بهترین کلینیک توانبخشی سیاوش عطایی:چهارهدف بدرفتاری کودکان و روش برخورد والدین:

درمانی کودکان در منزل , بهترین کرج کلینیک گفتار درمانی , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان , بهترین کرج گفتار

بهترین کلینیک توانبخشی سیاوش عطایی:چهارهدف بدرفتاری کودکان و روش برخورد والدین:

جلب توجه:
– ابراز ناراحتی نکنیم، تمسخر نکرده و تذکر ندهیم.
-بدرفتاری را نادیده بگیریم یا با روشهایی که انتظار ندارند به آنها توجه کنیم.
-سیاست کلی را بر توجه به رفتارهای سازنده بگذاریم.

💧قدرت طلبی:
-عصبانی نشوید و خود را از جدال قدرت دور نگهدارید.
-اگر کودک درجنگ قدرت با والدین شکست بخورد بدرفتاری با هدف انتقام جویی خواهد داشت.

💧انتقام جویی:
-مقابله به مثل نکنید و به دنبال بهبود رابطه باشید.
-درک کنید که رفتار کودک از روی دلسردی است و الزاما شما مسبب آن نبوده اید.
-اگر کودک در کشمکش انتقامجویی شکست بخورد ، به نمایش بی لیاقتی می پردازد.

💧نمایش بی لیاقتی:
-این کودک شدیدا دلسرد و ناامید است.
-از انتقاد کردن دست بردارید و بر توانایی و نقاط قوت او تاکید کنید.
-هرگونه تلاش کم اهمیت او را تشویق کنید.

🌸 کودکان اگرچه به بدرفتاری خود آگاهند اما از هدف‌های آن بی اطلاعند.

 

 

 

 

behtarinalborz.ir

goftardarmanionline.ir

googleimage.ir

hamejaa.ir

medu-karaj.ir

siavashataee.ir

slpnews.ir

autismonline.ir

avalinkaraj.ir

behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir

behtarinkaraj.ir

goftardarmanikaraj.ir

goftareravan.ir

google-map.ir

googlegame.ir

googlemovies.ir

karaj-medu.ir

kardarmanialborz.ir

kardarmanikaraj.ir

loknatclinic.ir

loknatshekan.ir

neurofeedbackalborz.ir

otalborz.ir

otkaraj.ir

pff-rhs.ir

pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir

pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir

siavash-ataee.ir

slpkaraj.ir

slponline.ir

speech-therapy.ir

tjhvnvlhkd.ir

 

دسته‌بندی نشده

Related posts