرقدس آزمایشگاه بهبود(تشخیص طبی)
تهران منطقه ۱۸ درمانگاه بهپویان(شبانه روزی)
تهران منطقه ۱۱ کلينيک عمومي دندانپزشکي بهراد
تهران منطقه ۵ درمانگاه بهراد (شبانه روزی)
تهران منطقه ۲ متخصص داخلي مغز و اعصاب بهرامی حجت
تهران منطقه ۶ مرکز آمبولانس بهرویان
تهران اسلام شهر داروخانه بهشت(دکتر چیت ساز)
تهران منطقه ۲ داروخانه بهگر
تهران منطقه ۱۰ مرکز جراحي محدود بهگر توان
تهران منطقه ۲ درمانگاه بهگر(شبانه روزی)
تهران منطقه ۳ متخصص قلب و عروق بهلولی خسرو
تهران منطقه ۲ بيمارستان بهمن
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان عمومي بهمنیار اردوان
تهران منطقه ۲ دندانپزشکان عمومي بهنیا فرزام
تهران منطقه ۳ متخصص جراحي دهان و فك و صورت بیات محمد
تهران منطقه ۱۱ داروخانه بیژن
تهران منطقه ۱۱ داروخانه بیست و نه فروردین(شبانه روزی)
تهران منطقه ۲ متخصص روماتولوژي بیک محمدی محمد
تهران شهریار و رباط کریم دندانپزشکان عمومي بیگدلی منوچهر
تهران منطقه ۲ آزمایشگاه بیمارستان آتیه
تهران دماوند مرکز فيزيوتراپي بیمارستان امام خمینی فیروزکوه
تهران منطقه ۵ داروخانه بیمارستان پیامبران (شبانه روزی)
تهران منطقه ۳ داروخانه بیمارستان چشم پزشکی نور
تهران منطقه ۳ عينک سازي بیمارستان چشم پزشکی نور
تهران دماوند مرکز فيزيوتراپي بیمارستان سوم شعبان دماوند
تهران منطقه ۶ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري بیمارستان طوس
تهران منطقه ۳ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري بیمارستان محب
تهران منطقه ۶ عينک سازي بیمارستان مروستی
تهران منطقه ۶ آزمایشگاه بیمارستان مهر
تهران منطقه ۱۱ مرکز جراحي محدود بیماریهای پستان
تهران منطقه ۴ بيمارستان بینا
تهران منطقه ۱۶ عينک سازي بینا
تهران منطقه ۱۳ آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر مهپور
تهران منطقه ۸ داروخانه پاد
تهران منطقه ۲ درمانگاه پارت (شبانه روزی)
تهران منطقه ۳ داروخانه پارتیان
تهران منطقه ۸ درمانگاه پارتیان(شبانه روزی)
تهران منطقه ۱۰ آزمایشگاه پارس
تهران منطقه ۴ مرکز فيزيوتراپي پارس
تهران منطقه ۶ بيمارستان پارس
تهران رودهن و بومهن و جاجرود داروخانه پارس جاجرود
تهران ورامین داروخانه پارس نوین
تهران منطقه ۱۱ بيمارستان پارسا
تهران اسلام شهر داروخانه پارسا
تهران منطقه ۵ آزمایشگاه پارسه
تهران منطقه ۸ آزمایشگاه پارسیان
تهران منطقه ۲ بيمارستان پارسیان
تهران منطقه ۱۱ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري پارسیان(MRI، سونوگرافی، سی تی اسکن، نوار عصب و عضله)
تهران منطقه ۳ داروخانه پارسین
تهران منطقه ۶ داروخانه پارک کلینیک
تهران منطقه ۳ متخصص پروتز دنداني پاریزی حسین
تهران منطقه ۷ آزمایشگاه پاس
تهران منطقه ۷ بيمارستان پاسارگاد
تهران منطقه ۳ کلينيک عمومي دندانپزشکي پاسارگاد(شبانه روزی)
تهران ورامین داروخانه پاستور
تهران شهریار و رباط کریم داروخانه پاستور
تهران منطقه ۱۳ درمانگاه پاستور(شبانه روزی)
تهران منطقه ۶ بيمارستان پاستورنو
تهران منطقه ۴ داروخانه پاسداران(شبانه روزی)
تهران شهریار و رباط کریم دندانپزشکان عمومي پاکاریان علیرضا
تهران ورامین آزمایشگاه پاکدشت
تهران منطقه ۱۸ دندانپزشکان معتمد پاکدل بیژن
تهران منطقه ۴ كلينيك تخصصي داندانپزشكي پاکروان
تهران منطقه ۱۵ درمانگاه پانزده شعبان (شبانه روزی)
تهران منطقه ۳ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري پایتخت(تصویربرداری، پزشکی هسته ای،MRI،سونوگرافی)
تهران منطقه ۶ پزشکي هسته اي و سنجش تراکم استخوان پرتو تشخیص
تهران منطقه ۳ پزشکي هسته اي و سنجش تراکم استخوان پرتو(پزشکی هسته ای)
تهران منطقه ۸ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري پرتوطب حقیقت(MRI، سی تی اسکن، سونوگرافی، سنجش تراکم استخوان)
تهران منطقه ۱ متخصص درمان ريشه پرتوی ماندانا
تهران منطقه ۱۳ داروخانه پرچم
تهران منطقه ۳ کلينيک عمومي دندانپزشکي پردیس
تهران منطقه ۲ پزشکي هسته اي و سنجش تراکم استخوان پردیس نور(تصویربرداری، سونوگرافی، سنجش تراکم استخوان)
تهران منطقه ۲ داروخانه پرسپولیس
تهران منطقه ۶ عينک سازي پرویز
تهران منطقه ۶ آزمایشگاه پزشکی بخارست
تهران ورامین آزمایشگاه پزشکی پیشوا
تهران منطقه ۱۳ درمانگاه پزشکی شرق(شبانه روزی)
تهران منطقه ۴ عينک سازي پژوهش
تهران منطقه ۵ آزمایشگاه پژوهش
تهران منطقه ۳ متخصص قلب و عروق پور ابراهیم نعمت اله
تهران منطقه ۳ متخصص قلب و عروق پورسیروس نصراله
تهران منطقه ۶ متخصص داخلي پورنداف حقی محمد
تهران منطقه ۴ متخصص گوش و حلق و بيني پوستی بهزاد
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان عمومي پوستی سیده فرحناز
تهران منطقه ۲ دندانپزشکان عمومي پوستی محمدرضا
تهران منطقه ۵ مرکز فيزيوتراپي پونک
تهران ورامین آزمایشگاه پویا
تهران منطقه ۲ آزمایشگاه پویا
تهران منطقه ۱۳ آزمایشگاه پویش
تهران منطقه ۱۴ داروخانه پویش(دکترعابدی سابق)
تهران منطقه ۱۷ داروخانه پیام نور(شبانه روزی)(دکتر عبدالعلی صمدی)
تهران منطقه ۵ بيمارستان پیامبران
تهران منطقه ۵ دندانپزشکان عمومي پیامی آرش
تهران منطقه ۳ متخصص زنان و زايمان پیروان سوزان
تهران منطقه ۳ آزمایشگاه پیشگام
تهران ورامین راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري پیشوا(تصویربرداری)
تهران ورامین دندانپزشکان عمومي تات محبوبه
تهران ورامین پزشکان عمومي تات محمد
تهران منطقه ۲ دندانپزشکان عمومي تاج بخش قاجار مرجان
تهران ورامین پزشکان عمومي تاجیک علی
تهران منطقه ۱ داروخانه تجریش
تهران منطقه ۱ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري تجریش( سونوگرافی، رادیولوژی، سنجش تراکم استخوان)
تهران منطقه ۷ آزمایشگاه تخت طاووس (پاتوبیولوژی )
تهران منطقه ۵ درمانگاه تخصصی ایرانپارس
تهران منطقه ۱۱ درمانگاه تخصصی حضرت ولیعصر تهران شماره ۲(شبانه روزی)
تهران منطقه ۱۶ درمانگاه تخصصی شهدای علی آباد(شبانه روزی)
تهران منطقه ۶ متخصص جراحي مغز و اعصاب ترسلی یعقوب
تهران منطقه ۳ متخصص جراحي دهان و فك و صورت تسنیمی سعید
تهران منطقه ۴ متخصص داندانپزشكي ترميمي و زيبايي تعلیم شقایق
تهران منطقه ۳ دندانپزشکان عمومي تقدس سیدعلیرضا
تهران منطقه ۱۴ عينک سازي تماشا
تهران منطقه ۱۴ داروخانه تمدن
تهران منطقه ۱۳ دندانپزشکان معتمد تمیز سعید
تهران منطقه ۱۳ دندانپزشکان عمومي تمیز سعید
تهران منطقه ۳ کلينيک عمومي دندانپزشکي تندیس(شبانه روزی)
تهران منطقه ۴ مرکز فيزيوتراپي توان بخش
تهران منطقه ۶ بيمارستان توس
تهران منطقه ۶ داروخانه توس(بیمارستان توس)
تهران منطقه ۴ دندانپزشکان عمومي توکلیان رضا
تهران منطقه ۱۵ متخصص کودکان تولیت سید مجتبی
تهران منطقه ۶ بيمارستان تهران
تهران منطقه ۶ بيمارستان تهران کلینیک
تهران منطقه ۶ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري تهران(تصویربرداری)
تهران منطقه ۴ بيمارستان تهرانپارس
تهران منطقه ۲۱ كلينيك تخصصي داندانپزشكي تهرانسر
تهران منطقه ۳ متخصص پوست تهرانی سپیده
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان عمومي تهمتن ستاره
تهران منطقه ۱۱ دندانپزشکان عمومي تیموری محمد
تهران منطقه ۶ متخصص جراحي لثه ثابتی خسرو
تهران منطقه ۲۰ دندانپزشکان عمومي ثابتی عباس
تهران منطقه ۳ متخصص پروتز دنداني جارالهی نوشین
تهران منطقه ۳ داروخانه جالینوس
تهران منطقه ۶ داروخانه جام جم
تهران منطقه ۳ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري جام جم(سی تی اسکن، سونوگرافی، MRI، رادیولوژی، ماموگرافی)
تهران منطقه ۱۰ مرکز فيزيوتراپي جاوری
تهران ورامین داروخانه جاهد
تهران منطقه ۴ آزمایشگاه جشنواره(پاتوبیولوژی)
تهران منطقه ۴ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري جشنواره(رادیولوژی، سونوگرافی)
تهران منطقه ۶ متخصص چشم جعفر رضایی طالقانی
تهران شهریار و رباط کریم عينک سازي جعفرزاده
تهران منطقه ۸ متخصص چشم جعفرنژادی عباسعلی
تهران منطقه ۲ متخصص ارتوپد جعفری زاده علیرضا
تهران منطقه ۷ متخصص کليه و مجراي ادراري جعفری سیدحبیب اله
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان عمومي جعفری محمد
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان عمومي جعفری محمد
تهران ورامین دندانپزشکان عمومي جعفری نبی اله
تهران منطقه ۲ داروخانه جلال آل احمد(شبانه روزی)
تهران منطقه ۴ دندانپزشکان عمومي جلیلی اردی پروانه
تهران منطقه ۶ بيمارستان جم
تهران منطقه ۷ دندانپزشکان عمومي جمشیدی مرتضی
تهران منطقه ۶ متخصص کليه و مجراي ادراري جمشیدیان حسن
تهران منطقه ۲۰ متخصص کليه و مجراي ادراري جمشیدیان حسن
تهران منطقه ۳ متخصص ارتودنسي جمیلیان عبدالرضا
تهران منطقه ۴ دندانپزشکان عمومي جنتی عزیزاله
تهران منطقه ۱۵ مرکز جراحي محدود جوادالایمه
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان معتمد جوادی اقدم مژگان
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان عمومي جوادی اقدم م‍ژگان
تهران منطقه ۵ متخصص داخلي جوادی علیرضا
تهران منطقه ۱ بيمارستان جواهری
تهران منطقه ۶ کلينيک عمومي دندانپزشکي جهاد
تهران اسلام شهر عينک سازي جهان اپتیک
تهران منطقه ۱۰ پزشکان عمومي چاوشیان ابراهیم
تهران منطقه ۷ دندانپزشکان عمومي چرامین عین اله
تهران منطقه ۱۴ عينک سازي چشم آبی2
تهران منطقه ۶ مرکز جراحي محدود چشم پزشکی رازی
تهران منطقه ۳ بيمارستان چشم پزشکی نور
تهران منطقه ۱ بيمارستان چمران
تهران منطقه ۳ آزمایشگاه چهر
تهران ورامین پزشکان عمومي چیت ساز فرید
تهران منطقه ۱ متخصص داخلي حاج علیلو جهانشاه
تهران منطقه ۲ متخصص درمان ريشه حاج موسی فاطمه
تهران منطقه ۲ متخصص اعصاب و روان حاجتی غلامرضا
تهران منطقه ۳ متخصص پروتز دنداني حاجی محمودی محمدرضا
تهران منطقه ۸ آزمایشگاه حاذق
تهران منطقه ۱۷ آزمایشگاه حافظ
تهران منطقه ۱۷ متخصص عفوني حامد توسلی محمدعلی
تهران منطقه ۱۲ آزمایشگاه حبیبی
تهران منطقه ۱۳ دندانپزشکان عمومي حبیبی یحیی
تهران منطقه ۵ دندانپزشکان عمومي حجتی سیاوش
تهران منطقه ۱۴ دندانپزشکان عمومي حدیدی ملیحه
تهران منطقه ۴ متخصص داندانپزشكي ترميمي و زيبايي حسن طباطبایی معصومه
تهران منطقه ۸ مرکز فيزيوتراپي حسین فلاح
تهران ورامین داروخانه حسینی
تهران لواسانات و فشم دندانپزشکان عمومي حسینی اشرف السادات
تهران رودهن و بومهن و جاجرود پزشکان عمومي حسینی نژاد سیدحسین
تهران منطقه ۲ بيمارستان حضرت رسول اکرم(ص)(بخش VIP)
تهران منطقه ۶ بيمارستان حضرت زینب
تهران منطقه ۱۲ درمانگاه حضرت فاطمه الزهرا(وابسته به جهاددانشگاهی)
تهران منطقه ۱ درمانگاه حضرت محمد(ص )
تهران منطقه ۶ متخصص اعصاب و روان حفاظی طرقبه میترا
تهران منطقه ۱۸ مرکز جراحي محدود حکیم
تهران اسلام شهر درمانگاه حکیم فارابی(شبانه روزی)
تهران منطقه ۵ دندانپزشکان عمومي حیاتی پیام
تهران ورامین داروخانه حیدری
تهران منطقه ۱۰ متخصص زنان و زايمان حیدری علی اصغر
تهران منطقه ۳ بيمارستان خاتم الانبیاء
تهران رودهن و بومهن و جاجرود درمانگاه خاتم(شبانه روزی)
تهران منطقه ۳ دندانپزشکان معتمد خاتمی زنوزیان عیسی
تهران منطقه ۳ دندانپزشکان عمومي خاتمی زنوزیان عیسی
تهران منطقه ۶ پزشکان عمومي خاکپور محمد
تهران منطقه ۵ متخصص زنان و زايمان خاکپور مریم
تهران منطقه ۲ متخصص زنان و زايمان خاکپور مریم
تهران منطقه ۶ متخصص کليه و مجراي ادراري خاکی داراب
تهران منطقه ۶ متخصص زنان و زايمان خاکی فرزانه
تهران منطقه ۶ متخصص پوست خاکی فرزانه
تهران رودهن و بومهن و جاجرود اپتومتريست خان زاده مهدی
تهران منطقه ۵ متخصص کودکان خان محمدبیگی مسعود
تهران منطقه ۴ عينک سازي خانه عینک
تهران منطقه ۱۹ آزمایشگاه خانی آباد
تهران منطقه ۸ دندانپزشکان معتمد خباز نوشین
تهران منطقه ۸ دندانپزشکان عمومي خباز نوشین
تهران منطقه ۱۲ دندانپزشکان عمومي خبازپور سیاوش
تهران منطقه ۱۱ مرکز آمبولانس خجسته
تهران ورامین پزشکان عمومي خداپناهلو مریم
تهران منطقه ۳ متخصص ارتودنسي خرازی پروین
تهران منطقه ۴ پزشکان عمومي خرم بخت هنگامه
تهران منطقه ۱۶ آزمایشگاه خزانه
تهران منطقه ۲ متخصص ارتودنسي خسرو پور محمدجواد
تهران منطقه ۸ متخصص ارتودنسي خسروپور محمدجواد
تهران منطقه ۳ اپتومتريست خسروی بهرام
تهران اسلام شهر دندانپزشکان عمومي خلیلی ارژنگ
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان عمومي خواجه نوری نغمه
تهران منطقه ۸ مرکز فيزيوتراپي خورشید
تهران منطقه ۲۰ داروخانه خوشبین
تهران رودهن و بومهن و جاجرود دندانپزشکان عمومي خوشرو کیمیا
تهران منطقه ۲۰ درمانگاه خیریه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)(شبانه روزی)
تهران منطقه ۸ درمانگاه خیریه امام حسن مجتبی (شبانه روزی)
تهران شهر ری درمانگاه خیریه حضرت علی اصغر (ع)
تهران منطقه ۵ درمانگاه خیریه حضرت فاطمه زهرا(شبانه روزی)
تهران منطقه ۲۰ درمانگاه خیریه دارالتوحید
تهران منطقه ۱۲ بيمارستان خیریه سوم شعبان
تهران منطقه ۴ درمانگاه خیریه شقایق(زینبیه)
تهران شهریار و رباط کریم درمانگاه خیریه علوی(شبانه روزی)
تهران منطقه ۱۸ بيمارستان خیریه غیاثی
تهران دماوند بيمارستان خیریه فاطمه الزهرا(دماوند)
تهران منطقه ۶ كلينيك تخصصي داندانپزشكي خیریه فلسطین
تهران منطقه ۱۴ درمانگاه خیریه قاسم ابن الحسن
تهران منطقه ۶ درمانگاه خیریه کوثر ریحانه گستر
تهران منطقه ۱۶ بيمارستان خیریه ولیعصر
تهران منطقه ۴ متخصص جراحي لثه داداش نژاد محرمعلی
تهران منطقه ۱۳ پزشکان عمومي دادبخش حمید
تهران منطقه ۱۲ بيمارستان دادگستری
تهران منطقه ۶ داروخانه داراب
تهران منطقه ۲ دندانپزشکان عمومي دارابی اصغر
تهران منطقه ۲۰ کلينيک عمومي دندانپزشکي دارالتوحید
تهران منطقه ۲۰ داروخانه دارالتوحید
تهران منطقه ۱۰ درمانگاه دارالشفاء فرهنگیان
تهران منطقه ۲۰ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دارالشفاء کوثر(رادیولوژی، سونوگرافی، سی تی اسکن، ماموگرافی، MRI)
تهران منطقه ۵ درمانگاه دارالشفاء مخلص(شبانه روزی)
تهران منطقه ۳ آزمایشگاه دانا
تهران ورامین داروخانه دانش
تهران منطقه ۶ آزمایشگاه دانش
تهران منطقه ۳ دندانپزشکان عمومي دانش بخش کامبیز
تهران منطقه ۳ متخصص درمان ريشه دانش فرزاد
تهران منطقه ۵ دندانپزشکان عمومي دانش مجید
تهران منطقه ۱۲ دندانپزشکان عمومي دانه محمدجعفر
تهران ورامین دندانپزشکان عمومي داودزاده پریچهر
تهران منطقه ۴ دندانپزشکان معتمد داودی همایون
تهران منطقه ۴ دندانپزشکان عمومي داودی همایون
تهران منطقه ۶ آزمایشگاه داور پناه
تهران منطقه ۶ داروخانه درسا
تهران منطقه ۳ كلينيك تخصصي داندانپزشكي درسا
تهران ورامین پزشکان عمومي درشتی عباس کاظم
تهران منطقه ۱۱ مرکز فيزيوتراپي درمانگاه شرکت ملی فولاد
تهران منطقه ۱۱ آزمایشگاه درمانگاه علوی
تهران منطقه ۸ داروخانه درمانگاه نارمک(شبانه روزی)
تهران منطقه ۳ داروخانه دروس
تهران منطقه ۳ آزمایشگاه دروس
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان عمومي درویش فاطمه
تهران منطقه ۱۵ داروخانه دکتر ارجمند
تهران منطقه ۱۴ داروخانه دکتر اطمینان(شبانه روزی)
تهران ورامین داروخانه دکتر بختیاری
تهران منطقه ۸ داروخانه دکتر بقایی
تهران منطقه ۷ داروخانه دکتر بهارستانی
تهران منطقه ۲۰ داروخانه دکتر بهروزی(شبانه روزی)
تهران منطقه ۵ داروخانه دکتر بهشاد
تهران ورامین داروخانه دکتر بهشتی
تهران اسلام شهر داروخانه دکتر بیگی
تهران منطقه ۶ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر پارسا(تصویربرداری،سونوگرافی، رادیولوژی)
تهران منطقه ۱۱ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر پروین علوی (تصویربرداری)
تهران منطقه ۲ داروخانه دکتر تقوا
تهران منطقه ۱۳ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر تیمورزاده(صفا)(رادیولوژی، سونوگرافی، ماموگرافی)
تهران منطقه ۱۸ آزمایشگاه دکتر جعفری(تخصصی پاتوبیولوژی)
تهران منطقه ۸ آزمایشگاه دکتر جلوه
تهران منطقه ۶ داروخانه دکتر حایری
تهران منطقه ۲۰ داروخانه دکتر حبیبی(شبانه روزی)
تهران منطقه ۱۸ داروخانه دکتر حسن زاده
تهران منطقه ۴ کلينيک عمومي دندانپزشکي دکتر حکیمی(شبانه روزی)
تهران منطقه ۸ داروخانه دکتر خدا بخشی
تهران منطقه ۲ داروخانه دکتر خلیلی(فرخ سابق)
تهران منطقه ۲ داروخانه دکتر دادفر
تهران منطقه ۱ داروخانه دکتر راستکار
تهران منطقه ۷ درمانگاه دکتر رحمت اله صفاییان(شبانه روزی)
تهران اسلام شهر داروخانه دکتر رستم زاده
تهران منطقه ۱۳ داروخانه دکتر رضازاده
تهران منطقه ۱۴ داروخانه دکتر زهرا اسلامی
تهران منطقه ۳ داروخانه دکتر سالم
تهران منطقه ۱۰ داروخانه دکتر سبا کریم(دکتر شایورد سابق)
تهران منطقه ۵ آزمایشگاه دکتر سبزپوشان
تهران منطقه ۱۲ بيمارستان دکتر سپیر
تهران منطقه ۵ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر سرتیپی (رادیولوژی،سونوگرافی)
تهران منطقه ۲۰ داروخانه دکتر سردشتی (البرز شهرری)
تهران دماوند راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر سعید نصیری( سونوگرافی، رادیولوژی)
تهران ورامین داروخانه دکتر سیل سپور
تهران منطقه ۴ داروخانه دکتر شهزاد احمد زاده
تهران منطقه ۶ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر شهیدی دکتر ایلبگیان (تصویربرداری)
تهران رودهن و بومهن و جاجرود کلينيک عمومي دندانپزشکي دکتر صفی زاده
تهران ورامین آزمایشگاه دکتر طاهری(پاتوبیولوژی طاها)
تهران ورامین راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر طباطبایی(رادیولوژی، ماموگرافی، سونوگرافی، سی تی اسکن)
تهران منطقه ۳ داروخانه دکتر عابدی
تهران ورامین آزمایشگاه دکتر عبدالرحیم زاده
تهران منطقه ۱۷ داروخانه دکتر علی بهلولی
تهران منطقه ۳ کلينيک عمومي دندانپزشکي دکتر علی رضایی میلانی
تهران منطقه ۱۴ داروخانه دکتر علیزاده ثانی(شبانه روزی)
تهران منطقه ۷ داروخانه دکتر علیزاده شایق
تهران منطقه ۳ داروخانه دکتر غلامی
تهران ورامین داروخانه دکتر فاطمه حیدری
تهران منطقه ۵ داروخانه دکتر فاطمی(شبانه روزی)
تهران منطقه ۶ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر فایض فیضی (تصویر برداری)
تهران منطقه ۱۵ داروخانه دکتر فرازی
تهران شهریار و رباط کریم داروخانه دکتر فرزین
تهران منطقه ۵ داروخانه دکتر فرهاد شهیدی
تهران منطقه ۷ داروخانه دکتر فرهت
تهران منطقه ۱۴ آزمایشگاه دکتر فلاح
تهران منطقه ۲۰ داروخانه دکتر کزازی دارانی(مرمر سابق)
تهران فیروزکوه داروخانه دکتر کیایی
تهران منطقه ۴ داروخانه دکتر محبوبه هوشمند
تهران منطقه ۲ داروخانه دکتر محمد حسین تقی پور
تهران ورامین داروخانه دکتر محمد حمید ایزدی
تهران منطقه ۳ داروخانه دکتر محمد حمید ایزدی
تهران منطقه ۱۰ داروخانه دکتر محمد مولایی
تهران ورامین راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر محمد(سی تی اسکن، سونوگرافی، ماموگرافی، رادیولوژی، سنجش تراکم استخوان)
تهران اسلام شهر راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر مستشفی(سونوگرافی، رادیولوژی)
تهران منطقه ۱ بيمارستان دکتر مسیح دانشوری
تهران منطقه ۱۳ بيمارستان دکتر معیری
تهران منطقه ۶ داروخانه دکتر مغیثی (شبانه روزی)
تهران منطقه ۷ داروخانه دکتر ملا حسینی
تهران منطقه ۶ كلينيك تخصصي داندانپزشكي دکتر منتظری
تهران منطقه ۲ مرکز فيزيوتراپي دکتر منوچهر کوچک دزفولی
تهران شهریار و رباط کریم داروخانه دکتر موید
تهران منطقه ۷ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر مهدی پزشک مهر(رادیولوژی، فک و صورت)
تهران منطقه ۱۰ داروخانه دکتر مهری زاد
تهران منطقه ۶ داروخانه دکتر نقره ییان
تهران منطقه ۴ داروخانه دکتر نگین
تهران منطقه ۱ داروخانه دکتر نوازی
تهران منطقه ۱۳ داروخانه دکتر نیاکان(شبانه روزی)
تهران منطقه ۴ داروخانه دکتر وثوقی
تهران منطقه ۶ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر ورشو ساز(فک و صورت)
تهران اسلام شهر آزمایشگاه دکتر وزیرپناه
تهران شهریار و رباط کریم آزمایشگاه دکتر وهابزاده
تهران منطقه ۳ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر هایده غلامین(تصویربرداری)
تهران منطقه ۱۲ آزمایشگاه دکتر همایون (تخصصی هورمون شناسی)
تهران منطقه ۴ كلينيك تخصصي داندانپزشكي دکتر یارندی
تهران منطقه ۱ داروخانه دکتر یزدان پناه (سقراط)
تهران اسلام شهر داروخانه دکتر یعقوبی (شبانه روزی)
تهران منطقه ۱۵ داروخانه دکترابراهیمی
تهران منطقه ۱۶ درمانگاه دکتراطمینان(شبانه روزی)
تهران منطقه ۴ داروخانه دکتراعتصام
تهران منطقه ۱۰ داروخانه دکترامیدی
تهران منطقه ۴ داروخانه دکترامینی شیرازی
تهران منطقه ۶ مرکز فيزيوتراپي دکتران
تهران منطقه ۳ داروخانه دکترانتخابی (شبانه روزی)
تهران منطقه ۷ داروخانه دکترحقیقت منفرد
تهران منطقه ۲۰ داروخانه دکترحمیدی
تهران منطقه ۵ داروخانه دکترخرسند
تهران منطقه ۲ داروخانه دکتررباطی
تهران شهرقدس داروخانه دکترسادات ناصری
تهران منطقه ۱۳ داروخانه دکترسعدوندی
تهران منطقه ۵ داروخانه دکترسلطان زاده(شبانه روزی)
تهران منطقه ۱۴ داروخانه دکترسلیمی
تهران منطقه ۶ داروخانه دکترشاه نظری
تهران منطقه ۶ داروخانه دکترشعفی
تهران منطقه ۱ آزمایشگاه دکترشکوری
تهران منطقه ۸ داروخانه دکترصابری
تهران منطقه ۵ داروخانه دکترصهبایی(شبانه روزی)
تهران منطقه ۵ داروخانه دکترعلی مددی
تهران منطقه ۴ داروخانه دکترقربانی
تهران ورامین آزمایشگاه دکترقلیزاده
تهران منطقه ۲۱ داروخانه دکترقهرمانی
تهران منطقه ۳ داروخانه دکترمبارکی
تهران منطقه ۱۴ داروخانه دکترمرحمتی
تهران منطقه ۳ آزمایشگاه دکترمنشدی
تهران منطقه ۶ داروخانه دکترمولوی
تهران منطقه ۵ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکترمومنی(رادیولوژی دهان و فک و صورت)
تهران منطقه ۱۰ داروخانه دکترنوروزیان
تهران منطقه ۶ داروخانه دکتریاشارال
تهران منطقه ۶ متخصص زنان و زايمان دلبخش میترا
تهران منطقه ۳ دندانپزشکان عمومي دلجو طاهره
تهران دماوند آزمایشگاه دماوند
تهران منطقه ۱۳ پزشکي هسته اي و سنجش تراکم استخوان دماوند(سنجش تراکم استخوان)
تهران منطقه ۸ دندانپزشکان عمومي دهقان اکبر
تهران منطقه ۳ دندانپزشکان عمومي دهقانی فرد زهرا
تهران منطقه ۳ متخصص جراحي دهان و فك و صورت دهقانی مهرداد
تهران منطقه ۲ دندانپزشکان عمومي دهنوی محسن
تهران منطقه ۱۶ آزمایشگاه دی
تهران منطقه ۶ بيمارستان دی
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان عمومي دیانت جعفر
تهران منطقه ۶ عينک سازي دیدگان
تهران منطقه ۱۴ عينک سازي دیدگاه
تهران شهریار و رباط کریم عينک سازي دیده
تهران منطقه ۸ عينک سازي دیده گستر
تهران شهر اندیشه پزشکان عمومي ذوالفقاری سعید
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان معتمد راجی پور محمود
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان عمومي راجی پور محمود
تهران دماوند آزمایشگاه رازی
تهران منطقه ۱۴ پزشکي هسته اي و سنجش تراکم استخوان رازی (پزشکی هسته ای)
تهران منطقه ۷ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رازی(رادیولوژی، سونوگرافی)
تهران شهریار و رباط کریم درمانگاه رازی(شبانه روزی)
تهران اسلام شهر دندانپزشکان عمومي راستیان تهرانی شروین
تهران منطقه ۷ داروخانه راسل (دکتر بهزادی )
تهران منطقه ۱ بيمارستان رامتین
تهران منطقه ۱۲ داروخانه رامین(شبانه روزی)
تهران منطقه ۶ درمانگاه راه وترابری (شهید کلانتری )
تهران منطقه ۶ متخصص داندانپزشكي ترميمي و زيبايي راهبی شعله
تهران شهریار و رباط کریم آزمایشگاه رباط کریم
تهران شهریار و رباط کریم مرکز فيزيوتراپي رباط کریم
تهران شهریار و رباط کریم درمانگاه رباط کریم(شبانه روزی)
تهران ورامین متخصص داخلي رباطی محسن
تهران ورامین متخصص چشم رحیمی انوشیروان
تهران منطقه ۱۹ پزشکان عمومي رحیمی حکمت اله
تهران منطقه ۸ آزمایشگاه رسالت
تهران منطقه ۷ بيمارستان رسالت
تهران منطقه ۸ پزشکي هسته اي و سنجش تراکم استخوان رسالت(پزشکی هسته ای)
تهران منطقه ۶ مرکز فيزيوتراپي رساورزش
تهران منطقه ۷ دندانپزشکان عمومي رسولی ایرج فریور
تهران منطقه ۸ آزمایشگاه رشد
تهران منطقه ۴ دندانپزشکان عمومي رشید بنام کریم
تهران منطقه ۱ بيمارستان رضاعی
تهران منطقه ۴ پزشکان عمومي رضایی فرحناز
تهران ورامین پزشکان عمومي رضایی مهریزی خدیجه
تهران ورامین دندانپزشکان عمومي رضایی مهریزی مریم
تهران منطقه ۱۶ کارشناس پروانه دار رضایی نگار
تهران منطقه ۷ دندانپزشکان عمومي رضوان خواه محمدباقر
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان عمومي رضوی سلماسی مریم
تهران منطقه ۱۰ متخصص کودکان رضوی سیدعلی
تهران منطقه ۳ دندانپزشکان عمومي رفیعی عباس
تهران منطقه ۱ دندانپزشکان عمومي رمضانی فرناز
تهران منطقه ۷ مرکز فيزيوتراپي رموک
تهران منطقه ۶ متخصص جراحي دهان و فك و صورت رنجبری محسن
تهران اسلام شهر عينک سازي رنگین کمان
تهران منطقه ۲ بيمارستان روانپزشکی آزادی
تهران منطقه ۱ بيمارستان روانپزشکی صدر
تهران شهریار و رباط کریم بيمارستان روانپزشکی میلاد شهریار
تهران منطقه ۲ مرکز فيزيوتراپي روحانی
تهران منطقه ۳ دندانپزشکان عمومي روحانی شعله
تهران منطقه ۱ متخصص جراحي دهان و فك و صورت روحی علی اصغر
تهران رودهن و بومهن و جاجرود آزمایشگاه رودهن
تهران منطقه ۳ دندانپزشکان عمومي روستا محمدعلی
تهران منطقه ۵ عينک سازي روشنک
تهران منطقه ۶ متخصص دندانپزشكي اطفال رونده نوید
تهران منطقه ۵ اپتومتريست رونقی ایمان
تهران منطقه ۴ داروخانه رها
تهران منطقه ۶ داروخانه ری
تهران منطقه ۲۰ آزمایشگاه ری
تهران منطقه ۲۰ مرکز فيزيوتراپي ری
تهران منطقه ۸ درمانگاه ریحان
تهران منطقه ۳ درمانگاه ریوف
تهران منطقه ۱۱ دندانپزشکان عمومي ریوفی آذر
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان معتمد ریوفی آذر
تهران منطقه ۸ دندانپزشکان عمومي رییس قاسم سهیلا
تهران منطقه ۳ دندانپزشکان عمومي زادصالح مژگان
تهران اسلام شهر دندانپزشکان عمومي زارعیان علی
تهران منطقه ۱۲ متخصص گوش و حلق و بيني زاهدی احمد
تهران منطقه ۱۷ متخصص کودکان زاهدی سیف اله
تهران منطقه ۱۲ دندانپزشکان عمومي زاهدی نژاد احمد
تهران منطقه ۱۴ دندانپزشکان عمومي زاهدی نژاد احمد
تهران منطقه ۱۰ متخصص پروتز دنداني زرعکانی هومن
تهران ورامین پزشکان عمومي زرگر صمد
تهران منطقه ۱ آزمایشگاه زعفرانیه
تهران ورامین بيمارستان زعیم
تهران منطقه ۵ آزمایشگاه زکریا
تهران منطقه ۲۰ آزمایشگاه زکریای رازی
تهران منطقه ۱۰ داروخانه زمان
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان عمومي زمانی ذبیح اله
تهران منطقه ۸ دندانپزشکان عمومي زمانی رضا
تهران منطقه ۱۵ دندانپزشکان عمومي زمانی رضا
تهران منطقه ۲ دندانپزشکان عمومي زمانی فرزانه
تهران منطقه ۲ متخصص زنان و زايمان زنجانی مولود
تهران منطقه ۶ آزمایشگاه زند
تهران منطقه ۳ متخصص درمان ريشه زندی بابک
تهران منطقه ۴ داروخانه ژابیز(شبانه روزی)
تهران منطقه ۶ آزمایشگاه ژنتیک دکتر زمانی
تهران منطقه ۲ درمانگاه ساج(شبانه روزی)
تهران منطقه ۳ متخصص جراحي لثه سادات منصوری سعید
تهران منطقه ۶ بيمارستان ساسان
تهران منطقه ۸ دندانپزشکان عمومي ساعتیان بهروز
تهران منطقه ۳ متخصص درمان ريشه ساعی سعید
تهران منطقه ۵ درمانگاه ساقی(شبانه روزی)
تهران منطقه ۲ کلينيک عمومي دندانپزشکي سام
تهران منطقه ۶ داروخانه سامان
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان عمومي سامعی سیاهکل حمیدرضا
تهران منطقه ۱۴ آزمایشگاه سپهر
تهران شهر اندیشه کلينيک عمومي دندانپزشکي سپهر
تهران ورامین آزمایشگاه سپهر(تشخیص طبی)
تهران منطقه ۵ داروخانه سپید
تهران منطقه ۲ آزمایشگاه ستارخان
تهران منطقه ۲ داروخانه ستارخان (شبانه روزی)
تهران منطقه ۶ بيمارستان سجاد
تهران اسلام شهر دندانپزشکان عمومي سراج رضا
تهران شهریار و رباط کریم دندانپزشکان عمومي سرتیپی رضا
تهران اسلام شهر دندانپزشکان عمومي سرتیپی مهدی
تهران منطقه ۶ متخصص اعصاب و روان سرجمعی سعیده (فوف تخصص اطفال، نوجوانان)
تهران منطقه ۱۳ دندانپزشکان عمومي سرحدی محمد
تهران منطقه ۸ داروخانه سرسبز (شبانه روزی)
تهران دماوند پزشکان عمومي سرمست سیروس
تهران منطقه ۴ متخصص زنان و زايمان سرمست نسیم
تهران منطقه ۶ مرکز فيزيوتراپي سرو
تهران منطقه ۸ داروخانه سرو رشید
تهران منطقه ۱۴ آزمایشگاه سروش
تهران منطقه ۱۹ داروخانه سعادت
تهران منطقه ۲ آزمایشگاه سعادت آباد
تهران منطقه ۲ مرکز جراحي محدود سعادت آباد
تهران منطقه ۱۵ عينک سازي سعید
تهران منطقه ۴ آزمایشگاه سعید(پاتوبیولوژی)
تهران منطقه ۷ متخصص جراحي عمومي سعیدفعال جواد
تهران ورامین پزشکان عمومي سعیدی داود
تهران منطقه ۵ عينک سازي سفیر
تهران منطقه ۲ درمانگاه سفیران(شبانه روزی)
تهران اسلام شهر داروخانه سلامت
تهران منطقه ۱۱ عينک سازي سلامت خاورمیانه
تهران منطقه ۲۰ عينک سازي سلامت خاورمیانه
تهران منطقه ۸ عينک سازي سلامت خاورمیانه
تهران منطقه ۲ عينک سازي سلامت خاورمیانه
تهران منطقه ۴ عينک سازي سلامت خاورمیانه
تهران منطقه ۱ عينک سازي سلامت خاورمیانه
تهران منطقه ۵ مرکز جراحي محدود سلامت غرب
تهران منطقه ۱۵ داروخانه سلمان
تهران منطقه ۱۶ درمانگاه سلیم(شبانه روزی)
تهران منطقه ۱۴ داروخانه سلیمانیه
تهران منطقه ۱۳ متخصص کليه و مجراي ادراري سلیمیان حسین
تهران منطقه ۱۸ متخصص کليه و مجراي ادراري سلیمیان حسین
تهران منطقه ۶ متخصص چشم سمیعی حسین
تهران منطقه ۶ آزمایشگاه سنایی (پاتوبیولوژی )
تهران منطقه ۳ بيمارستان سوانح سوختگی مطهری
تهران منطقه ۳ متخصص ارتودنسي سوداگر احمد
تهران منطقه ۱۱ بيمارستان سورنا(عیوض زاده سابق)
تهران منطقه ۱۱ عينک سازي سولر
تهران دماوند بيمارستان سوم شعبان دماوند
تهران منطقه ۸ داروخانه سها(شبانه روزی)
تهران منطقه ۳ متخصص درمان ريشه سهرابی خسرو
تهران منطقه ۶ متخصص زنان و زايمان سهرابی ناهید
تهران منطقه ۷ کلينيک عمومي دندانپزشکي سهروردی
تهران منطقه ۷ درمانگاه سهروردی(تخصصی اعصاب)
تهران منطقه ۱۲ بيمارستان سیدالشهداء
تهران شهرقدس درمانگاه سیزدهم رجب
تهران منطقه ۲۰ دندانپزشکان عمومي سیف الهی علی اکبر
تهران منطقه ۱۴ دندانپزشکان عمومي سیف الهی علی اکبر
تهران منطقه ۱۰ آزمایشگاه سینا
تهران منطقه ۱ مرکز جراحي محدود سینا شمیران
تهران منطقه ۲ پزشکي هسته اي و سنجش تراکم استخوان سینا(پزشکی هسته ای)
تهران منطقه ۱ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري سینااطهر(MRI، سی تی اسکن)
تهران منطقه ۱۴ عينک سازي سینوهه
تهران منطقه ۱۹ درمانگاه سینوهه(شبانه روزی)
تهران منطقه ۶ متخصص ارتودنسي شادالویی شاهین
تهران منطقه ۱۲ عينک سازي شالچی
تهران منطقه ۱۳ پزشکان عمومي شاه پناه شاهین
تهران دماوند پزشکان عمومي شاه محمدی مهدی
تهران منطقه ۴ درمانگاه شاهد(شبانه روزی)
تهران منطقه ۲۰ متخصص داخلي شاهرخی مهدی
تهران منطقه ۵ داروخانه شاهین
تهران منطقه ۷ مرکز جراحي محدود شایامهر
تهران منطقه ۳ مرکز جراحي محدود شایان
تهران منطقه ۳ متخصص جراحي لثه شایگان امیرحسین
تهران اسلام شهر پزشکان عمومي شبانی آرانی حمیدرضا
تهران منطقه ۳ متخصص جراحي لثه شباهنگ فر محمدرضا
تهران منطقه ۶ متخصص زنان و زايمان شبگرد مقدم حمیده
تهران منطقه ۳ متخصص گوش و حلق و بيني شجری محمدمهدی
تهران منطقه ۳ کلينيک عمومي دندانپزشکي شرکت تعاونی خدمات دندانپزشکی گلدیس برتر تهران
تهران منطقه ۶ کلينيک عمومي دندانپزشکي شرکت تعاونی کارکنان آموزش و پرورش
تهران منطقه ۳ کلينيک عمومي دندانپزشکي شریعتی
تهران منطقه ۶ بيمارستان شریعتی
تهران منطقه ۶ پزشکان عمومي شریفی احمد
تهران منطقه ۳ متخصص داندانپزشكي ترميمي و زيبايي شریفی افشین
تهران منطقه ۵ دندانپزشکان عمومي شریفی ناهید
تهران منطقه ۱ دندانپزشکان عمومي شریفی ناهید
تهران منطقه ۱۰ دندانپزشکان عمومي شریفی ناهید
تهران منطقه ۷ متخصص گوش و حلق و بيني شریفیان حسینعلی
تهران منطقه ۲ داروخانه شفا
تهران فیروزکوه داروخانه شفا
تهران منطقه ۱ آزمایشگاه شفا
تهران ورامین آزمایشگاه شفا
تهران منطقه ۱۱ مرکز فيزيوتراپي شفا
تهران اسلام شهر درمانگاه شفاءسازان احیاء
تهران منطقه ۷ مرکز فيزيوتراپي شفابخش
تهران منطقه ۲ درمانگاه شفاگستر ایرانیان(شبانه روزی)
تهران منطقه ۲ داروخانه شفایی
تهران منطقه ۷ آزمایشگاه شفق
تهران منطقه ۶ مرکز جراحي محدود شفق
تهران منطقه ۶ مرکز جراحي محدود شقایق
تهران منطقه ۱۸ درمانگاه شکوفه(شبانه روزی)
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان عمومي شکوهی خاطره
تهران منطقه ۴ دندانپزشکان عمومي شکوهی نژاد علیرضا
تهران منطقه ۲ متخصص جراحي عمومي شکیبا رسول
تهران منطقه ۶ فوق تخصص غدد شکیبایی اقدس
تهران منطقه ۶ متخصص جراحي لثه شماعی محمود
تهران منطقه ۱۰ عينک سازي شمس (شعبه شماره1)
تهران شهریار و رباط کریم دندانپزشکان عمومي شمس الدینی مهدی
تهران منطقه ۴ متخصص داخلي شمس علی اکبر
تهران منطقه ۶ عينک سازي شمس(شعبه شماره 2)
تهران منطقه ۴ عينک سازي شمس(شعبه شماره3)
تهران دماوند پزشکان عمومي شمشیرساز کامبیز
تهران منطقه ۴ درمانگاه شمیران نو(شبانه روزی)
تهران منطقه ۲۲ داروخانه شهاب(شبانه روزی)
تهران منطقه ۱۱ داروخانه شهپر(دکتر علیزاده)
تهران اسلام شهر درمانگاه شهدای فرهنگیان اسلامشهر
تهران منطقه ۲ عينک سازي شهر عینک
تهران منطقه ۲ آزمایشگاه شهرآرا
تهران شهریار و رباط کریم دندانپزشکان عمومي شهرابی فراهانی محمدرضا
تهران منطقه ۵ عينک سازي شهران
تهران منطقه ۶ کلينيک عمومي دندانپزشکي شهروند
تهران منطقه ۱۰ بيمارستان شهریار
تهران منطقه ۸ متخصص قلب و عروق شهریاری شهریار
تهران منطقه ۶ متخصص گوش و حلق و بيني شهسواری ابراهیم
تهران منطقه ۱۱ بيمارستان شهید شوریده(کلینیک نور)
تهران منطقه ۲ كلينيك تخصصي داندانپزشكي شهید فیاض بخش
تهران ورامین بيمارستان شهید مفتح(ورامین)
تهران منطقه ۹ داروخانه شهیدان
تهران منطقه ۱۳ دندانپزشکان معتمد شیراندشت شکوفه
تهران منطقه ۱۳ دندانپزشکان عمومي شیراندشت شکوفه
تهران رودهن و بومهن و جاجرود پزشکان عمومي شیرجعفری زهرا
تهران منطقه ۳ متخصص چشم صابر حمیدرضا(فوق تخصص پلک)
تهران منطقه ۱۰ دندانپزشکان عمومي صابری پیمان
تهران منطقه ۱ آزمایشگاه صاحبقرانیه
تهران منطقه ۱۰ دندانپزشکان عمومي صادق پور شیوا
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان عمومي صادق پور شیوا
تهران منطقه ۶ متخصص پروتز دنداني صادق پورشهاب مجید
تهران منطقه ۱۴ پزشکان عمومي صادق جاوید
تهران منطقه ۴ مرکز جراحي محدود صادق مبین
تهران منطقه ۱۳ دندانپزشکان عمومي صادقلو سیامک
تهران ورامین داروخانه صادقی
تهران منطقه ۴ مرکز فيزيوتراپي صادقی
تهران منطقه ۱۵ دندانپزشکان عمومي صادقی قاسم
تهران منطقه ۶ متخصص جراحي عمومي صادقیان ناصر(فوق تخصص جراحی اطفال و ارولوژی)
تهران منطقه ۲ کلينيک عمومي دندانپزشکي صادقیه
تهران منطقه ۲ آزمایشگاه صادقیه
تهران منطقه ۵ بيمارستان صارم
تهران منطقه ۱۱ درمانگاه صالح
تهران منطقه ۶ متخصص اعصاب و روان صالح فاطمه
تهران منطقه ۶ متخصص دندانپزشكي اطفال صالحی راد علی
تهران منطقه ۶ متخصص داخلي صالحیار حمید
تهران منطقه ۸ پزشکان عمومي صامت مسعود
تهران منطقه ۸ پزشکان عمومي صبا رضا
تهران منطقه ۷ دندانپزشکان عمومي صبری رضا
تهران منطقه ۲ دندانپزشکان عمومي صبری رویا
تهران منطقه ۳ دندانپزشکان عمومي صبوری زاده سیروس
تهران شهرقدس آزمایشگاه صداقت
تهران منطقه ۳ متخصص پروتز دنداني صداقت منفرد مجید
تهران منطقه ۶ بيمارستان صدر به آفرین
تهران منطقه ۵ درمانگاه صدر(شبانه روزی)
تهران منطقه ۱۳ آزمایشگاه صفا
تهران منطقه ۴ دندانپزشکان عمومي صفاری احمدرضا
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان عمومي صفایی آرش
تهران منطقه ۲۰ آزمایشگاه صفاییه(تشخیصی طبی)
تهران منطقه ۸ درمانگاه صفدریان(شبانه روزی)
تهران اسلام شهر داروخانه صفری
تهران اسلام شهر دندانپزشکان معتمد صفوی تورج
تهران منطقه ۶ متخصص زنان و زايمان صفوی زاده کاظم
تهران دماوند دندانپزشکان عمومي صفوی عباسی علی
تهران منطقه ۱۳ داروخانه صفیر
تهران ورامین دندانپزشکان عمومي صمیمی رضا
تهران منطقه ۲ متخصص زنان و زايمان صنعتی ایرانی مینا
تهران منطقه ۷ دندانپزشکان عمومي صنعتی پور لیلا
تهران منطقه ۳ آزمایشگاه صوفیا
تهران شهریار و رباط کریم پزشکان عمومي صیادی احمد
تهران منطقه ۶ متخصص قلب و عروق صیادی محمدصادق
تهران فیروزکوه دندانپزشکان عمومي ضمیری مهدی
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان عمومي ضیغم شعله
تهران منطقه ۲ دندانپزشکان عمومي طالب جدی سیدمحمد
تهران تهران دندانپزشکان عمومي طالبی مختار جواد
تهران منطقه ۱۵ درمانگاه طب الرضا(شبانه روزی)
تهران منطقه ۲ دندانپزشکان عمومي طباطبایی شیرین
تهران منطقه ۱ دندانپزشکان عمومي طباطبایی فاطمه
تهران ورامین پزشکان عمومي طباطبایی نژاد سیدعلی
تهران منطقه ۵ متخصص کودکان طبسی زهرا
تهران منطقه ۱۲ بيمارستان طرفه
تهران منطقه ۹ داروخانه طلایه
تهران منطقه ۱۱ کلينيک عمومي دندانپزشکي طلایه داران
تهران منطقه ۴ داروخانه طوس(دکتر دادبخش)
تهران منطقه ۳ متخصص جراحي لثه طوسی محمد
تهران فیروزکوه دندانپزشکان عمومي طیران مجید
تهران دماوند دندانپزشکان عمومي طیران مجید
تهران اسلام شهر دندانپزشکان معتمد ظهیری حسین
تهران منطقه ۶ متخصص پزشکي فيزيکي و توانبخشي عادل منش فرهاد
تهران منطقه ۷ پزشکان عمومي عادلی محمدرضا
تهران منطقه ۳ متخصص جراحي لثه عارفی وحید
تهران منطقه ۱۰ متخصص ارتوپد عالمی علی
تهران منطقه ۵ داروخانه عالی پور
تهران منطقه ۶ متخصص داندانپزشكي ترميمي و زيبايي عالی داعی همایون
تهران منطقه ۵ دندانپزشکان عمومي عامری راد محمد
تهران منطقه ۱۵ دندانپزشکان عمومي عباسپور مسعود
تهران منطقه ۲۰ دندانپزشکان معتمد عباسپور مهری
تهران منطقه ۲۰ دندانپزشکان عمومي عباسپور مهری
تهران منطقه ۵ دندانپزشکان عمومي عبدالحسینی فاطمه
تهران منطقه ۱۰ پزشکان عمومي عبدالعزیزی فرشاد
تهران منطقه ۱۱ دندانپزشکان عمومي عبداله جانی محمدعلی
تهران ورامین پزشکان عمومي عبدالهی بابک
تهران ورامین پزشکان عمومي عبدی ابوالفضل
تهران منطقه ۳ متخصص جراحي لثه عراقی زاده نسرین
تهران منطقه ۲ بيمارستان عرفان
تهران منطقه ۲ كلينيك تخصصي داندانپزشكي عرفان
تهران منطقه ۶ متخصص کودکان عرفانی زهرا
تهران منطقه ۳ دندانپزشکان عمومي عزتی پور فرایین
تهران منطقه ۵ دندانپزشکان عمومي عزیزی آریانا
تهران منطقه ۳ متخصص درمان ريشه عزیزی امیرعبداله
تهران منطقه ۲ دندانپزشکان عمومي عسگری بهزاد
تهران منطقه ۳ دندانپزشکان معتمد عشقی بهاره
تهران منطقه ۴ دندانپزشکان معتمد عشقی بهاره
تهران منطقه ۳ دندانپزشکان عمومي عشقی بهاره
تهران منطقه ۴ دندانپزشکان عمومي عشقی بهاره
تهران شهریار و رباط کریم دندانپزشکان عمومي عطاالهی ایرج
تهران شهریار و رباط کریم دندانپزشکان عمومي عطایی فریبا
تهران منطقه ۳ متخصص پوست عطایی کرمانی فریده
تهران منطقه ۱۳ پزشکان عمومي عظمتی علی اکبر
تهران منطقه ۱۵ پزشکان عمومي عظیمی غلامرضا
تهران رودهن و بومهن و جاجرود متخصص قلب و عروق عقدایی عبدالمجید
تهران منطقه ۱۴ متخصص زنان و زايمان عقیقی مهین
تهران منطقه ۱۱ درمانگاه علوی(شبانه روزی)
تهران منطقه ۱۳ دندانپزشکان عمومي علیدوستی سعید
تهران منطقه ۵ دندانپزشکان عمومي علیرضانژاد فریبا
تهران ورامین پزشکان عمومي علیزاده رستم
تهران شهرقدس دندانپزشکان عمومي علیزاده سهراب
تهران شهریار و رباط کریم دندانپزشکان عمومي علیمحمدی مهرداد
تهران منطقه ۷ متخصص اعصاب و روان عمادی منوچهر
تهران منطقه ۲ درمانگاه عمار(شبانه روزی)
تهران منطقه ۶ متخصص چشم عمیدی راد داریوش
تهران منطقه ۴ متخصص پروتز دنداني عیسایی میترا
تهران منطقه ۷ کلينيک عمومي دندانپزشکي عیسی بن مریم
تهران اسلام شهر داروخانه عیسی زاده
تهران منطقه ۶ عينک سازي عینک طبی
تهران منطقه ۵ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري غرب تهران(سونوگرافی)
تهران منطقه ۱۰ آزمایشگاه غرب(تشخیص طبی)
تهران منطقه ۱۰ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري غرب(رادیولوژی، سونوگرافی)
تهران منطقه ۶ متخصص ارتوپد غفاری عبدالرضا
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان عمومي غفاری لیوار فاطمه
تهران منطقه ۶ متخصص قلب و عروق غفرانیها افشین
تهران منطقه ۳ متخصص جراحي لثه غلامی غلامعلی
تهران منطقه ۱ آزمایشگاه فارابی
تهران منطقه ۶ داروخانه فاراد
تهران منطقه ۷ داروخانه فارس(شبانه روزی)
تهران منطقه ۱۰ دندانپزشکان عمومي فارسی بهروز
تهران منطقه ۱۲ داروخانه فاریا
تهران منطقه ۱۶ داروخانه فاطمی
تهران منطقه ۶ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري فاطمی(رادیولوژی، سونوگرافی)
تهران منطقه ۴ متخصص عفوني فامیلی علیرضا
تهران منطقه ۳ دندانپزشکان عمومي فتاحیان عبدالرضا
تهران منطقه ۱۵ کلينيک عمومي دندانپزشکي فتح
تهران منطقه ۵ مرکز فيزيوتراپي فتح
تهران منطقه ۵ دندانپزشکان عمومي فتحی حسن
تهران منطقه ۱۳ بيمارستان فجر
تهران منطقه ۱۳ آزمایشگاه فجر
تهران منطقه ۶ عينک سازي فخر
تهران منطقه ۷ سمعک سازي فراصوت
تهران منطقه ۸ متخصص کودکان فرامرزی نادر
تهران منطقه ۶ داروخانه فرانس پاستور(شبانه روزی)
تهران منطقه ۴ مرکز فيزيوتراپي فرانوین
تهران منطقه ۱ متخصص قلب و عروق فراهانی بهزاد
تهران منطقه ۶ متخصص قلب و عروق فراهانی بهزاد
تهران منطقه ۷ داروخانه فرجام
تهران منطقه ۷ مرکز جراحي محدود فرجام
تهران منطقه ۳ متخصص ارتودنسي فرخ نیا فرانک
تهران منطقه ۲ متخصص ارتودنسي فرخ نیا فرانک
تهران منطقه ۳ متخصص ارتودنسي فرخیان عباس
تهران منطقه ۱ مرکز فيزيوتراپي فردوس
تهران منطقه ۵ آزمایشگاه فردوس
تهران منطقه ۶ داروخانه فردوسی
تهران منطقه ۴ عينک سازي فرزاد
تهران منطقه ۷ متخصص کودکان فرزاد محمد
تهران منطقه ۱ بيمارستان فرمانیه
تهران منطقه ۱۰ دندانپزشکان عمومي فروتنی نژاد مهران
تهران منطقه ۱۰ آزمایشگاه فروردین (پاتولوژی)
تهران منطقه ۱۹ درمانگاه فروزان(شبانه روزی)
تهران منطقه ۵ دندانپزشکان عمومي فروغی پرستو
تهران ورامین متخصص داخلي فرهادیان عزیزی نبی اله
تهران شهریار و رباط کریم دندانپزشکان عمومي فرهمندفرد محسن
تهران شهر اندیشه آزمایشگاه فرهنگ
تهران منطقه ۸ عينک سازي فرهنگ
تهران منطقه ۶ متخصص پروتز دنداني فرهنگ غلامرضا
تهران شهریار و رباط کریم درمانگاه فرهنگ(شبانه روزی)
تهران منطقه ۱۸ داروخانه فرهنگیان جنوب غرب تهران
تهران منطقه ۱۵ درمانگاه فرهنگیان زینب بختیاری (شبانه روزی)منطقه 15
تهران منطقه ۲۰ درمانگاه فرهنگیان شهرری(شهید ابوذری)
تهران منطقه ۱۲ مرکز جراحي محدود فرهنگیان مرکزی
تهران منطقه ۱۲ درمانگاه فرهنگیان مرکزی(شبانه روزی)
تهران منطقه ۸ درمانگاه فرهنگیان منطقه 13
تهران منطقه ۱۴ درمانگاه فرهنگیان منطقه 14
تهران منطقه ۱۸ درمانگاه فرهنگیان منطقه 18
تهران منطقه ۲ درمانگاه فرهنگیان منطقه 2
تهران منطقه ۸ درمانگاه فرهنگیان منطقه ۸
تهران اسلام شهر دندانپزشکان عمومي فریار علیرضا
تهران ورامین پزشکان عمومي فریدون زاده محمد
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان عمومي فلاح اشرف
تهران منطقه ۵ داروخانه فلاح پور
تهران منطقه ۹ متخصص داخلي فلاح رجب زاده معصومه
تهران منطقه ۳ دندانپزشکان عمومي فلاحی مسعود
تهران منطقه ۲ داروخانه فلامک
تهران منطقه ۶ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري فلسطین (ماموگرافی، سی تی اسکن، رادیولوژی)
تهران منطقه ۱۰ داروخانه فلسفی
تهران منطقه ۱۳ داروخانه فوکا
تهران منطقه ۶ متخصص زنان و زايمان فهیمی فرزانه
تهران منطقه ۸ متخصص قلب و عروق فهیمیان علی
تهران منطقه ۲۰ بيمارستان فیروز آبادی
تهران منطقه ۶ بيمارستان فیروزگر
تهران منطقه ۲۰ داروخانه فیروزه
تهران منطقه ۳ متخصص داندانپزشكي ترميمي و زيبايي فیلسوفی علی
تهران منطقه ۶ متخصص جراحي عمومي فیلسوفی محمود
تهران ورامین دندانپزشکان معتمد قاسم زاده مریم
تهران ورامین دندانپزشکان عمومي قاسم زاده مریم
تهران منطقه ۱۳ متخصص چشم قاسمی حسن
تهران منطقه ۳ متخصص چشم قاسمی حسن
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان عمومي قاسمی ماژین علی
تهران منطقه ۳ متخصص جراحي لثه قاسمی محمود
تهران منطقه ۱۱ دندانپزشکان عمومي قاسمی یونس
تهران منطقه ۲۰ دندانپزشکان عمومي قاسمی یونس
تهران منطقه ۳ دندانپزشکان عمومي قاسمیان فرهاد
تهران منطقه ۳ داروخانه قانون(شبانه روزی)
تهران منطقه ۶ داروخانه قایم
تهران منطقه ۱ درمانگاه قایم(اباصالح)(شبانه روزی)
تهران منطقه ۱ متخصص داخلي مغز و اعصاب قباد سرمد
تهران شهریار و رباط کریم دندانپزشکان عمومي قبادی مهدی
تهران شهرقدس آزمایشگاه قدس
تهران منطقه ۳ متخصص پروتز دنداني قدسی ابوالفضل
تهران شهر اندیشه داروخانه قدیانی
تهران منطقه ۵ دندانپزشکان عمومي قدیمی رضا
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان عمومي قراوسکی مرضیه
تهران منطقه ۶ متخصص درمان ريشه قربانی مهسا
تهران منطقه ۳ درمانگاه قلب تهران
تهران منطقه ۱۵ درمانگاه قلب وعروق ملت ایران
تهران اسلام شهر داروخانه قلعه میر
تهران منطقه ۳ آزمایشگاه قلهک
تهران شهرقدس دندانپزشکان معتمد قلی پور هما
تهران شهرقدس دندانپزشکان عمومي قلی پور هما
تهران منطقه ۲۰ دندانپزشکان عمومي قنبریان داود
تهران منطقه ۳ متخصص داندانپزشكي ترميمي و زيبايي قوام مریم
تهران منطقه ۴ دندانپزشکان عمومي کاتب نیا مجید
تهران ورامین پزشکان عمومي کاتوزیان علی
تهران منطقه ۲ آزمایشگاه کاج(تشخیص پزشکی)
تهران منطقه ۶ آزمایشگاه کاخ
تهران منطقه ۱۰ درمانگاه کارون(شبانه روزی)
تهران منطقه ۱۳ دندانپزشکان عمومي کام رو وحید
تهران منطقه ۶ عينک سازي کامل
تهران منطقه ۱ داروخانه کامیار
تهران منطقه ۱۳ عينک سازي کاندید
تهران منطقه ۵ آزمایشگاه کاوش
تهران منطقه ۶ داروخانه کخ
تهران منطقه ۳ متخصص ارتودنسي کرام الدین شراره
تهران منطقه ۵ دندانپزشکان عمومي کرمی سیدمحمد
تهران منطقه ۷ داروخانه کریستال
تهران منطقه ۲ دندانپزشکان عمومي کریم زاده وحید
تهران منطقه ۴ متخصص زنان و زايمان کریمی زهره
تهران منطقه ۳ متخصص زنان و زايمان کریمی زهره
تهران منطقه ۳ متخصص جراحي لثه کریمی محمدرضا
تهران منطقه ۲ متخصص جراحي لثه کریمی محمدرضا
تهران منطقه ۳ بيمارستان کسری
تهران منطقه ۶ کلينيک عمومي دندانپزشکي کشاورز
تهران منطقه ۱۰ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري کشور( سونوگرافی، رادیولوژی، سنجش تراکم استخوان)
تهران منطقه ۷ داروخانه کمال
تهران منطقه ۵ دندانپزشکان عمومي کمالی ثابتی زهرا
تهران منطقه ۶ متخصص پوست کمالی خامنه فریدون
تهران منطقه ۲ متخصص گوش و حلق و بيني کمره ای ابوالحسن
تهران منطقه ۷ دندانپزشکان عمومي کنجکاو مراد
تهران منطقه ۳ مرکز آمبولانس کوثر
تهران اسلام شهر آزمایشگاه کوثر
تهران شهریار و رباط کریم راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري کوثر(رادیولوژی و تصویربرداری)
تهران منطقه ۴ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري کوثر(سی تی اسکن، رادیولوژی، سونوگرافی،سنجش تراکم استخوان)
تهران منطقه ۱۳ بيمارستان کودکان بهرامی
تهران منطقه ۶ بيمارستان کودکان تهران
تهران منطقه ۳ بيمارستان کودکان مفید
تهران منطقه ۳ متخصص جراحي عمومي کورانلو جعفر
تهران منطقه ۶ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري کوروش
تهران منطقه ۲ داروخانه کوروش
تهران منطقه ۱ دندانپزشکان معتمد کوشا سیما
تهران منطقه ۱ دندانپزشکان عمومي کوشا سیما
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان عمومي کهن صدق سلیمان
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان معتمد کهن صدق سلیمان
تهران منطقه ۶ متخصص زنان و زايمان کی پور فریده
تهران شهرقدس دندانپزشکان عمومي کی نژاد رامبد
تهران شهرقدس دندانپزشکان معتمد کی نژاد رامبد
تهران منطقه ۸ مرکز فيزيوتراپي کیان
تهران منطقه ۱۳ داروخانه کیانا
تهران منطقه ۶ داروخانه کیانپارس
تهران منطقه ۷ پزشکان عمومي کیانفر محمد
تهران منطقه ۵ دندانپزشکان عمومي کیایی زینب السادات
تهران دماوند داروخانه کیایی سیدمحمود
تهران شهر اندیشه آزمایشگاه کیمیا ملارد
تهران اسلام شهر پزشکان عمومي کیمیایی محمد
تهران منطقه ۶ آزمایشگاه کیوان
تهران منطقه ۲ پزشکي هسته اي و سنجش تراکم استخوان گاما اسکن مرکزی(پزشکی هسته ای)
تهران منطقه ۳ مرکز جراحي محدود گامانایف
تهران منطقه ۳ داروخانه گاندی
تهران شهرقدس دندانپزشکان عمومي گرجی دوز امیر هوشنگ
تهران منطقه ۷ آزمایشگاه گرگان
تهران منطقه ۷ درمانگاه گرگان(شبانه روزی)
تهران منطقه ۳ دندانپزشکان عمومي گزانی علیرضا
تهران منطقه ۲۰ داروخانه گلایول
تهران منطقه ۱۳ مرکز فيزيوتراپي گلبرگ
تهران منطقه ۶ عينک سازي گلبین
تهران اسلام شهر داروخانه گلستان
تهران منطقه ۱ درمانگاه گلستان نداجا
تهران منطقه ۱ بيمارستان گلستان نداجا
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان عمومي گلشنی سیترا
تهران منطقه ۳ متخصص جراحي دهان و فك و صورت گلشیری احمد
تهران منطقه ۱۳ عينک سازي گنجینه عینک
تهران منطقه ۱۶ داروخانه گنجینه(شبانه روزی)
تهران منطقه ۲ درمانگاه گیشا(شبانه روزی)
تهران منطقه ۸ مرکز فيزيوتراپي لادن
تهران منطقه ۲ بيمارستان لاله
تهران منطقه ۶ آزمایشگاه لامارک
تهران منطقه ۶ متخصص درمان ريشه لباف حسین
تهران منطقه ۴ بيمارستان لبافی نژاد
تهران منطقه ۳ متخصص جراحي دهان و فك و صورت لطفعلیان محمدتقی
تهران منطقه ۱۱ بيمارستان لقمان حکیم
تهران منطقه ۲ دندانپزشکان عمومي لکا شیلا
تهران منطقه ۱۳ دندانپزشکان عمومي لولاور علی
تهران منطقه ۶ متخصص کليه و مجراي ادراري لهراسبی عبدالعلی
تهران منطقه ۲ داروخانه ماد
تهران منطقه ۳ آزمایشگاه ماد
تهران لواسانات و فشم داروخانه مادر (شبانه روزی)
تهران منطقه ۷ بيمارستان مادران
تهران منطقه ۴ درمانگاه مادران
تهران منطقه ۳ آزمایشگاه ماری کوری (مدلاب)
تهران منطقه ۳ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري ماری کوری(ماموگرافی، رادیوگرافی، پانورکس)
تهران منطقه ۵ متخصص زنان و زايمان ماشینچیان مینا
تهران منطقه ۱ دندانپزشکان عمومي مالکیان فیروزه
تهران منطقه ۱۶ داروخانه ماهان
تهران منطقه ۸ عينک سازي ماهان
تهران منطقه ۴ داروخانه ماهک
تهران منطقه ۲۰ دندانپزشکان معتمد مبارکی محمدرضا
تهران منطقه ۲۰ دندانپزشکان عمومي مبارکی محمدرضا
تهران منطقه ۳ مرکز جراحي محدود متد
تهران منطقه ۶ داروخانه متروپل
تهران منطقه ۳ متخصص پوست متوسلین پروین
تهران منطقه ۴ داروخانه متین
تهران منطقه ۱۶ مرکز توانبخشي و ارتوپدي مجتمع خدمات بهزیستی و فیزیوتراپی فنی
تهران منطقه ۱۴ داروخانه مجد
تهران منطقه ۳ آزمایشگاه مجد
تهران منطقه ۷ کلينيک عمومي دندانپزشکي مجید(شبانه روزی)
تهران منطقه ۳ بيمارستان محب
تهران منطقه ۱ دندانپزشکان معتمد محبوبی فاطمه
تهران منطقه ۱ دندانپزشکان عمومي محبوبی فاطمه
تهران منطقه ۳ دندانپزشکان عمومي محبی یکتا
تهران منطقه ۲ دندانپزشکان عمومي محسنی سیدجواد
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان عمومي محسنیان سیدعلیرضا
تهران اسلام شهر آزمایشگاه محققین
تهران منطقه ۱ بيمارستان محک
تهران منطقه ۵ دندانپزشکان عمومي محمد حسین زاده علیرضا
تهران منطقه ۵ دندانپزشکان عمومي محمدشیرازی محمد
تهران منطقه ۱۷ داروخانه محمدی
تهران ورامین پزشکان عمومي محمدی جنیدی محمدامیر
تهران منطقه ۲ دندانپزشکان عمومي محمدی فرهاد
تهران منطقه ۱۹ متخصص قلب و عروق محمدی لرد احمد
تهران منطقه ۲ متخصص قلب و عروق محمدی لرد احمد
تهران منطقه ۴ دندانپزشکان عمومي محمدی محسن
تهران منطقه ۶ متخصص ارتودنسي محمدیان کاوه
تهران منطقه ۶ متخصص جراحي عمومي محمودزاده حسین
تهران منطقه ۱ متخصص ارتودنسي محمودیان سعید
تهران منطقه ۹ پزشکان عمومي مختاری حسین
تهران منطقه ۸ متخصص کودکان مداح مهین
تهران منطقه ۱۱ بيمارستان مداین
تهران منطقه ۳ درمانگاه مددکاری اجتماعی ایران
تهران منطقه ۲ بيمارستان مدرس
تهران منطقه ۶ متخصص پزشکي فيزيکي و توانبخشي مدنی سید پژمان
تهران منطقه ۱۳ آزمایشگاه مدیکال
تهران منطقه ۶ متخصص کليه و مجراي ادراري مدینه ای سیدمحمدعلی
تهران منطقه ۱۶ متخصص ارتودنسي مرادخانی کیهان
تهران ورامین پزشکان عمومي مرادی اشرف
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان عمومي مرادی نادیا
تهران فیروزکوه پزشکان عمومي مرادی نسب مصطفی
تهران منطقه ۲ آزمایشگاه مرجان
تهران منطقه ۵ عينک سازي مرجان ملک حسینی(درمانگاه ابوطالب)
تهران منطقه ۵ عينک سازي مرجان ملک حسینی (درمانگاه بهراد)
تهران منطقه ۱۳ عينک سازي مرجان ملک حسینی(شعبه سوم)
تهران منطقه ۶ پزشکي هسته اي و سنجش تراکم استخوان مرجان(پزشکی هسته ای)
تهران منطقه ۱۳ بيمارستان مردم
تهران منطقه ۱۹ دندانپزشکان عمومي مردوخی سروه
تهران منطقه ۲ آزمایشگاه مرزداران
تهران منطقه ۲ مرکز فيزيوتراپي مرزداران
تهران منطقه ۳ مرکز توانبخشي و ارتوپدي مرکز توان بخشی هلال احمر (پروتز سمعک)
تهران منطقه ۶ درمانگاه مرکز رماتیسم ایران
تهران منطقه ۷ داروخانه مرکز فوریتهای دارویی نور
تهران منطقه ۶ بيمارستان مرکز قلب تهران
تهران شهریار و رباط کریم عينک سازي مرکزی
تهران منطقه ۱۴ درمانگاه مرکزی آهنگ(شبانه روزی)
تهران منطقه ۱۷ مرکز فيزيوتراپي مرکزی ابوذر
تهران منطقه ۱۷ داروخانه مرکزی ابوذر(شبانه روزی)
تهران شهر اندیشه درمانگاه مرکزی اندیشه(شبانه روزی)
تهران ورامین داروخانه مرکزی پیشوا
تهران منطقه ۶ داروخانه مرکزی جمالزاده
تهران منطقه ۱۰ داروخانه مرکزی جیحون
تهران اسلام شهر درمانگاه مرکزی چهاردانگه(شبانه روزی)
تهران منطقه ۲۰ داروخانه مرکزی حسن آباد
تهران منطقه ۳ داروخانه مرکزی دولت
تهران منطقه ۱۸ داروخانه مرکزی رازی(دکتر رضا بازرگان)
تهران منطقه ۳ مرکز جراحي محدود مرکزی شهر
تهران منطقه ۲۰ آزمایشگاه مرکزی شهرری
تهران اسلام شهر درمانگاه مرکزی قلعه میر
تهران منطقه ۸ داروخانه مرکزی نارمک
تهران اسلام شهر درمانگاه مرکزی نسیم
تهران اسلام شهر داروخانه مرکزی نسیم شهر(شبانه روزی)
تهران اسلام شهر داروخانه مرکزی واوان
تهران ورامین درمانگاه مرکزی ورامین(شبانه روزی)
تهران منطقه ۳ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري مرکزی ونک(تصویربرداری)
تهران منطقه ۱ آزمایشگاه مرکزی(پاتوبیولوژی)
تهران منطقه ۶ پزشکي هسته اي و سنجش تراکم استخوان مرکزی(سنجش تراکم استخوان )
تهران منطقه ۱۳ کلينيک عمومي دندانپزشکي مروارید شرق
تهران منطقه ۱۱ بيمارستان مروستی
تهران منطقه ۱۱ متخصص گوش و حلق و بيني مروستی رضا
تهران منطقه ۱۱ متخصص چشم مروستی نادر
تهران منطقه ۱۵ متخصص کودکان مزینانی هوشنگ
تهران منطقه ۶ متخصص پوست مستوفی ماب فرهاد
تهران دماوند پزشکان عمومي مسرور آذر
تهران منطقه ۱۳ عينک سازي مسعود
تهران منطقه ۳ آزمایشگاه مسعود
تهران منطقه ۳ متخصص درمان ريشه مسعودی مژگان
تهران منطقه ۲ دندانپزشکان عمومي مسیبی قانع محمد
تهران شهرقدس دندانپزشکان عمومي مسیبی قانع محمد
تهران منطقه ۶ متخصص قلب و عروق مشایخی بهروز
تهران شهرقدس پزشکان عمومي مشهدی محمد اسماعیلی ابوالقاسم
تهران منطقه ۱۵ داروخانه مشیریه(شبانه روزی)
تهران ورامین دندانپزشکان عمومي مصباحی فاطمه
تهران منطقه ۶ بيمارستان مصطفی خمینی
تهران منطقه ۱۰ متخصص کودکان مظاهری حسین
تهران منطقه ۲ دندانپزشکان عمومي مظاهری شهلا
تهران منطقه ۴ دندانپزشکان عمومي معبودسنایی احمد
تهران منطقه ۷ دندانپزشکان عمومي معتمدوزیری محمدتقی
تهران منطقه ۸ متخصص چشم معتمدی محمدتقی
تهران منطقه ۲ متخصص جراحي لثه معدنچی نازی
تهران رودهن و بومهن و جاجرود پزشکان عمومي معصومی کیوی فریدالدین
تهران منطقه ۶ متخصص پروتز دنداني معماری یگانه
تهران شهریار و رباط کریم دندانپزشکان معتمد معماریان جعفر
تهران شهریار و رباط کریم دندانپزشکان عمومي معماریان جعفر
تهران منطقه ۶ متخصص پروتز دنداني معماریان مریم
تهران منطقه ۶ کلينيک عمومي دندانپزشکي معین
تهران منطقه ۱۴ داروخانه معینی طباطبایی
تهران منطقه ۸ دندانپزشکان عمومي مغازه ای مسعود
تهران منطقه ۱۹ بيمارستان مفرح
تهران منطقه ۸ متخصص گوش و حلق و بيني مقدم مرتضی
تهران منطقه ۵ متخصص جراحي لثه مقدم ناهید
تهران منطقه ۳ دندانپزشکان عمومي مقصودی علی
تهران ورامین متخصص داخلي مکاریان خراسانی منصوره
تهران شهریار و رباط کریم آزمایشگاه ملارد
تهران منطقه ۶ پزشکي هسته اي و سنجش تراکم استخوان ملت (پزشکی هسته ای)
تهران منطقه ۳ فوق تخصص غدد ملتی علی محمد
تهران منطقه ۸ دندانپزشکان عمومي ملک نازنین
تهران منطقه ۱۳ داروخانه ممتاز
تهران منطقه ۶ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري منادیان رشد(سونوگرافی، سی تی اسکن، سونوگرافی)
تهران منطقه ۲ درمانگاه منان(شبانه روزی)
تهران منطقه ۱۴ آزمایشگاه منجی(تشخیص طبی)
تهران منطقه ۸ دندانپزشکان عمومي منصوری لاله
تهران منطقه ۸ متخصص کودکان منظوری مسعود
تهران منطقه ۲ متخصص کودکان منوری محمدباقر
تهران منطقه ۳ دندانپزشکان عمومي مواظب بدرالسادات
تهران منطقه ۳ دندانپزشکان عمومي موثقی علیرضا
تهران منطقه ۱۰ دندانپزشکان عمومي موحد غلامرضا
تهران دماوند دندانپزشکان عمومي موحد مهدی
تهران منطقه ۶ عينک سازي موسسه عینک طبی(پلک سابق)
تهران منطقه ۱۸ متخصص عفوني موسوی احمد
تهران منطقه ۲ دندانپزشکان عمومي موسوی الملکی سیدمحسن
تهران منطقه ۴ دندانپزشکان عمومي موسوی ربابه
تهران منطقه ۸ دندانپزشکان عمومي موسوی سیدحسین
تهران منطقه ۸ دندانپزشکان عمومي موسوی سیدعلی
تهران منطقه ۱۴ دندانپزشکان عمومي موسوی سیدمهدی
تهران اسلام شهر داروخانه موعود
تهران منطقه ۸ دندانپزشکان عمومي مومنی اصغر
تهران منطقه ۲ داروخانه مونا
تهران منطقه ۷ سمعک سازي مهداد
تهران منطقه ۶ متخصص داخلي مهدی پور علی
تهران منطقه ۵ متخصص زنان و زايمان مهدی زاده شاهی اکرم
تهران منطقه ۱۰ دندانپزشکان عمومي مهدی محمد رضا
تهران منطقه ۶ آزمایشگاه مهدیه
تهران منطقه ۶ بيمارستان مهر
تهران اسلام شهر درمانگاه مهر
تهران منطقه ۵ مرکز جراحي محدود مهر
تهران منطقه ۶ عينک سازي مهر
تهران منطقه ۳ پزشکي هسته اي و سنجش تراکم استخوان مهر(پزشکی هسته ای)
تهران منطقه ۶ بيمارستان مهراد
تهران شهریار و رباط کریم راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري مهران(رادیولوژی، سونوگرافی)
تهران منطقه ۶ مرکز جراحي محدود مهرسینا
تهران منطقه ۳ بيمارستان مهرگان
تهران منطقه ۱۳ کلينيک عمومي دندانپزشکي مهرگان (شبانه روزی )
تهران منطقه ۶ متخصص چشم مهرنیا عین اله
تهران منطقه ۴ مرکز فيزيوتراپي مهرورزان
تهران اسلام شهر دندانپزشکان عمومي مهری رازلیقی منصور
تهران منطقه ۴ آزمایشگاه مهرین
تهران منطقه ۷ آزمایشگاه مهناز
تهران منطقه ۷ دندانپزشکان عمومي میترا تولیت
تهران منطقه ۳ متخصص داندانپزشكي ترميمي و زيبايي میر مطلبی فرشید
تهران منطقه ۳ آزمایشگاه میرداماد
تهران منطقه ۳ مرکز جراحي محدود میرداماد
تهران اسلام شهر دندانپزشکان عمومي میررحیمی آزاده
تهران منطقه ۱۵ دندانپزشکان عمومي میرزاده سیدمهدی
تهران منطقه ۶ پزشکان عمومي میرزایی بهرام
تهران رودهن و بومهن و جاجرود داروخانه میرزایی جلال
تهران منطقه ۶ متخصص پوست میرسپاسی حسن
تهران منطقه ۶ متخصص پروتز دنداني میرشکار محمد
تهران منطقه ۱۵ متخصص قلب و عروق میرعابدینی ناهید
تهران منطقه ۳ دندانپزشکان عمومي میرلوحی سیدحمید
تهران ورامین متخصص داخلي میرنجفی زاده سیدعبدالرضا
تهران منطقه ۲ بيمارستان میلاد
تهران منطقه ۴ آزمایشگاه میلاد
تهران ورامین آزمایشگاه میلاد(پاتوبیولوژی)
تهران رودهن و بومهن و جاجرود داروخانه میلاد(شبانه روزی)
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان عمومي میلانی نیا مریم
تهران منطقه ۱۰ بيمارستان میمنت
تهران اسلام شهر عينک سازي مینا
تهران منطقه ۱۳ درمانگاه مینا(شبانه روزی)
تهران منطقه ۲ کلينيک عمومي دندانپزشکي مینادیس
تهران منطقه ۸ داروخانه نادر
تهران منطقه ۱۱ متخصص زنان و زايمان نادری زهرا
تهران منطقه ۱۸ داروخانه ناردین
تهران منطقه ۸ آزمایشگاه نارمک
تهران منطقه ۸ درمانگاه نارمک(شبانه روزی)
تهران منطقه ۱۵ عينک سازي نازدید
تهران منطقه ۱۶ داروخانه نازی آباد(شبانه روزی)
تهران منطقه ۳ متخصص پروتز دنداني ناصر خاکی مجید
تهران منطقه ۱۶ پزشکان عمومي ناظم زاده مهدی
تهران منطقه ۴ داروخانه نامی
تهران شهرقدس آزمایشگاه نامی
تهران منطقه ۱۰ داروخانه ناهید
تهران منطقه ۱۳ دندانپزشکان عمومي نایینیان سیدمحسن
تهران منطقه ۶ بيمارستان نجمیه
تهران منطقه ۱۱ دندانپزشکان عمومي نخعی محمود
تهران منطقه ۶ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري نسیم سحر اطهر
تهران منطقه ۴ پزشکي هسته اي و سنجش تراکم استخوان نشاط(سنجش تراکم استخوان)
تهران منطقه ۶ آزمایشگاه نصر
تهران اسلام شهر راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري نصر نبوی(رادیولوژی، سونوگرافی، ماموگرافی، سی تی اسکن، سنجش تراکم استخوان)
تهران منطقه ۶ متخصص جراحي لثه نصراصفهانی محمود
تهران منطقه ۲ آزمایشگاه نصرت(پاتو بیولوژی )
تهران منطقه ۵ مرکز فيزيوتراپي نصیری
تهران منطقه ۱۱ متخصص کليه و مجراي ادراري نعمت اله عطایی
تهران منطقه ۲ کلينيک عمومي دندانپزشکي نعمت الهی
تهران دماوند عينک سازي نقره آبی
تهران منطقه ۸ عينک سازي نقره ای
تهران منطقه ۲ دندانپزشکان عمومي نقوی سید احمد
تهران منطقه ۸ متخصص چشم نقیب سیدجلیل
تهران منطقه ۳ مرکز جراحي محدود نگاه
تهران منطقه ۷ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري نماطب(سی تی اسکن ، سونوگرافی ، MRI ، رادیولوژی)
تهران منطقه ۶ پزشکي هسته اي و سنجش تراکم استخوان نو(پزشکی هسته ای)
تهران منطقه ۶ متخصص پروتز دنداني نواب سینا
تهران منطقه ۲ متخصص چشم نوبان محمدمهدی
تهران منطقه ۷ دندانپزشکان عمومي نوبخت احمد
تهران منطقه ۱ دندانپزشکان عمومي نوحی مجید
تهران منطقه ۱۳ متخصص زنان و زايمان نوحی مریم
تهران منطقه ۶ آزمایشگاه نور
تهران اسلام شهر آزمایشگاه نور اسلامشهر
تهران منطقه ۳ دندانپزشکان عمومي نوربخش افشین
تهران شهر ری متخصص کودکان نوروز زاده شاهپور
تهران منطقه ۶ متخصص ارتودنسي نوروزی حسن
تهران منطقه ۱۱ متخصص چشم نوروزی داوود
تهران دماوند داروخانه نوروزی(نوروز قزوینی)
تهران منطقه ۲۱ دندانپزشکان عمومي نوری پرتو مهرتاش
تهران منطقه ۴ دندانپزشکان عمومي نوری ثانی آبادی زهره
تهران منطقه ۱ متخصص ارتودنسي نوری مهتاب
تهران منطقه ۳ دندانپزشکان عمومي نوشفر فریبا
تهران منطقه ۸ دندانپزشکان عمومي نوشیروانی سیروس
تهران منطقه ۱۳ داروخانه نوید
تهران منطقه ۱۰ آزمایشگاه نوید(پاتوبیولو‍ژی)
تهران منطقه ۲۰ دندانپزشکان عمومي نویدی فهیمه
تهران منطقه ۱ فوق تخصص غدد نویدی قاضیانی حسین
تهران منطقه ۶ فوق تخصص غدد نویدی قاضیانی حسین
تهران منطقه ۱۶ مرکز فيزيوتراپي نوین خزانه
تهران منطقه ۶ مرکز جراحي محدود نوین دیدگان
تهران ورامین آزمایشگاه نوین(تخصصی پاتوبیولوژی)
تهران منطقه ۱ مرکز فيزيوتراپي نیاوران
تهران منطقه ۷ داروخانه نیرسینا
تهران منطقه ۲ متخصص گوش و حلق و بيني نیرومندپور نصرت اله
تهران منطقه ۱۵ بيمارستان نیروی هوایی(بعثت نهاجا)
تهران منطقه ۴ متخصص داخلي نیک بخت مژده
تهران منطقه ۶ سمعک سازي نیک دی آریا
تهران منطقه ۲۰ دندانپزشکان معتمد نیک زاد پروین
تهران منطقه ۲۰ دندانپزشکان عمومي نیک زاد پروین
تهران اسلام شهر پزشکان عمومي نیک فرجام امیر
تهران منطقه ۱۱ داروخانه نیک(دکتر تجملی)
تهران منطقه ۵ داروخانه نیکان
تهران منطقه ۶ پزشکي هسته اي و سنجش تراکم استخوان نیکان(پزشکی هسته ای )
تهران منطقه ۳ عينک سازي نیکان(دانش نو سابق)
تهران منطقه ۵ دندانپزشکان عمومي نیکخو ساری علی اکبر
تهران منطقه ۸ متخصص چشم نیکخو مهران
تهران منطقه ۲۰ دندانپزشکان عمومي نیکزاد پروین
تهران منطقه ۲ دندانپزشکان عمومي نیکزاد محمد
تهران منطقه ۶ آزمایشگاه نیلوفر(پاتوبیولوژی)
تهران منطقه ۱۴ آزمایشگاه نیما(تشخیص طبی)
تهران رودهن و بومهن و جاجرود دندانپزشکان عمومي واثقی پریسا
تهران منطقه ۴ دندانپزشکان عمومي واحدی ذبیح اله
تهران ورامین داروخانه وارنا(دکتر اعظم امامی میبدی)
تهران منطقه ۱۱ متخصص چشم واعظ مرتضی
تهران منطقه ۶ متخصص داخلي وثوق منوچهر
تهران منطقه ۷ آزمایشگاه وثوق(پاتوبیولوژی)
تهران شهر ری عينک سازي وحید
تهران منطقه ۲۱ آزمایشگاه وردآورد
تهران منطقه ۴ دندانپزشکان عمومي وشکینی ساسان
تهران منطقه ۴ داروخانه وفا
تهران منطقه ۵ دندانپزشکان عمومي وفایی ناصر
تهران ورامین درمانگاه ولی عصر
تهران منطقه ۳ كلينيك تخصصي داندانپزشكي ولیعصر
تهران منطقه ۶ درمانگاه ولیعصر (عج)(شبانه روزی)
تهران منطقه ۳ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري ولیعصر(MRI)
تهران منطقه ۶ پزشکي هسته اي و سنجش تراکم استخوان ولیعصر(سنجش تراکم استخوان)
تهران منطقه ۱۱ عينک سازي ولیعصر(عج)
تهران منطقه ۳ بيمارستان ولیعصرناجا
تهران منطقه ۳ مرکز جراحي محدود ونک
تهران منطقه ۳ درمانگاه ونک (شبانه روزی )
تهران اسلام شهر پزشکان عمومي وهاب بهروز
تهران منطقه ۶ متخصص زنان و زايمان وهاب زاده مرتضی
تهران منطقه ۸ آزمایشگاه ویدال
تهران منطقه ۱۲ آزمایشگاه ویلسون
تهران ورامین متخصص داخلي هادی زاده محمد
تهران منطقه ۵ پزشکان عمومي هاشمی سیمین
تهران شهریار و رباط کریم دندانپزشکان عمومي هاشمی طلوع یاسین السادات
تهران منطقه ۳ متخصص جراحي لثه هاشمی کاظم
تهران منطقه ۱۰ درمانگاه هاشمی(شبانه روزی)
تهران منطقه ۶ كلينيك تخصصي داندانپزشكي هامون(شبانه روزی)
تهران منطقه ۱ عينک سازي هانیه
تهران منطقه ۲ متخصص زنان و زايمان هدایتی هیلدا
تهران منطقه ۲ آزمایشگاه هدف (پاتوبیولوژی)
تهران منطقه ۱۴ دندانپزشکان عمومي هراتی ثانی محمدحسن
تهران منطقه ۴ آزمایشگاه هروی(پاتوبیولوژی)
تهران شهریار و رباط کریم داروخانه هستیا
تهران منطقه ۱۴ آزمایشگاه هفده شهریور
تهران منطقه ۱۴ درمانگاه هفده شهریور(شبانه روزی)
تهران منطقه ۶ داروخانه هلال احمر
تهران منطقه ۴ مرکز جراحي محدود هلال ایران
تهران منطقه ۴ درمانگاه هلال ایران
تهران منطقه ۱۰ داروخانه هلند
تهران منطقه ۳ داروخانه هلیا
تهران منطقه ۱۰ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري همای سلامت
تهران منطقه ۵ داروخانه همت(دکتر کشاورز سابق)
تهران منطقه ۸ کلينيک عمومي دندانپزشکي هنگام
تهران منطقه ۳ متخصص جراحي لثه هوشمند بهزاد
تهران منطقه ۱۰ مرکز فيزيوتراپي هوشیار رستمی
تهران منطقه ۶ داروخانه هیرادغرب
تهران منطقه ۶ بيمارستان هییت امنا ارزی
تهران منطقه ۱۰ درمانگاه یادگار(شبانه روزی)
تهران منطقه ۲ پزشکي هسته اي و سنجش تراکم استخوان یاس(پزشکی هسته ای)
تهران رودهن و بومهن و جاجرود پزشکان عمومي یافتیان حمیده
تهران منطقه ۳ متخصص چشم یاوری محمد(فوق تخصص قرنیه)
تهران منطقه ۳ متخصص درمان ريشه یاوری مسعود
تهران منطقه ۵ دندانپزشکان عمومي یزدان پناه تورج
تهران منطقه ۵ دندانپزشکان عمومي یزدان پناه تورج
تهران منطقه ۱۶ پزشکان عمومي یزدان پناه هوشنگ
تهران منطقه ۱ دندانپزشکان معتمد یزدانی رامش
تهران منطقه ۱ دندانپزشکان عمومي یزدانی رامش
تهران منطقه ۱ متخصص جراحي لثه یزدانیان محسن
تهران منطقه ۱۴ عينک سازي یلدا
تهران منطقه ۳ متخصص جراحي دهان و فك و صورت یمنی امین
تهران منطقه ۶ کلينيک عمومي دندانپزشکي یوسف آباد
تهران منطقه ۶ كلينيك تخصصي داندانپزشكي یوسف آباد
تهران منطقه ۲۰ پزشکان عمومي یوسف زاده حسین
تهران شهریار و رباط کریم پزشکان عمومي یوسفی اورنگ
تهران ورامین دندانپزشکان عمومي یوسفی سیدنظام الدین
تهران منطقه ۸ دندانپزشکان عمومي ییل اسماعیل لو شهرام
دسته‌بندی نشده

Related posts