بهترین کلینیک گفتار درمانی برای کودکان شما در گرگان:کلینیک گفتاردرمانی پیام سید کلاته

بهترین کلینیک گفتار درمانی برای کودکان شما در گرگان:کلینیک گفتاردرمانی پیام سید کلاته

 

کارشناسی ارشد-مدرک بین المللی-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

(نظام پزشکی:گ2342)

مخترع چندین روش و دستگاه درمانی IST و مینی اندوسکوپ در ایران

آدرس:گرگان عدالت 8 ساختمان ایزد

09114598852

دسته‌بندی نشده

Related posts