تکنيسين تعميرات برق کرينهاي هوايي 1 |استخدام در کرج | بهترین بنا ارشد2 |استخدام در کرج | بهترین متصدي خط نورد

    |استخدام در کرج | بهترین سيم بان خط گرم   |استخدام در کرج | بهترین مامور تست و بازرسي کنتور   |استخدام در کرج | بهترین مامور امار و صدور دستور کار   |استخدام در کرج | بهترین متصدي کارگاه کنتور   |استخدام در کرج | بهترین تکنسين بازديد محل   |استخدام در کرج | بهترین کارشناس رلياژ   |استخدام در کرج | بهترین باطري ساز و برقکار 3   |استخدام در کرج | بهترین مکانسين ماشين آلات   |استخدام در کرج | بهترین مسئول کاردان شيفت موتورخانه   |استخدام در کرج | بهترین نظافتکار صنعتي   |استخدام…

Read More

ارزیابی رایگان اختلالات گفتاری در روستاهای کرج | اغلان تپه

Read More

انتخابات 96 :: آقاي مسعود دري نام پدر فرهنگ کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي مسعود دري نام پدر فرهنگ  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج        

Read More

انتخابات 96 :: آقاي ياور جلائيان صالح نام پدر هوشنگ کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي ياور جلائيان صالح نام پدر هوشنگ  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج         

Read More

انتخابات 96 :: آقاي مسعود ناگهي نام پدر علي کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي مسعود ناگهي نام پدر علي  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج      

Read More