بهترین مرکز گفتار درمانی:

بهترین مرکز گفتار درمانی

علایم بالینی اختلال در مهارت های درکی حرکتی:
اگر کودک شما دو یا سه مورد از علایم زیر را دارا باشد پیشنهاد می کنم حتما با یک متخصص کاردرمانی مشورت کنید:

1. ضعف در حفظ تعادل
2. خام حرکتی در هنگام انجام حرکت
3. نقص در انجام فعالیت هایی که نیاز به هماهنگی دارند مثل غذا خوردن،نوشتن،لباس پوشیدن و …
4. انجام حرکات در اکثر مواقع به کمک یک سمت بدن
5. اختلال در تغییر جهت به صورت ناگهانی
6. نقص در پریدن،روی یک پا ایستادن،لی لی کردن
7. برخورد ناگهانی با اشیا و افراد به هنگام حرکت به ویژه در مکان های شلوغ
8. افتادن های ناگهانی و عمدتا روی صورت
9. اختلال در بالا رفتن و پایین آمدن از پله
10. ظاهری نامرتب و لباس نامنظم و کثیف
11. اختلال در هماهنگی چشم و دست
12. اختلال در تشخیص چپ و راست
13. خواندن و نوشتن حروف و اعداد بصورت معکوس
14. اختلال در رونویسی از تخته سیاه
15. نوشتن نامرتب و آشفته
16. دامنه توجه محدود و ناقص
17. نقص توجه در کلاس و حین انجام تکالیف درسی
18. خیال بافی های فراوان
19. پیروی از دستورات کلامی به جای نوشتاری و برعکس
20. اختلالات شنیداری
21. اختلالات گفتاری(خیلی بلند،خیلی آرام و یا انفجاری،لکنت)

دسته‌بندی نشده

Related posts