کلینیک تخصصی حنجره و لکنت زبان در کرج :دیس فونی اسپاسمودیک

دیس فونی اسپاسمودیک

نگارندگان، استفاده از Botox را برای درمان دیس تونی های فوکال و سگمنتال در آوریل سال 1984 شروع کردند. بهبود علایم دیس فونی اسپاسمودیک با تزریق های لوکال توکسین بوتولینیوم چشمگیر بود. در پانل توافقی آکادمی نورولوژی آمریکا، آکادمی اتولارنگولوژی- جراحی سرو گردن آمریکا و مؤسسه ملی سلامت، فایده بالینی توکسین بوتولینیوم بررسی شد و استفاده ازآن بی خطر ومؤثر شناخته شد. کاربرد بالینی و جنبه های تکنیکی درمان دیس فونی اسپاسمودیک با توکسین بوتولینیوم مورد بررسی قرار گرفته است.

مشخص شده است در بیماران مبتلا به دیس فونی اسپاسمودیک اداکتور، درمان با توکسین بوتولینیوم باعث بهبود گفتار تا 60% الی 100% از عملکرد نرمال (میانگین 90%) شده است، طول مدت اثر بین 3 و 4 ماه بود. عوارض جانبی عبارت بود از یک دیس فونی خفیف breathy در کمتر از 2 هفته (45%) ، احساس خفگی خفیف هنگام مصرف مایعات درچند روز اول(22%) ، هیپرونتیلاسیون و گیجی هنگام تلاش برای سخن گفتن وقتی هیپوفونی وجود دارد، گلودرد یا سرفه همراه با خلط خونی و خارش (بدون راش).

Related posts